Frank

Op 19 januari 2019 heeft het noodlot voor Frank toegeslagen. In een mooi stuk bos in zijn geliefde Oosterwold is hij omgekomen bij het vellen van een boom.

Zijn blog blijft voorlopig bestaan, al zal de informatie verouderen naarmate de tijd verstrijkt. Een wens  ter nagedachtenis aan Frank voor alle Oosterwolders is boven onszelf uit te stijgen, samen meer voor elkaar te krijgen dan eenieder individueel.

Geplaatst in Geen categorie

Hoofdontsluitingswegen Oosterwold door de gemeente aangelegd?!

Inmiddels heeft voortschrijdend inzicht opgeleverd dat het voor initiatiefnemers veel gevraagd is om met elkaar lange hoofdontsluitingswegen (toegangswegen) aan te leggen in Oosterwold. Bij aanvang leek het een taaie klus, die we her en der moeizaam geklaard hebben. Verreweg het grootste gebied dat door initiatiefnemers ontsloten wordt is het VTZ gebied (Emile Durkheimweg, Platoweg en Vrije Vogelweg).

Het lastigste daarbij is niet het technische aspect. Een weg ontwerpen en laten aanleggen is een relatief eenvoudig kunstje. Het lastigste is dat naarmate de vereniging een groter gebied bestrijkt er meer strijdige belangen ontstaan. Dit legt een enorm beslag op de tijd van de bestuurders (vrijwilligers) van de kavelwegverenigingen met de zekere uitkomst dat ze het toch nooit goed doen voor iedereen, met alle gevolgen van dien.

De gemeente heeft nu besloten om de grootste gebieden iets kleiner te maken. De hoofdontsluitingswegen worden nu door de gemeente aangelegd. De zijwegen waaraan de kavels komen, doen de initiatiefnemers zelf. Dit lijkt mij helemaal zo gek nog niet. Althans zolang die hoofdontsluitingswegen de kavels volgen die initiatiefnemers zelf hebben bedacht. Anders krijgen we weer van die saaie vierkantjes in het veld. Het uitgangspunt “de wegen volgen de kavels” is wat mij betreft heilig. En zolang er geen irritante straatverlichting voor mijn slaapkamerraam komt natuurlijk.

Onze gebiedsregisseur legt e.e.a. prima uit in de uitzending van Omroep Flevoland:

 

Geplaatst in Geen categorie, kavelweg, problemen, weg | Tags: , ,

Hulp bij inrichten Huishoudelijk reglement en oprichting kavelwegvereniging in Oosterwold

Het aanleggen en beheren van kavelwegen is een lastige zaak. Daar is veel kennis van zaken voor nodig. Nog lastiger is dat in een organisch ontwikkelend gebied moet gebeuren.

Als gevolg van de organische ontwikkeling weet je vooraf niet waar toekomstige wegen gaan aansluiten en verlengen. Maar de vereniging wil niet oneindig groeien in verband met de beheersbaarheid/strijdige belangen onderling.

En tot waar loopt de weg? Moet je verlengen? Mag iedereen aansluiten? Wie betaalt de toegangsweg door kavels van anderen, Staatsbosbeheer of archeologie, hoe sluit je aan op andere verenigingen, hoe krijgen de oprichters hun voorschot terug, wie betaalt welk deel van de aanleg en het onderhoud? Langs sommige kavels liggen veel meters weg, andere kavels raken de weg slechts op een puntje. Ze hebben het zelfde belang, maar wie betaalt wat?

De oprichters zullen alle denkbare scenario´s en situaties moeten overzien en daarvoor voorzieningen treffen in de statuten / huishoudelijk reglement / contract met de leden.  Om de verenigingsstukken goed te kunnen inrichten is doorgaans vele tientallen uren van overleg nodig met betrokken initiatiefnemers, gemeente, nutsbedrijven, soms Staatsbosbeheer, wegenbouwers en ingenieursbureau. Voorts is afstemming nodig met de notaris want de statuten van de kavelwegvereniging dient op vele plekken aan te sluiten op het huishoudelijk reglement.

Ik heb inmiddels vele kavelwegverenigingen ontworpen en helpen oprichten en kan hierbij  vergaand adviseren en bijstaan. Voor alle denkbare scenario´s heb ik regelingen ontworpen. In overleg met de gemeente zijn de stukken waar nodig bewerkt zodat de gemeente ze zal goedkeuren. Samen met de notaris(sen) zijn vervolgens de statuten op vele punten aangepast zodat ze goed samenwerken met het huishoudelijk reglement. Daarin is alle kennis en ervaring van afgelopen drie jaar verwerkt en nog steeds verwerk ik nieuwe ideeën naar aanleiding van nieuwe situaties. Daarnaast kan ik de toekomstige leden meenemen in de problematiek, uitleg geven en samen met hen het besluitvormingsproces doen dat nodig is om de stukken definitief te krijgen.

HH1

In het huishoudelijk reglement, het kernstuk van de vereniging, is geregeld hoe de leden willen omgaan met initiële bijdragen, toetredingsbijdragen, periodieke bijdragen, aanleg en onderhoud van grond, verharding, toegangswegen door land van andere kavels, Staatsbosbeheer/Rijk/Gemeente/Provincie, tijdelijke en Permanente Weeswegen, organisch groeiend Doelgebied en Achterland, aansluiten op andere wegen, etc. Ook voorziet het reglement in een uitgebreide spreadsheet waarin elke wijze van onderlinge verrekening van kosten is uitgewerkt. De verenigingsstukken zijn eenvoudig aan te passen aan de individuele wensen van de oprichters.

Het huishoudelijk reglement en de bijbehorende statuten en het noodzakelijke contract (want lidmaatschap kan je opzeggen..) omvatten aldus een schat aan kennis en ervaring. Deze kennis en ervaring en de bijbehorende verenigingsstukken deel ik met nieuwe initiatiefnemers zodat zij zich volledig kunnen focussen op hun eigen kavelontwikkeling. Ik doe zogezegd de ontwikkeling van de kavelwegvereniging en alles wat voor de oprichting nodig is. Ik maak de vereniging helemaal op maat voor elke specifieke situatie.

OVKlid

Wanneer initiatiefnemers mij vragen hen te helpen bij het inrichten en oprichten van hun kavelwegvereniging vraag ik daar een (zeer schappelijke) vergoeding voor. Daarvoor krijgen zij vervolgens ook het gebruiksrecht van de laatste versie van het huishoudelijk reglement (versie 2019) en het contract (het zonder mijn toestemming gebruiken van (delen) van mijn werk leidt tot een inbreuk op grond van de Auteurswet (art. 5.2 AW)).

Ik stel vast dat een enkele kavelwegvereniging het wiel opnieuw willen uitvinden. Althans daar lijkt het op. Want nader onderzoek leert dat die verengingen doorgaans gewoon (bewerkingen van) mijn (eerdere) verenigingsstukken gebruiken. Deze oprichters jatten zogezegd mijn stukken. Daarmee schenden zij mijn auteursrechten en dat is onrechtmatig. Niet chique vind ik dat. Een enkele kavelwegvereniging probeert dit naderhand recht te zetten. Dat getuigt van een stuk meer beschaving.

Meer lezen over kavelwegen? type “kavelweg” in het zoekveld in de rechter kantlijn.

Geplaatst in Geen categorie, kavelweg, problemen | Tags: , ,

Overstekend wild (larve Grote spinnende waterkever)

Gisteren op de Emile Durkheimweg gezien, een worm-/rups-achtig beest van 10 cm groot:

img_3746

img_3748Het dier kruipt zomaar 2 meter per minuut. Wanneer je hem omdraait klapt hij dubbel en probeert te bijten. Wanneer dat niet helpt spuit hij met een zwarte vloeistof, tot wel een meter ver weg (zie de druppels tot bovenaan op de tweede foto).

Het blijkt te gaan om de larve van de Grote spinnende waterkever.

Toch je schoenen maar even leegkloppen ´s morgens?

En voor de liefhebber een filmpje:

 

Geplaatst in Geen categorie, oosterwold | Tags: ,

Video Oosterwold

Geplaatst in oosterwold | Tags: | 1 reactie

Geen BTW over grond Oosterwold

Gisteren kon Ivonne de Nood, vertrekkend gebiedsregiseur, ons op de valreep melden dat over grond in Oosterwold geen BTW verschuldigd is, mits ongeroerd.

Gezien het grote belang van deze informatie neem ik het bericht hier letterlijk over.
Uit nieuwsbrief Ivonne de Nood van 12 juli 2018:

Schermafdruk 2018-07-13 09.30.08

Dat is reuze prettig nieuws voor veel huidige en alle toekomstige Oosterwolders!

Lees het hele bericht op de website van de gemeente of de kopie daarvan op mijn pagina met updates van de gemeente. Op die pagina staan ALLE updates van de gemeente op één pagina onder elkaar zodat je eenvoudig kunt zoeken door de berichten op elke onderwerp met “CNTR F”.

Geplaatst in Geen categorie, grondprijzen Oosterwold | Tags: ,

Fietsen op openbare 2 meter strook?

De vorige post veroorzaakte enige verwarring en onrust bij velen. Ik kreeg wat reacties via de blog maar vooral per email en op straat. Korte samenvatting: je bent voorstander of tegenstander van doorwaadbaarheid. Voorstanders willen graag door het gebied kunnen wandelen via de wandelpaden. Tegenstanders willen om allerlei redenen geen wandelaars langs hun kavels.

Ik zie niet de toegevoegde waarde van het toegankelijk maken van alle randen. Zolang ik er maar zonder onnodig zigzaggen langs kan en zonder te hoeven omlopen via de kavelwegen (nu moet ik soms honderden meters omlopen of over een brede sloot springen). Dat is al te bereiken wanneer langs twee of drie randen een weg of pad loopt, e.e.a. afhankelijk van de ligging en vorm van de kavel. Maatwerk is dus geboden. Het is veel fijner wandelen over de graspaden (indien gemaaid..) dan over de weg waar je regelmatig van je sokken gereden wordt en waarna je nog minutenlang zit te knarsetanden door het opwaaiende stof. Cruciaal is m.i. wel dat de paden op elkaar aansluiten.

Maar wat ik er van vind doet niet ter zake. Bepalend is de officiële norm zoals die is omschreven in artikel 13.7 van het Bestemmingsplan Oosterwold dat in december 2016 in werking trad:

art 13.7 bestemmingsplan oosterwold

Lid b spreekt voor zich: niet alleen voetgangers maar zelfs fietsers  moeten over de 2 meter strook kunnen. Maar volstaat het wanneer er een mountainbiker overheen kan? Of moet er ook een driewieler (iemand met evenwichtsproblemen) of zelfs een rolstoel overheen kunnen? En hoe zit dat in de winter, wanneer je tot je enkels in de modder zakt?

Volgens lid b moeten bovendien alle kavelranden openbaar toegankelijk zijn. Wanneer de buren dat ook doen heb je dus per definitie  samen met je buren langs elke kavelrand óf een kavelweg óf een publiek toegankelijke strook van tenminste 4 meter breed.

Ik heb vernomen dat indien je kavelgrens onbegaanbaar is (bijvoorbeeld door een talud, sloot of greppel), de 2 meter strook overeenkomstig naar binnen schuift. De bron daarvan ben ik helaas kwijt. Indien die eis afdwingbaar is zal dat zeer ingrijpende gevolgen hebben voor menig kavel. Maar hoe gaat dat handhaven dan? Krijgen we straks een ambtenaar met een testfiets die rondjes gaat rijden om alle kavels, bij elk jaargetij en elke hoogte van het gras?

Volledigheidshalve vermeld ik nog dat deze regels gelden voor kavels waarvoor de omgevingsvergunningen ná december 2016 is aangevraagd.

Geplaatst in bureaucratie, doorwaadbaarheid, kavelweg, oosterwold, perceel | Tags: , | 3 reacties