Oosterwold groeit (status 11 december 2017)

pdf hier, bron hier.20171211-initiatievenoverzicht-Oosterwold-11-december-2017v2-page-001

Advertenties
Geplaatst in Geen categorie, oosterwold | Tags: , | Een reactie plaatsen

Blog over postbode krijgt staartje

http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/154328/almere-postbodes-raken-de-weg-kwijt-in-oosterwold

 

Geplaatst in oosterwold, straatnamen | Tags: , | Een reactie plaatsen

Kavelwegen Oosterwold vaak te krap

Nu, bijna twee jaar verder kom ik tot het inzicht dat de kavelwegen op veel plekken te smal zijn (conform het bestemmingsplan Oosterwold 5,5 m). Dit leidt tot beschadiging van de randen en bermen en dus tot kosten. Ik pleit voor een breder wegprofiel bij bochten en/of bochten van duidelijk duidelijk minder dan 45 graden.

Concreet gaat het om de volgende twee aspecten:IMG_2317

  1. Op rechte stukken kunnen vrachtwagens elkaar amper passeren. Zij rijden over de rand van de weg en vaak ook in de berm. Gevolg: de rand van de weg én de berm gaat stuk.
  2. De achterwielen van vrachtwagens maken een kleinere bocht dan de voorwielen. Gevolg: in bochten scherper dan ca. 30 graden rijden zij de binnenkant van de bocht stuk, en vervolgens de rand van de buitenbocht wanneer ze uit de bocht komen (In de foto boven is het wegprofiel bijna 2 meter breder).

In theorie is dit op te lossen door de bochten zodanig breed te maken dat vrachtwagens niet over de rand rijden.

In de praktijk is het lastiger omdat initiatiefnemers zich erop beroepen dat zij conform bestemmingsplan Oosterwold (slechts) 2,75 m verharding langs hun kavel moeten aanleggen (bij twee aangrenzende kavels wordt dat dan 5,5 m). Niet iedereen zal vrijwillig in het algemeen belang méér meters beschikbaar stellen. Sommigen hebben al bezwaren tegen 2,75 m.

Een extra complicatie is dat het initiatiefnemers vrij staat om hun kavel zodanig te positioneren dat er (scherpe) bochten ontstaan. De meeste initiatiefnemers zijn wijs genoeg om geen bochten scherper dan 45 graden te veroorzaken. Om problemen te voorkomen zou in een bocht van 45 graden het profiel al gauw ca. 6,5 tot 7 m breed moeten zijn (in combinatie met een grotere straal van de bocht dan de 6 tot 6,5 m die tot nu toe is toegepast) óf de bocht zou minder scherp moeten zijn (max. ca. 30 graden bij 5,5 m wegdek).

Ik heb het probleem voorgelegd aan de gebiedsregisseur. Zij stelt ondermeer dat initiatiefnemers dit probleem zelf moeten oplossen. Ik ben bang dat er in dit geval iets te veel gevraagd is. Ik stel vast dat binnen de kavelwegverenigingen die ik ken de eigen belangen van betrokkenen niet zelden in de weg staan aan goede besluiten in het algemeen belang. Daarnaast zijn dergelijke besluiten in verengingsverband gedoemd te mislukken wanneer een meerderheid niet wil meewerken.

Zie over dit onderwerp ook de uitvoerige blog van Marien.  Overigens is dit probleem ook goed op de reeds verharde Tureluurweg te zien. Die weg is te smal voor twee passerende vrachtwagens. De berm wordt daarbij gebruikt, met veel blubber tot gevolg. Ook de randen van de vluchtheuvel bij de Vogelweg worden stuk gereden omdat ze de bochten niet kunnen nemen. Wanneer wij dit soort schade in de toekomst zelf moeten betalen wordt het nog een dure aangelegenheid. Het is veel waard om dit probleem reeds nu te voorkomen door de wegen ruimer te ontwerpen waar nodig.

Voor de volledigheid hieronder nog een schetsje van hoe de dwarsdoorsnede van de weg eruit zou zien wanneer de kavels ter weerszijden zich aan het bestemmingsplan zouden houden. De nutsbedrijven bepalen aan welke kant de nutsvoorzieningen komen. Voorts zal er nog her en der een transformatorhuisje moeten komen. Die wordt veelal te laat ingepland omdat niemand dat ding in zijn voortuin wil hebben. Begrijpelijk..

IMG_0011

Geplaatst in Geen categorie, kavelweg, weg | Tags: , | 4 reacties

Dringend verzoek van de postbode

Met regelmaat mogen wij de postbode opvangen omdat hij door de bomen het bos niet meer ziet. Dan lopen we een hele lijst zendingen langs. Hij noemt de namen en ik leg dan uit waar het betreffende huis staat. Vandaar het volgende verzoek van de postbode:

Kunnen alle initiatiefnemers die al in Oosterwold domicilie hebben gekozen een duidelijk bord met de straatnaam plaatsen, liefst aan het begin van die weg, aan de hoofdweg en ook een aan het begin van hun kavelweg?

Verder raad ik aan om je straat aan te melden bij TomTom, bij google en bij Apple. Normaal doet de gemeente dat, in dit geval moet je het zelf doen omdat het wegen van particulieren zijn. Het duurt een paar maanden maar daarna staat je straat keurig in alle navigatie-apps. Dat spaart een boel gedoe.
IMG_0010

Geplaatst in straatnamen | Tags: , , | 3 reacties

De Nederzetting

Op ons land staat tijdelijk een container die dienst doet als vergaderruimte en trefpunt: het Oosterwold Paviljoen. IMG_1661Afgelopen zaterdag was daar de eerste bijeenkomst van geïnteresseerden in een plek in de Nederzetting.

Wij hebben dit initiatief samen met Bruggemann Houtbouw, Beyond Now en 8A Architecten gestart omdat we zien dat velen wel graag in Oosterwold willen wonen maar er tegenop zien om alles zelf te moeten regelen. DeNederzetting faciliteert het hele proces tot en met een sleutelklare woning.

Voor meer informatie zie de site  van De Nederzetting.

 

 

 

Geplaatst in De Nederzetting, oosterwold | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Oosterwold groeit! (status 9 nov. 2017)

Klik hier voor de pdf van heel Oosterwold.

De file is ook te vinden op de enige officiele site over Oosterwold: MaakOosterwold

stippenkaart II oosterwold 7nov2017

 

stippenkaart oosterwold 7nov2017

Geplaatst in oosterwold | Tags: | Een reactie plaatsen

Duiker supersnel hersteld, slootpeil gedaald

 

Eergisteren meldden wij aan Zuiderzeeland dat de sloot niet meer doorliep. Gisteren was het probleem alweer hersteld. Binnen één dag maar liefst!

Het water stroomde meteen goed door, het niveau in de sloot was dezelfde middag alweer normaal. Hieronder het filmpje dat wij van Zuiderzeeland mochten ontvangen.

Deze snelle actie deed mij meteen hieraan denken (het perfecte terrasje van Lebbis)  😉

Vanmiddag heb ik de duikers nog eens bekeken. Het niveau in de sloot is aanzienlijk gedaald. Er staat nog ongeveer 5 cm. water in de laatste duiker. Lager dan dit kan de sloot dus amper worden (tenzij hij in de zomer gewoon uitdroogt).

 

 

Geplaatst in afwatering, problemen | Tags: , , , | Een reactie plaatsen