Huishoudelijk reglement en oprichting kavelwegvereniging Oosterwold

Het aanleggen en beheren van kavelwegen is een lastige zaak. Daar is veel kennis van verschillende zaken voor nodig. Nog lastiger is dat in een organisch ontwikkelend gebied moet gebeuren. Je weet vooraf niet waar de wegen gaan aansluiten en verlengen. Maar de vereniging wil niet oneindig groeien en wil aansluitende wegen de ruimte laten om het naar eigen inzicht te doen. Voorts is rekening te houden met stukken weg op grond van Staatsbosbeheer, gemeente, provincie of rijk, langs archeologie, of langs de achterkant van een kavel. Sommige kavels hebben langs twee zijden een kavelweg, anderen slechts op een klein puntje. Hoe ga je daarmee om, wie betaalt wat?

Een en ander noopt de oprichters om vooraf alle mogelijke aspecten en complicaties te voorzien en in de statuten / huishoudelijk reglement / contract met de leden te verwerken. Ik help nieuwe kavelwegen om de benodigde kavelwegvereniging in te richten en op te richten.

Om de verenigingsstukken goed te kunnen inrichten is doorgaans vele tientallen uren van overleg nodig met betrokken initiatiefnemers, gemeente, nutsbedrijven, soms Staatsbosbeheer, wegenbouwers en ingenieursbureau. Voorts is afstemming nodig met de notaris want de statuten van de kavelwegvereniging dient op vele plekken aan te sluiten op het huishoudelijk reglement.

Wanneer eenmaal helder is hoe de vereniging moet worden vormgegeven dienen alle afspraken en regels in de verenigingsstukken te worden vermeld en goedgekeurd door de gemeente. Ook daarmee zijn vaak vele uren gemoeid. Geen weg is het zelfde.

HH1

In de afgelopen drie jaar heb ik verenigingsstukken steeds verder ontwikkeld. Ze voorzien in alle denkbare aspecten waarmee initiatiefnemers te maken kunnen krijgen. Zo ontstonden, al dan niet in overleg met de team Oosterwold, begrippen als Tijdelijke en Permanente Weeswegen, Doelgebied en Achterland, Initiële bijdragen en Periodieke Bijdragen, etc. In de eerdere versies stond een eenvoudige rekenformule in de tekst verwerkt. Inmiddels is die zo gedetailleerd dat de berekening van ieders bijdrage in een aparte spreadsheet wordt berekend.

Het huishoudelijk reglement en de bijbehorende statuten en het noodzakelijke contract (want lidmaatschap kan je opzeggen..) omvatten aldus een schat aan kennis en ervaring. Deze kennis en ervaring en de bijbehorende verenigingsstukken deel ik met nieuwe initiatiefnemers zodat zij zich volledig kunnen focussen op hun eigen kavelontwikkeling. Ik doe zogezegd de kavelwegvereniging en alles wat voor de oprichting nodig is. Ik maak de vereniging helemaal op maat voor elke specifieke situatie.

OVKlid

Wanneer initiatiefnemers mij vragen hen te helpen bij het inrichten en oprichten van hun kavelwegvereniging vraag ik daarvoor een (zeer schappelijke) vergoeding. daarvoor krijgen zij dan ook het gebruiksrecht van de laatste versie van het huishoudelijk reglement en het contract (Het zonder mijn toestemming gebruiken van (delen) van mijn werk leidt tot een inbreuk op grond van de Auteurswet (art. 5.2 AW) en is onrechtmatig.

Ik stel vast dat een enkele kavelwegverenging het wiel opnieuw willen uitvinden. Althans daar lijkt het op. Want nader onderzoek leert dat die verengingen doorgaans gewoon (bewerkingen van) mijn (verouderde) verenigingsstukken gebruiken. Ook dat levert dat een inbreuk op. Niet chique. Een enkele kavelwegvereniging probeert dit naderhand recht te zetten. Dat getuigt van beschaving.

Meer lezen over kavelwegen? type “kavelweg” in het zoekveld in de rechter kantlijn.

Advertenties
Geplaatst in Geen categorie, kavelweg, problemen | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Overstekend wild (larve Grote spinnende waterkever)

Gisteren op de Emile Durkheimweg gezien, een worm-/rups-achtig beest van 10 cm groot:

img_3746

img_3748Het dier kruipt zomaar 2 meter per minuut. Wanneer je hem omdraait klapt hij dubbel en probeert te bijten. Wanneer dat niet helpt spuit hij met een zwarte vloeistof, tot wel een meter ver weg (zie de druppels tot bovenaan op de tweede foto).

Het blijkt te gaan om de larve van de Grote spinnende waterkever.

Toch je schoenen maar even leegkloppen ´s morgens?

En voor de liefhebber een filmpje:

 

Geplaatst in Geen categorie, oosterwold | Tags: ,

Video Oosterwold

Geplaatst in oosterwold | Tags: | 1 reactie

Geen BTW over grond Oosterwold

Gisteren kon Ivonne de Nood, vertrekkend gebiedsregiseur, ons op de valreep melden dat over grond in Oosterwold geen BTW verschuldigd is, mits ongeroerd.

Gezien het grote belang van deze informatie neem ik het bericht hier letterlijk over.
Uit nieuwsbrief Ivonne de Nood van 12 juli 2018:

Schermafdruk 2018-07-13 09.30.08

Dat is reuze prettig nieuws voor veel huidige en alle toekomstige Oosterwolders!

Lees het hele bericht op de website van de gemeente of de kopie daarvan op mijn pagina met updates van de gemeente. Op die pagina staan ALLE updates van de gemeente op één pagina onder elkaar zodat je eenvoudig kunt zoeken door de berichten op elke onderwerp met “CNTR F”.

Geplaatst in Geen categorie, grondprijzen Oosterwold | Tags: ,

Fietsen op openbare 2 meter strook?

De vorige post veroorzaakte enige verwarring en onrust bij velen. Ik kreeg wat reacties via de blog maar vooral per email en op straat. Korte samenvatting: je bent voorstander of tegenstander van doorwaadbaarheid. Voorstanders willen graag door het gebied kunnen wandelen via de wandelpaden. Tegenstanders willen om allerlei redenen geen wandelaars langs hun kavels.

Ik zie niet de toegevoegde waarde van het toegankelijk maken van alle randen. Zolang ik er maar zonder onnodig zigzaggen langs kan en zonder te hoeven omlopen via de kavelwegen (nu moet ik soms honderden meters omlopen of over een brede sloot springen). Dat is al te bereiken wanneer langs twee of drie randen een weg of pad loopt, e.e.a. afhankelijk van de ligging en vorm van de kavel. Maatwerk is dus geboden. Het is veel fijner wandelen over de graspaden (indien gemaaid..) dan over de weg waar je regelmatig van je sokken gereden wordt en waarna je nog minutenlang zit te knarsetanden door het opwaaiende stof. Cruciaal is m.i. wel dat de paden op elkaar aansluiten.

Maar wat ik er van vind doet niet ter zake. Bepalend is de officiële norm zoals die is omschreven in artikel 13.7 van het Bestemmingsplan Oosterwold dat in december 2016 in werking trad:

art 13.7 bestemmingsplan oosterwold

Lid b spreekt voor zich: niet alleen voetgangers maar zelfs fietsers  moeten over de 2 meter strook kunnen. Maar volstaat het wanneer er een mountainbiker overheen kan? Of moet er ook een driewieler (iemand met evenwichtsproblemen) of zelfs een rolstoel overheen kunnen? En hoe zit dat in de winter, wanneer je tot je enkels in de modder zakt?

Volgens lid b moeten bovendien alle kavelranden openbaar toegankelijk zijn. Wanneer de buren dat ook doen heb je dus per definitie  samen met je buren langs elke kavelrand óf een kavelweg óf een publiek toegankelijke strook van tenminste 4 meter breed.

Ik heb vernomen dat indien je kavelgrens onbegaanbaar is (bijvoorbeeld door een talud, sloot of greppel), de 2 meter strook overeenkomstig naar binnen schuift. De bron daarvan ben ik helaas kwijt. Indien die eis afdwingbaar is zal dat zeer ingrijpende gevolgen hebben voor menig kavel. Maar hoe gaat dat handhaven dan? Krijgen we straks een ambtenaar met een testfiets die rondjes gaat rijden om alle kavels, bij elk jaargetij en elke hoogte van het gras?

Volledigheidshalve vermeld ik nog dat deze regels gelden voor kavels waarvoor de omgevingsvergunningen ná december 2016 is aangevraagd.

Geplaatst in bureaucratie, doorwaadbaarheid, kavelweg, oosterwold, perceel | Tags: , | 3 reacties

Top 10 publiek ontoegankelijk groen

De grond in Oosterwold is goedkoop maar initiatiefnemers moeten daar wel iets voor terugdoen. Zo moeten ze bijvoorbeeld zelf wegen laten aanleggen en zorgen dat het

img_3142

gebied doorwaadbaar wordt en blijft. Dit laatste door een strook van 2 meter publiek toegankelijk groen rondom de kavel (tenzij daar al een weg ligt) aan te leggen (foto rechts).

Na een rondje langs de inmiddels ontwikkelde kavels is duidelijk dat de meeste initiatiefnemers zoeken naar methoden om het randje publiek toegankelijk groen onvindbaar/onbegaanbaar te maken. Hieronder volgt de top 10 van de methoden die mij het meest effectief voorkwamen (willekeurige volgorde):

  1. neem geen publiek groen op in je omgevingsvergunning in de hoop dat de img_2524ambtenaren het niet zien of dat de vergunning van rechtswege vergund wordt;
  2. zorg ervoor dat de groene strook dood loopt, bijvoorbeeld op een sloot (tweede foto);
  3. blokker de doorgang met brandhout, fietsen, aanhangers, kinderwagens, pallets etc.;
  4. graaf een greppel met schuine randen (derde foto) (meest populaire methode);
  5. maak de strook onvindbaar bijvoorbeeld door deze uit te dossen als tuin zonder herkenbare kavelgrens of looppad (ook heel populair);
  6. plaats prikkelbosjes (en snoei ze niet);
  7. laat de strook dichtgroeien met riet, distels of ander hoog gewas;
  8. img_2878leg een dijk,  verhoging of talud aan in de groene strook;
  9. plaats bomen met lage takken op de strook;
  10. scheld voorbijgangers uit.

In sommige gevallen kan je (met droog weer) nog wel enigszins langs een kavel komen, maar niet wanneer je ook nog een kinderwagen of fiets met je meesleept.  Dat is spijtig.

Voor de goede orde voeg ik hier nog aan toe dat dit geen advies is. Ik hoop dat mijn observaties een momentopname zijn en dat iedereen geheel naar de geest van het bestemmingsplan zorgt voor toegankelijke paden of wegen (al zijn het er maar twee of drie langs elke kavel). Het zou toch mooi zijn wanneer we in de toekomst fijn en onbevreesd kunnen wandelen in Oosterwold (met de hond aan de lijn uiteraard..).

Toegevoegd 14 juni 2018: Omdat ik dit schrijf treft mij uiteraard meteen de hoon van een enkeling die het vreemd vindt dat er geen pad van 2 meter breed langs onze bosrand loopt. Dat is inderdaad verwarrend maar wél geheel volgens onze vergunning. Samen met ondermeer Bosveld en Ecoparkhof waren wij een van de eersten die een vergunning aanvroegen. Op dat moment bestond er geen 2 meter eis. Die eis zag voor eerst het licht in het Het Bestemmingsplan Oosterwold dat later van kracht werd. Wij kozen voor twee riante paden langs de zijkanten van meer dan 4 meter breed. Langs de bosrand loopt geen pad, geheel in overeenstemming met de regels van toen.

 

 

 

Geplaatst in Geen categorie, oosterwold | Tags: , | 14 reacties

Belevingsvlucht Lelystad

transaviaDe belevingsvlucht van de PH-HZO, vluchtnummer TRA051 van gisteren is achter de rug. Maar wat wij beleefden doet geheel niet ter zake. Minister Van Nieuwenhuizen heeft laten weten geen consequenties te verbinden aan de uitkomst. Airport Lelystad gaat hoe dan ook door. De deur naar 40.000 vluchten per jaar op Lelystad staat open. Maar dat wisten we al. Goed gespind trouwens. Wanneer je het testvlucht noemt suggereer je dat de test kan slagen of mislukken. Bij een belevingsvlucht heb je dat probleem niet. Beleving is subjectief en afhankelijk van je gehoor. Slim.

In Oosterwold was de geluidsdruk niet boven verwachting hoog vernam ik van anderen. testvluchtDe PH-HZO bleef ten noorden van de A27. Maar hoorbaar was hij wel. De geluidsdruk zal tussen de 10 en 15 dB zijn toegenomen. Een geluidsdruk vergelijkbaar met iemand die op een meter afstand tegen je praat (en je vanaf 2020 geen 10 minuten met rust laat). Voor mij is dat genoeg om wakker van te worden (dat probleem heb ik overigens niet meer sinds in in Oosterwold woon. Hier word ik uiterlijk om half zes gewekt door iemands haan).

Het wrange is dat die herrie geen enkel doel dient. Die wordt veroorzaakt om vakantiegangers voor 300 euro hun kont te laten bruinbakken langs de Middellandse Zee. Wellicht keert ooit het publieke sentiment zich tegen dergelijk vermaak op kosten van het milieu. Hoe lang zal het duren totdat tot de gemiddelde Ibizaganger doordringt dat zo´n reis niet meer kan, niet langer chique is (net als die Hummer)?

Dat Airport Lelystad nodig zou zijn voor de economische groei helpt evenmin voor het begrip. Meer groei is minder natuur. Continue groei is niet natuurlijk. In de natuur is alles in evenwicht, cyclisch, eb en vloed, jaargetijden, etc. Bij groei hoort ook herstel. Eeuwige groei kan niet. We putten de aardbol nu al sneller uit dan ze kan herstellen. Tijd voor herstel, tijd voor eb.

Maar terug naar Lelystad. Vanaf 2020 zullen we moeten leven naast de druppelende kraan. Steeds weer vliegtuigen. Niet harder dan een vrachtwagen in de straat. Maar wel hinderlijk omdat hij onophoudelijk elke paar minuten langskomt. Die hadden we even niet zien aankomen toen we de stad ontvluchtten en kozen voor leven in de natuur. Hadden we maar een milieubewuste minister. Balen.

 

Geplaatst in Geen categorie, geluidsoverlast oosterwold | Tags: ,