Frank

Op 19 januari 2019 heeft het noodlot voor Frank toegeslagen. In een mooi stuk bos in zijn geliefde Oosterwold is hij omgekomen bij het vellen van een boom.

Zijn blog blijft voorlopig bestaan, al zal de informatie verouderen naarmate de tijd verstrijkt. Een wens  ter nagedachtenis aan Frank voor alle Oosterwolders is boven onszelf uit te stijgen, samen meer voor elkaar te krijgen dan eenieder individueel.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Frank

Hoofdontsluitingswegen Oosterwold door de gemeente aangelegd?!

Inmiddels heeft voortschrijdend inzicht opgeleverd dat het voor initiatiefnemers veel gevraagd is om met elkaar lange hoofdontsluitingswegen (toegangswegen) aan te leggen in Oosterwold. Bij aanvang leek het een taaie klus, die we her en der moeizaam geklaard hebben. Verreweg het grootste gebied dat door initiatiefnemers ontsloten wordt is het VTZ gebied (Emile Durkheimweg, Platoweg en Vrije Vogelweg).

Het lastigste daarbij is niet het technische aspect. Een weg ontwerpen en laten aanleggen is een relatief eenvoudig kunstje. Het lastigste is dat naarmate de vereniging een groter gebied bestrijkt er meer strijdige belangen ontstaan. Dit legt een enorm beslag op de tijd van de bestuurders (vrijwilligers) van de kavelwegverenigingen met de zekere uitkomst dat ze het toch nooit goed doen voor iedereen, met alle gevolgen van dien.

De gemeente heeft nu besloten om de grootste gebieden iets kleiner te maken. De hoofdontsluitingswegen worden nu door de gemeente aangelegd. De zijwegen waaraan de kavels komen, doen de initiatiefnemers zelf. Dit lijkt mij helemaal zo gek nog niet. Althans zolang die hoofdontsluitingswegen de kavels volgen die initiatiefnemers zelf hebben bedacht. Anders krijgen we weer van die saaie vierkantjes in het veld. Het uitgangspunt “de wegen volgen de kavels” is wat mij betreft heilig. En zolang er geen irritante straatverlichting voor mijn slaapkamerraam komt natuurlijk.

Onze gebiedsregisseur legt e.e.a. prima uit in de uitzending van Omroep Flevoland:

 

Geplaatst in Geen categorie, kavelweg, problemen, weg | Tags: , , | Reacties uitgeschakeld voor Hoofdontsluitingswegen Oosterwold door de gemeente aangelegd?!

Hulp bij inrichten Huishoudelijk reglement en oprichting kavelwegvereniging in Oosterwold

Het aanleggen en beheren van kavelwegen is een lastige zaak. Daar is veel kennis van zaken voor nodig. Nog lastiger is dat in een organisch ontwikkelend gebied moet gebeuren.

Als gevolg van de organische ontwikkeling weet je vooraf niet waar toekomstige wegen gaan aansluiten en verlengen. Maar de vereniging wil niet oneindig groeien in verband met de beheersbaarheid/strijdige belangen onderling.

En tot waar loopt de weg? Moet je verlengen? Mag iedereen aansluiten? Wie betaalt de toegangsweg door kavels van anderen, Staatsbosbeheer of archeologie, hoe sluit je aan op andere verenigingen, hoe krijgen de oprichters hun voorschot terug, wie betaalt welk deel van de aanleg en het onderhoud? Langs sommige kavels liggen veel meters weg, andere kavels raken de weg slechts op een puntje. Ze hebben het zelfde belang, maar wie betaalt wat?

De oprichters zullen alle denkbare scenario´s en situaties moeten overzien en daarvoor voorzieningen treffen in de statuten / huishoudelijk reglement / contract met de leden.  Om de verenigingsstukken goed te kunnen inrichten is doorgaans vele tientallen uren van overleg nodig met betrokken initiatiefnemers, gemeente, nutsbedrijven, soms Staatsbosbeheer, wegenbouwers en ingenieursbureau. Voorts is afstemming nodig met de notaris want de statuten van de kavelwegvereniging dient op vele plekken aan te sluiten op het huishoudelijk reglement.

Ik heb inmiddels vele kavelwegverenigingen ontworpen en helpen oprichten en kan hierbij  vergaand adviseren en bijstaan. Voor alle denkbare scenario´s heb ik regelingen ontworpen. In overleg met de gemeente zijn de stukken waar nodig bewerkt zodat de gemeente ze zal goedkeuren. Samen met de notaris(sen) zijn vervolgens de statuten op vele punten aangepast zodat ze goed samenwerken met het huishoudelijk reglement. Daarin is alle kennis en ervaring van afgelopen drie jaar verwerkt en nog steeds verwerk ik nieuwe ideeën naar aanleiding van nieuwe situaties. Daarnaast kan ik de toekomstige leden meenemen in de problematiek, uitleg geven en samen met hen het besluitvormingsproces doen dat nodig is om de stukken definitief te krijgen.

HH1

In het huishoudelijk reglement, het kernstuk van de vereniging, is geregeld hoe de leden willen omgaan met initiële bijdragen, toetredingsbijdragen, periodieke bijdragen, aanleg en onderhoud van grond, verharding, toegangswegen door land van andere kavels, Staatsbosbeheer/Rijk/Gemeente/Provincie, tijdelijke en Permanente Weeswegen, organisch groeiend Doelgebied en Achterland, aansluiten op andere wegen, etc. Ook voorziet het reglement in een uitgebreide spreadsheet waarin elke wijze van onderlinge verrekening van kosten is uitgewerkt. De verenigingsstukken zijn eenvoudig aan te passen aan de individuele wensen van de oprichters.

Het huishoudelijk reglement en de bijbehorende statuten en het noodzakelijke contract (want lidmaatschap kan je opzeggen..) omvatten aldus een schat aan kennis en ervaring. Deze kennis en ervaring en de bijbehorende verenigingsstukken deel ik met nieuwe initiatiefnemers zodat zij zich volledig kunnen focussen op hun eigen kavelontwikkeling. Ik doe zogezegd de ontwikkeling van de kavelwegvereniging en alles wat voor de oprichting nodig is. Ik maak de vereniging helemaal op maat voor elke specifieke situatie.

OVKlid

Wanneer initiatiefnemers mij vragen hen te helpen bij het inrichten en oprichten van hun kavelwegvereniging vraag ik daar een (zeer schappelijke) vergoeding voor. Daarvoor krijgen zij vervolgens ook het gebruiksrecht van de laatste versie van het huishoudelijk reglement (versie 2019) en het contract (het zonder mijn toestemming gebruiken van (delen) van mijn werk leidt tot een inbreuk op grond van de Auteurswet (art. 5.2 AW)).

Ik stel vast dat een enkele kavelwegvereniging het wiel opnieuw willen uitvinden. Althans daar lijkt het op. Want nader onderzoek leert dat die verengingen doorgaans gewoon (bewerkingen van) mijn (eerdere) verenigingsstukken gebruiken. Deze oprichters jatten zogezegd mijn stukken. Daarmee schenden zij mijn auteursrechten en dat is onrechtmatig. Niet chique vind ik dat. Een enkele kavelwegvereniging probeert dit naderhand recht te zetten. Dat getuigt van een stuk meer beschaving.

Meer lezen over kavelwegen? type “kavelweg” in het zoekveld in de rechter kantlijn.

Geplaatst in Geen categorie, kavelweg, problemen | Tags: , , | Reacties uitgeschakeld voor Hulp bij inrichten Huishoudelijk reglement en oprichting kavelwegvereniging in Oosterwold

Overstekend wild (larve Grote spinnende waterkever)

Gisteren op de Emile Durkheimweg gezien, een worm-/rups-achtig beest van 10 cm groot:

img_3746

img_3748Het dier kruipt zomaar 2 meter per minuut. Wanneer je hem omdraait klapt hij dubbel en probeert te bijten. Wanneer dat niet helpt spuit hij met een zwarte vloeistof, tot wel een meter ver weg (zie de druppels tot bovenaan op de tweede foto).

Het blijkt te gaan om de larve van de Grote spinnende waterkever.

Toch je schoenen maar even leegkloppen ´s morgens?

En voor de liefhebber een filmpje:

 

Geplaatst in Geen categorie, oosterwold | Tags: , | Reacties uitgeschakeld voor Overstekend wild (larve Grote spinnende waterkever)

Video Oosterwold

Geplaatst in oosterwold | Tags: | 1 reactie

Geen BTW over grond Oosterwold

Gisteren kon Ivonne de Nood, vertrekkend gebiedsregiseur, ons op de valreep melden dat over grond in Oosterwold geen BTW verschuldigd is, mits ongeroerd.

Gezien het grote belang van deze informatie neem ik het bericht hier letterlijk over.
Uit nieuwsbrief Ivonne de Nood van 12 juli 2018:

Schermafdruk 2018-07-13 09.30.08

Dat is reuze prettig nieuws voor veel huidige en alle toekomstige Oosterwolders!

Lees het hele bericht op de website van de gemeente of de kopie daarvan op mijn pagina met updates van de gemeente. Op die pagina staan ALLE updates van de gemeente op één pagina onder elkaar zodat je eenvoudig kunt zoeken door de berichten op elke onderwerp met “CNTR F”.

Geplaatst in Geen categorie, grondprijzen Oosterwold | Tags: , | Reacties uitgeschakeld voor Geen BTW over grond Oosterwold

Fietsen op openbare 2 meter strook?

De vorige post veroorzaakte enige verwarring en onrust bij velen. Ik kreeg wat reacties via de blog maar vooral per email en op straat. Korte samenvatting: je bent voorstander of tegenstander van doorwaadbaarheid. Voorstanders willen graag door het gebied kunnen wandelen via de wandelpaden. Tegenstanders willen om allerlei redenen geen wandelaars langs hun kavels.

Ik zie niet de toegevoegde waarde van het toegankelijk maken van alle randen. Zolang ik er maar zonder onnodig zigzaggen langs kan en zonder te hoeven omlopen via de kavelwegen (nu moet ik soms honderden meters omlopen of over een brede sloot springen). Dat is al te bereiken wanneer langs twee of drie randen een weg of pad loopt, e.e.a. afhankelijk van de ligging en vorm van de kavel. Maatwerk is dus geboden. Het is veel fijner wandelen over de graspaden (indien gemaaid..) dan over de weg waar je regelmatig van je sokken gereden wordt en waarna je nog minutenlang zit te knarsetanden door het opwaaiende stof. Cruciaal is m.i. wel dat de paden op elkaar aansluiten.

Maar wat ik er van vind doet niet ter zake. Bepalend is de officiële norm zoals die is omschreven in artikel 13.7 van het Bestemmingsplan Oosterwold dat in december 2016 in werking trad:

art 13.7 bestemmingsplan oosterwold

Lid b spreekt voor zich: niet alleen voetgangers maar zelfs fietsers  moeten over de 2 meter strook kunnen. Maar volstaat het wanneer er een mountainbiker overheen kan? Of moet er ook een driewieler (iemand met evenwichtsproblemen) of zelfs een rolstoel overheen kunnen? En hoe zit dat in de winter, wanneer je tot je enkels in de modder zakt?

Volgens lid b moeten bovendien alle kavelranden openbaar toegankelijk zijn. Wanneer de buren dat ook doen heb je dus per definitie  samen met je buren langs elke kavelrand óf een kavelweg óf een publiek toegankelijke strook van tenminste 4 meter breed.

Ik heb vernomen dat indien je kavelgrens onbegaanbaar is (bijvoorbeeld door een talud, sloot of greppel), de 2 meter strook overeenkomstig naar binnen schuift. De bron daarvan ben ik helaas kwijt. Indien die eis afdwingbaar is zal dat zeer ingrijpende gevolgen hebben voor menig kavel. Maar hoe gaat dat handhaven dan? Krijgen we straks een ambtenaar met een testfiets die rondjes gaat rijden om alle kavels, bij elk jaargetij en elke hoogte van het gras?

Volledigheidshalve vermeld ik nog dat deze regels gelden voor kavels waarvoor de omgevingsvergunningen ná december 2016 is aangevraagd.

Geplaatst in bureaucratie, doorwaadbaarheid, kavelweg, oosterwold, perceel | Tags: , | 3 reacties

Top 10 publiek ontoegankelijk groen

De grond in Oosterwold is goedkoop maar initiatiefnemers moeten daar wel iets voor terugdoen. Zo moeten ze bijvoorbeeld zelf wegen laten aanleggen en zorgen dat het

img_3142

gebied doorwaadbaar wordt en blijft. Dit laatste door een strook van 2 meter publiek toegankelijk groen rondom de kavel (tenzij daar al een weg ligt) aan te leggen (foto rechts).

Na een rondje langs de inmiddels ontwikkelde kavels is duidelijk dat de meeste initiatiefnemers zoeken naar methoden om het randje publiek toegankelijk groen onvindbaar/onbegaanbaar te maken. Hieronder volgt de top 10 van de methoden die mij het meest effectief voorkwamen (willekeurige volgorde):

 1. neem geen publiek groen op in je omgevingsvergunning in de hoop dat de img_2524ambtenaren het niet zien of dat de vergunning van rechtswege vergund wordt;
 2. zorg ervoor dat de groene strook dood loopt, bijvoorbeeld op een sloot (tweede foto);
 3. blokker de doorgang met brandhout, fietsen, aanhangers, kinderwagens, pallets etc.;
 4. graaf een greppel met schuine randen (derde foto) (meest populaire methode);
 5. maak de strook onvindbaar bijvoorbeeld door deze uit te dossen als tuin zonder herkenbare kavelgrens of looppad (ook heel populair);
 6. plaats prikkelbosjes (en snoei ze niet);
 7. laat de strook dichtgroeien met riet, distels of ander hoog gewas;
 8. img_2878leg een dijk,  verhoging of talud aan in de groene strook;
 9. plaats bomen met lage takken op de strook;
 10. scheld voorbijgangers uit.

In sommige gevallen kan je (met droog weer) nog wel enigszins langs een kavel komen, maar niet wanneer je ook nog een kinderwagen of fiets met je meesleept.  Dat is spijtig.

Voor de goede orde voeg ik hier nog aan toe dat dit geen advies is. Ik hoop dat mijn observaties een momentopname zijn en dat iedereen geheel naar de geest van het bestemmingsplan zorgt voor toegankelijke paden of wegen (al zijn het er maar twee of drie langs elke kavel). Het zou toch mooi zijn wanneer we in de toekomst fijn en onbevreesd kunnen wandelen in Oosterwold (met de hond aan de lijn uiteraard..).

Toegevoegd 14 juni 2018: Omdat ik dit schrijf treft mij uiteraard meteen de hoon van een enkeling die het vreemd vindt dat er geen pad van 2 meter breed langs onze bosrand loopt. Dat is inderdaad verwarrend maar wél geheel volgens onze vergunning. Samen met ondermeer Bosveld en Ecoparkhof waren wij een van de eersten die een vergunning aanvroegen. Op dat moment bestond er geen 2 meter eis. Die eis zag voor eerst het licht in het Het Bestemmingsplan Oosterwold dat later van kracht werd. Wij kozen voor twee riante paden langs de zijkanten van meer dan 4 meter breed. Langs de bosrand loopt geen pad, geheel in overeenstemming met de regels van toen.

 

 

 

Geplaatst in Geen categorie, oosterwold | Tags: , | 14 reacties

Belevingsvlucht Lelystad

transaviaDe belevingsvlucht van de PH-HZO, vluchtnummer TRA051 van gisteren is achter de rug. Maar wat wij beleefden doet geheel niet ter zake. Minister Van Nieuwenhuizen heeft laten weten geen consequenties te verbinden aan de uitkomst. Airport Lelystad gaat hoe dan ook door. De deur naar 40.000 vluchten per jaar op Lelystad staat open. Maar dat wisten we al. Goed gespind trouwens. Wanneer je het testvlucht noemt suggereer je dat de test kan slagen of mislukken. Bij een belevingsvlucht heb je dat probleem niet. Beleving is subjectief en afhankelijk van je gehoor. Slim.

In Oosterwold was de geluidsdruk niet boven verwachting hoog vernam ik van anderen. testvluchtDe PH-HZO bleef ten noorden van de A27. Maar hoorbaar was hij wel. De geluidsdruk zal tussen de 10 en 15 dB zijn toegenomen. Een geluidsdruk vergelijkbaar met iemand die op een meter afstand tegen je praat (en je vanaf 2020 geen 10 minuten met rust laat). Voor mij is dat genoeg om wakker van te worden (dat probleem heb ik overigens niet meer sinds in in Oosterwold woon. Hier word ik uiterlijk om half zes gewekt door iemands haan).

Het wrange is dat die herrie geen enkel doel dient. Die wordt veroorzaakt om vakantiegangers voor 300 euro hun kont te laten bruinbakken langs de Middellandse Zee. Wellicht keert ooit het publieke sentiment zich tegen dergelijk vermaak op kosten van het milieu. Hoe lang zal het duren totdat tot de gemiddelde Ibizaganger doordringt dat zo´n reis niet meer kan, niet langer chique is (net als die Hummer)?

Dat Airport Lelystad nodig zou zijn voor de economische groei helpt evenmin voor het begrip. Meer groei is minder natuur. Continue groei is niet natuurlijk. In de natuur is alles in evenwicht, cyclisch, eb en vloed, jaargetijden, etc. Bij groei hoort ook herstel. Eeuwige groei kan niet. We putten de aardbol nu al sneller uit dan ze kan herstellen. Tijd voor herstel, tijd voor eb.

Maar terug naar Lelystad. Vanaf 2020 zullen we moeten leven naast de druppelende kraan. Steeds weer vliegtuigen. Niet harder dan een vrachtwagen in de straat. Maar wel hinderlijk omdat hij onophoudelijk elke paar minuten langskomt. Die hadden we even niet zien aankomen toen we de stad ontvluchtten en kozen voor leven in de natuur. Hadden we maar een milieubewuste minister. Balen.

 

Geplaatst in Geen categorie, geluidsoverlast oosterwold | Tags: , | Reacties uitgeschakeld voor Belevingsvlucht Lelystad

Eenrijige aanaarder

 

img_3068Dit is inmiddels ons derde landbouwseizoen in Oosterwold. Wij begonnen met amper kennis van (stads?)landbouw. We leren veel. Vandaag een update over onze nieuwe aardappelstrategie.

In 2017 konden we onze aardappelplanten amper terug vinden tussen het onkruid. Alles groeide harder dan onze aardappels. Ze waren compleet overwoekerd door klaver, gras, herderstasje, en distel. De oogstmachine liep vast in het onkruid.

We moesten een strategie hebben om op deze schaal te kunnen tuinieren: patato´s in the green. Aardappelruggen op ca. 1,5 m van elkaar in een grasveld. En om de aardappelruggen schoon te houden ontwikkelden we, geïnspireerd door diverse zelfbouwsels (bv. hier, hier of hier) uit het buitenland een eigen eenrijige aanaarder.

Ik kocht aanaardschijven in de UK  en vroeg de mensen van VM service (minitrekkers.nl) om het zaakie aan een driepuntsframe te lassen. Dat hebben ze uitstekend gedaan en het resultaat zie je bovenaan deze blog. Goed werk VM!

Nu kunnen we tussen de aardappels maaien en de aardappelrijen zelf kunnen we schoon houden met dit nieuwe werktuig. En het werkt, we zijn helemaal in onze nopjes!

Nu nog even maaien en klaar. Volgend jaar moeten we wel iets beter ons best doen op de afstanden tussen de rijen..

 

 

 

 

Geplaatst in Geen categorie, Landbouw, stadslandbouw | Tags: | 2 reacties

Bewoners ruimen bouwafval op

Mijn blog over bouwafval in Oosterwold is (voor mijn doen) vaak gelezen en heeft de nodige reacties en initiatieven veroorzaakt. Dat is geweldig nieuws. En het resultaat mag er zijn. Al meerdere malen trof ik groepen bewoners met zakken aan die met name bouwafval verzamelden.

De foto hieronder is ingezonden door Lilian van Emden, zij bedankt allen die aan het verzamelen van deze berg afval hebben meegeholpen!

Dank voor deze inzending Lilian.
En dankjewel iedereen die bij deze en andere schoonmaakacties hebben meegeholpen.

image

Geplaatst in Geen categorie, problemen | Tags: , , | Reacties uitgeschakeld voor Bewoners ruimen bouwafval op

Updates gebiedsregisseur, BTW??

Er is weer een nieuwe update van de gebiedsregisseur. Deze vindt u hier.

Zeer verontrustend is de mededeling over mogelijke verschuldigdheid van 21% BTW. Tot nu toe was de overtuiging dat geen BTW verschuldigd is. Dit is bevestigd door PWC in 2014. Maar de inspecteur heeft zijn eigen bevoegdheid en kan anders beslissen.

Ik kan enkel gissen naar de impact die dit zou hebben wanneer ondanks alle toezeggingen, contracten en anderszins geschapen verwachtingen door onze overheid (waaronder de Gemeente Almere) BTW met terugwerkende kracht geheven zou gaan worden op inmiddels geleverde kavels. Wat betekent dit voor de hypotheken? Wat indien je die 21% niet kunt ophoesten?

Voor nu kunnen we slechts geduldig wachten en hopen dat de inspecteur van de belastingdienst zich baseert op dezelfde wetten, regelingen en feiten als PWC in 2014.

Hieronder ter verdere illustratie de screendump van de site van de gemeente Almere. Zijn de leveringen van vóór 1 januari 2017 veilig?

BTW Oosterwold.JPG

 

Geplaatst in Geen categorie | 2 reacties

Nu ook bever in Oosterwold

bever

De bevers in de Hoge Vaart vonden we best bijzonder. Lekker wild.  Maar nu komen ze ook onze kavel op. Dat is minder. Maar Wöbra!

beverschadeVan tientallen bomen langs de oever van de Hoge Vaart resteert slechts een potloodpunt. Dankzij de knaagzucht van de bever. Hoe die bevers daar zijn gekomen? De eerste bever ontsnapte een paar jaar geleden in Lelystad aldus dit artikel in Trouw. In dit artikel lees je over de inmiddels vele beverburchten in de Hoge Vaart.

img_2697

Sinds een week huist een bever 150 m verderop bij een duiker in de sloot waarlangs wij wonen. Op de foto links is dat het donkere gat naast de duiker.

Vanuit daar zwemt hij stroomopwaarts tot bij onze kavel. Het eerste boompje dat hij tegen kwam ziet er nu uit zoals hiernaast/onder afgebeeld:img_2695

 

De bever begon vooraan onze rij wilgen langs de sloot. Bij de wilgen daarnaast hangen de lappen schors al naar beneden.

img_2700img_2702

De bever is vooralsnog een beschermde diersoort. Maar dat betekent niet dat hij zijn leven zeker is. In Limburg zijn ze het dier inmiddels zat. Daar zullen 500 bevers 2020 niet halen (bron).

Ik heb waterschap Zuiderzeeland gevraagd of ik ze mag vangen en een paar kilometer verderop mag uitzetten. Dat bleek niet mogelijk. Het is gemeld bij de opzichter en dat is het.

In Duitsland bleek men succes te hebben met het insmeren van de boomstammen met Wöbra, een product tegen knaagdieren. Dat is een kleverig preparaat met styreen-acrylaat-copolymeer en kwartszand (0,1mm – 2,0 mm). Dat kwartszand knaagt waardeloos. Ofschoon het niet stinkt ruikt het voor een bever wellicht onprettig.

Vanmorgen heb ik de eerste wilgen ingesmeerd. Na een paar uur is het ingedroogd en verdwijnt de witte kleur. Deze oplossing lijkt een stuk voordeliger/handiger dan een dik stalen traliewerk of schrikdraad.

Wat zal de bever doen? Zwemt hij nu verder stroomopwaarts, naar de 50 jaar oude fruitbomen van onze buren? Gaat hij bij ons verder de kavel op tot in de fruitboomgaard? Of gaat hij uithuilen bij zijn mama in de Hoge Vaart en op zoek naar een nieuw territorium?

Ik ben benieuwd of Wöbra wint. Het klinkt alvast goed, Wöbra!

Geplaatst in Geen categorie, problemen | Tags: , , | 6 reacties

Piepschuim in sloten en bossen, oproep aan gemeente en initiatiefnemers

Veel initiatiefnemers kiezen voor Oosterwold omdat ze verlangen naar ruimte en natuur. Helaas geldt dat niet voor de aannemers die zij inschakelen. Dit leidt tot ernstige milieuvervuiling.

img_2645

De aannemers die rondom januari – maart van dit jaar de fundering en vloerisolatie aanlegden hebben een aardige milieuramp veroorzaakt. Hiernaast slechts een voorbeeld van de soort piepschuimachtige isolatie waarom het gaat. Het bos, bermen en de sloten liggen er vol mee. Wanneer niemand dit verwijdert zal het via de sloten en magen van dieren uiteindelijk in onze oceanen terecht komen. Ik heb al zakken vol uit de sloten gehaald. Deze klus is te groot voor mij alleen.

img_2644

Op de tweede foto hiernaast zie je een voorbeeld van hoe die piepschuimachtige platen onder de vloer verwerkt worden, bovenop de isolatie van piepschuim voor (de bekisting van) de  fundering.

Omdat er doorgaans geen of slechts gammele bouwhekken rondom de bouwplek staan kan met een beetje wind het piepschuim de wijde wereld inwaaien. En storm hebben we gehad afgelopen winter.

Hieronder volgt een collage van slechte een deel van wat ik in een uurtje wandelen aantrof in het VTZ gebied en langs de kavels aan de andere kant van de Tureluurweg . De werkelijkheid is vele malen erger. De kleine stukjes heb ik daarbij overgeslagen. Daar was geen beginnen aan.

Beste gemeente Almere, is er iets te ondernemen tegen huidige en toekomstige aannemers om erger te voorkomen én om de huidige partijen piepschuim te verwijderen?

Beste initiatiefnemers, kunnen jullie je aannemers wellicht tot opruimen en maatregelen ter voorkoming van erger manen?

De sloten (langs Vrije Vogellaan en Tureluurweg):

 

Het bos en de berm langs de Tureluurweg:

Geplaatst in Geen categorie, problemen | Tags: , , , | 2 reacties

1e geasfalteerde weg Oosterwold

De Emile Durkheimweg wordt op dit moment geasfalteerd. Het filmpje hieronder toont de eerste meters!

Zo gewoon voor de gemiddelde burger maar wat een feest voor ons.
Vanmiddag is het rolschaatsen. 700 m vrijbaan, iedereen is welkom!

Alvorens te asfalteren is de weg twee dagen lang voorbewerkt. Allereerst zijn de gaten in de puinweg gedicht, het wegdek is flink aangetrild met een enorme wals met een trillende rol en voorts is het wegdek onder een helling gelegd ten behoeve van de afwatering. Het water kan naar weerszijde de sloot in maar de weg is zo gelegd dat alles naar ‘één kant afloopt.

Het asfalt is 5,5 m breed, exact zoals voorgeschreven in het bestemmingsplan. Bij de opritten zijn stelcon platen gelegd zodat de randjes niet stuk gereden worden.

De laag is 5 cm dik. Dit zou voor tijdelijke verharding genoeg zijn. Volgens de stratenmakers heeft een dikkere laag geen zin.

Omdat de Emile Durkheimweg vooralsnog een doodlopende weg is, was het niet mogelijk om te verharden met klinkers. Dat is namelijk vele dagen (weken) werk. Al die tijd zou de weg afgesloten zijn. Dat is niet acceptabel voor de bewoners. Asfalteren kan in een halve dag en had daardoor de voorkeur bij de meeste leden.

 

 

Geplaatst in Geen categorie, kavelweg, weg | Tags: | 5 reacties

Ophalen Afval Oosterwold

De gemeente Almere lijkt initiatieven van sommige initiatiefnemers te omarmen om zelf zorg te dragen voor het afvoeren van afval. Dat past geheel binnen het gedachtegoed van Oosterwold. Ik was ook lang voorstander van het met elkaar organiseren van het ophalen van het afval. Maar tot mijn spijt, hoe langer ik erover nadenk hoe lastiger mij dit voorkomt. Een probleem is bijvoorbeeld dat het bestemmingsplan niet voorziet in plekken voor een afvalperron. Alle grond wordt verkocht, niemand wil grond van zijn kavel afstaan voor een afvalperron met containers. Dat creëert veel herrie (glasbak en auto´s), stinkt in de zomer onbedaarlijk (zelfs ondergronds), trekt heel veel verkeer, veroorzaakt veel zwerfvuil dat je kavel opwaait, trekt ongedierte aan en vraagt het nodige onderhoud in de klei. Daarnaast is het in juridische zin ook best lastig te realiseren. Met name daarover het volgende:

 1. een korte toelichting van de actuele ontwikkelingen
 2. het juridisch kader (Wet Milieubeheer)
 3. de juridische implicaties van particuliere initiatieven
 4. conclusie
 5. een voorstel.

1 actuele ontwikkelingen

In 2016 blogde Marien al over de eerste initiatieven:Knipsel.JPG

Dit jaar startten een paar initiatiefnemers een overleg over dit onderwerp: werkgroep afval waarbij initiatiefnemers uit meerdere delen van Oosterwold zich aanmeldden.

Zij hebben (enige) mogelijkheden onderzocht en  oplossingen besproken met aanbieders. De gebiedsregiseur (Ivonne de Nood) melde hierover in haar meest recente update (23 februari 2018 onder 5): “De werkgoep heeft inmiddels een duidelijk beeld van de mogelijkheden voor het inzamelen van afval.

Uit de aankondiging maak ik op dat de verschillende ideeën van de werkgroep afval gepresenteerd zullen worden. Een gedetailleerd prijspaartje kan (denk ik) pas gegeven worden wanneer een specifiek pakket van eisen is opgesteld met concrete opdrachtgevers, omvang gebied, aantal huishoudens, soort opslag, frequentie ophalen etc. Een uitdaging daarbij zal zijn om geen hogere prijzen te krijgen dan de gemeente op basis van Europese (openbare) aanbestedingen kan bedingen. Onze inkoopkracht is zeer beperkt, onze relevante kennis minimaal. Dat leidt in een normale, niet gereguleerde markt altijd tot hogere prijzen.

Voor de goede orde hieronder ook het juridische kader dat ik in een half uurtje googlen kon vinden (aanvullingen zijn welkom):

2 Juridisch kader (wet milieubeheer)

 • De gemeente heeft een zorgplicht aangaande het afhalen van afval bij de burgers. Dit is wettelijk bepaald in Wet Milieubeheer artikel 10.21:art 1021
 • Artikel 10.26 lid 1 sub c biedt vervolgens de mogelijkheid om in delen van de afvalstoffenverordening almere.JPGgemeente geen afval op te halen. Dit is volgens artikel 10.27 alleen toegestaan wanneer de gemeente ervoor zorgt dat bewoners hun afval zelf ergens kunnen achterlaten.
 • Verder dient elke gemeente een eigen afvalstoffenverordening te hebben.
 • Die van Almere vind je hier. Daarin zijn geen gebieden benoemd waarin geen afval wordt opgehaald. De gemeente Almere zal dus op een of andere manier moeten zorg dragen voor het afhalen van afval, ook in Oosterwold.

3 Juridisch implicaties particuliere initiatieven

 • Ik heb nergens kunnen vinden dat afspraken met burgers de wettelijke zorgplicht van de gemeente opzij zouden kunnen zetten. De gemeente blijft ook bij particulier georganiseerde afvoer wellicht eindverantwoordelijk.
 • Dat sommige burgers besluiten om zelf een contract met een verwerker te sluiten treft alleen die specifieke burger, zij hebben geen gezag over anderen.
 • Indien initiatiefnemers akkoord zouden gaan met het afhalen van afval, en dat zou niet correct gebeuren, dan kunnen zij daarop worden aangesproken door de partijen die daardoor getroffen menen te zijn. Dat kan een tijdrovende toestand worden, zelfs als de eiser achteraf in het ongelijk wordt gesteld. Wie gaat dat soort klussen in zijn vrije tijd afhandelen?
 • Zo´n afvaltransporteur zal nooit met alle initiatiefnemers afzonderlijk een contract sluiten. Hij zal proberen met één persoon een contract te sluiten, die zal vervolgens moeten betalen en zelf het geld moeten ophalen bij de achterban.
 • Mogelijk komen mensen op het idee om kavelwegverenigingen deze rol toe te delen. Deze taak past echter niet binnen de doelomschrijving van de kavelwegverenigingen. Juist omdat het bestuur van vrijwilligers vaak al amper aan die taak toekomt is er expliciet voor gekozen om in de statuten op te nemen dat de vereniging zich uitsluitend mag bezig houden met de ontsluiting van het doelgebied. Dat is al moeilijk genoeg. Vaak kunnen deze verenigingen al geen opvolgers voor bestuurders vinden omdat niemand die klus lijkt te willen klaren. Dat zou alleen maar erger worden met een uitbreiding van de doelstelling tot bijvoorbeeld het afvoeren van afval. Waar vind je gekwalificeerde bestuurders die afvaltransporteurs kunnen contracteren en die tijd over hebben om burenruzies over zwerfvuil o.i.d. te beteugelen?
 • Indien een kavelwegvereniging al zou besluiten tot doeluitbreiding, dan zal zij haar leden nooit kunnen dwingen om mee te doen aan de door haar geregelde afhaaldienst. Dus ook dan zal de gemeente ten aanzien van de overige burgers een zorgplicht aangaande het ophalen van afval blijven behouden.
 • De risico´s zijn wellicht beperkt maar volledigheidshalve: Het wettelijke kader aangaande het vervoer, scheiden en verwerken van afval is uitgebreid. Door het vervoer zelf te regelen haal je risico´s en daarmee aansprakelijkheden in huis, al is het maar omdat particuliere opdrachtgevers hiervan geen kaas gegeten hebben.  Als afval niet goed wordt afgevoerd is de opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk, die kan op haar beurt de gecontracteerde partij aanspreken. Dat is een tijdrovende en dure klus (rechtszaken). Vrijwilligers?..

4 Conclusie

Zonder de indruk te willen wekken dat ik alles tot op de bodem heb uitgezocht (wat zeker niet zo is), kom ik op basis van bovenstaande tot de volgende voorzichtige conclusie. Aanvullingen zijn zeer welkom!

Wanneer de burger niets regelt zal de gemeente voor het afvoeren van (gescheiden) afval moeten zorgen. Wanneer de burger dat voor haar rekening zou nemen krijgt zij er veel werk en verantwoordelijkheid bij. De burger heeft een slechte onderhandelingspositie dus in financiële zin zal het er (op termijn) waarschijnlijk niet snel beter op worden. De burgerinitiatieven kunnen niet dwingend opgelegd worden aan andere burgers. Elke burger kan dus altijd kiezen tussen de afhaaldienst van een particulier initiatief en die van de gemeente. Dat kan ertoe leiden dat er straks twee afhaaldiensten door elkaar heen gaan rijden: die van de gemeente en die van de burgerinitiatieven.

5 Voorstel

Zelf zie ik het liefst dat  de gemeente langs de Vogelweg bij de Tureluurweg en kliko.JPG

Paradijsvogelweg een perron voor glas, papier, plastic installeert, net zoals dat bij Almere Hout is gedaan. Voor het restafval geven zij de initiatiefnemers per huishouden één rolcontainer (kliko) die wekelijks wordt afgehaald bij de inrit van de betreffende kavels. Daarvoor betaal ik dan graag de afvalstoffenheffing. Dat spaart wat mij betreft veel werk en gedoe met verenigingen, te dure en bewerkelijke contracten, (buren-) ruzie´s, financiering, aansprakelijkheden, correspondentie en papierwerk, vergaderingen en vooral heel veel tijd. Dat werk laat ik graag bij de gemeente liggen. Die is eigenlijk best goed in het laten afhalen van afval.

 

Geplaatst in Geen categorie | Tags: | 2 reacties

Vliegroutes Lelystad en Almere Oosterwold

Gisteren maakte Minister van Nieuwenhuizen bekend hoe de vliegroutes gewijzigd gaan worden.Route komt dicht bij Creil Voor Oosterwold lijkt er niet veel te veranderen. De herrie zit vooral noordoostelijk van de A28.

Zie hier het artikel van Omroep Flevoland. Heel typerend voor de werkwijze van deze politica. Van Nieuwenhuizen erkent dat de wijzigingen tot weer nieuwe protesten kunnen leiden maar is niet van plan om de vliegroutes nogmaals aan te passen.

Ik vraag mij af wat precies de objectieve rechtvaardiging is om de eerste klacht wel en de tweede klacht niet in behandeling te nemen. Is dat het primaat van de economie? Onze regering hecht meer aan de economie dan aan een schone wereld. Groeien moet, bezwaren moet je slim wegwerken zonder te veel tijd te verliezen. We moeten doorgaan, stoppen is geen optie, meer mensen voor een paar tientjes de wereld rond, meer, meer , meer, ooooooohhhhhh..

Maar wat mij het meest stoort (ik hoop dat ik mij  vergis) is dat er geen maximale geluidsnorm en luchtvervuilingsnorm is waarbinnen Lelystad werkelijk moet blijven. Hoeveel dB mogen Lelystad en Schiphol produceren? 

En ik bedoel niet op de simulator met schimmige algoritmen en mogelijk onbetrouwbare input, maar gewoon op de decibelmeter in het weiland. Want die simulator hebben ze voor Schiphol ook gebruikt en ik begreep dat dat weinig van klopt. Zo zouden wij ver buiten de 48 dB grens van Schiphol moeten wonen, toch produceren vliegtuigen boven Oosterwold met enige regelmaat een dikke 60, soms over 70 dB en bepalen de piloten grotendeels zelf of ze wel of niet over een woonwijk vliegen. (Toevoeging 25 feb 18: zie reactie onderaan deze blog: de geluidscontouren geven het gemiddelde over een etmaal aan en zijn dus geen norm voor maximaal geluid).aanvliegroutes lelystad

Jan Terlouw viel daar in de zeventiger jaren al over (NRC, 14 december 2017, accenten toegevoegd): “(…) in de Eerste Kamer verzette ik me er al tegen dat Schiphol geluidsoverlast ging berekenen in plaats van meten. Dat is nu weer aan de orde. Wat is dat voor onzin? Sinds Galilei weten we: meten is weten.

Ook hier is de reden simpel. Wanneer je je plannen wilt kunnen doorzetten breng je zo veel mogelijk risico´s buiten haakjes. Berekenen dus, niet meten en,.. één keer naar klachten luisteren, dan aanpassen zodat je kan zeggen dat met klachten van burgers is rekening gehouden en dan snel doorgaan, doorgaan, doorgaan, alsmaar doorgaan, allemaal het vliegtuig in voor een habbekrats, hoe meer hoe beter. Woehaaaa,…. lekker al dat dividend!

 

 

 

Geplaatst in Geen categorie, geluidsoverlast oosterwold, oosterwold | Tags: , , | 2 reacties

Oosterwold groeit, status 8 februari 2018

20180209_Oosterwold-plot-overzichtskaart(1)Knipsel

Geplaatst in Geen categorie | Tags: , , | Reacties uitgeschakeld voor Oosterwold groeit, status 8 februari 2018

Geluidsoverlast door HANEN (mannetjes kip)

Gezellig rondstruinende kippen in je stadslandbouwgazonnetje, elke dag een eitje of wat, getok op de achtergrond, ik snap het helemaal. Maar de kip die je denkt te kopen blijkt soms toch een haan te zijn..haan

Er woont inmiddels een tiental hanen in onze buurt. En die kraaien, soms elke paar seconden, luid, schril en jammerend. Alsof de haan in kwestie wordt gevierendeeld en nog net zijn laatste kreet weet uit te slaken. Door merg en been. Geen enkel probleem, wanneer je bent vergeten om je wekker om 05:45 uur te zetten. Uit onderzoek blijkt dat gemiddelde haan 120 decibel produceert (vergelijkbaar met een kettingzaag). Meer dan 140 dB is haalbaar.

Een aantal hanen wordt s’ nachts netjes opgehokt en mag er ’s morgens op een fatsoenlijke tijd weer uit. Dat is prettig voor de buren. Dan kunnen ze lekker zelf bepalen wanneer ze wakker worden. Ideaal.

Andere hanen bepalen zelfstandig wanneer zij op stok gaan en vooral, wanneer zij daar weer vanaf komen. Het geluid is op 500 m afstand nog hard genoeg om je wakker te krijsen. Er is altijd wel een haan die in de winter rond 6 uur begint. ´s Zomers gaat dat naar 4 uur. Ideaal, wanneer je niet kan slapen en niets met schapen hebt. Kan je kukeleku´s tellen.

Uitgaande van de FAR van 0,5 en 25% roodkavel en een geluidshinderzone van ca. 500 m rondom de haan schat ik dat in Oosterwold ca. 300 tot 500 huishoudens rondom elke haan geen wekker meer nodig zullen hebben. Momenteel is bij ons de haandichtheid ongeveer 1 haan per 100 meter. De geluidshinderzones overlappen elkaar grotendeels. Met een beetje mazzel heb je stereo of zelfs surround. Hoe mooi kan het zijn…

 

Voor een bespreking van recente jurisprudentie klik bijvoorbeeld hier en en ook hier. De conclusie luidt dat gekraai in een woonwijk bijna altijd onrechtmatig is, onder meer omdat het makkelijk is tegen te gaan met een donker hok. De kans is aanzienlijk dat een rechter gebiedt om geluidsbeperkende maatregelen te nemen.

 

 

Geplaatst in Geen categorie, geluidsoverlast oosterwold | Tags: , , | Reacties uitgeschakeld voor Geluidsoverlast door HANEN (mannetjes kip)

SNOEIWORKSHOP

Schermafdruk 2018-02-10 08.52.14

Vanmiddag om 14.00 uur geeft Elmar Mook een snoeiworkshop op de Hannah Arendtweg 10. Bij alle bomen in onze boomgaard laat hij zien wat je wel of niet wegsnoeit en waarom.

Meer info op de FB van Tuinderij de Arend

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor SNOEIWORKSHOP

Helofytenfilter functioneert uitstekend

Eind oktober 2017 nam waterschap Zuiderzeeland een monster van het water dat uit ons helofytenfilter komt. Vandaag ontvingen wij de meetresultaten: We zijn geslaagd, met vlag en wimpel. Ons filter bleef ruimschoots onder de lozingslimieten die in onze vergunning staan:

meetresultaten helofytenfilter HA10 2017.JPG

Het fosfaatgehalte is helaas niet gemeten. Maar uit eigen metingen weten wij dat we op nog geen 10% van maximaal toegestane hoeveelheid zitten dus ook dat fosfaat zit wel goed.

Ik ben geen chemicus, helemaal begrijpen doe ik het niet. Wat mij toch opvalt is de laatste meting van som nitraat en nitriet. Die staat niet als norm in onze vergunning. Wie weet hier meer over? Zie hieronder de betreffende passage uit onze vergunning:

emissienorm IBA Oosterwold

Het was overigens wel spannend. Niet alleen duurde het heel lang voor de uitslag ons bereikte, ook knepen wij hem een beetje, we hadden van Waterschap Zuiderzeeland vernomen dat niet alle filters in Oosterwold geslaagd zijn. Vooral de systemen die niet met helofytenfilters werken zouden niet altijd even goed presteren. Daarnaast was ons filter tot net voor de meting flink overbelast omdat we een jaar lang met 8 personen op het filter loosden in plaats van met de geplande 4 personen. Blijkbaar is het filter voldoende ruim gedimensioneerd en herstelt het zich snel.

Conclusie:

Wij zijn zeer gelukkig met het helofytenfilter van Kilian Water. Uitstekende prestaties en géén onderhoudskosten. Wat wil je nog meer??

Hieronder voor de volledigheid de officiele meetresultaten.

Bestand 06-02-18 18 11 18.jpeg

 

Geplaatst in Geen categorie, riool | Tags: | 2 reacties

Kavelwegen

Als techneut, advocaat en ervaringsdeskundige heb ik de eer om betrokken te zijn bij de aanleg van de meerdere kavelwegen in Oosterwold en bij de inrichting en oprichting van de betreffende kavelwegverenigingen.

Bij die kavelwegen zijn twee belangrijke noten te kraken. De eerste betreft de verenigingsstukken. Inmiddels zijn mijn concepten zodanig uitontwikkeld dat die vrij snel te produceren zijn. De tweede noot betreft de tekeningen van de weg. Dat gaat om het dwarsprofiel en om de ligging van de weg, e.e.a. in overeenstemming met het bestemmingsplan.

Dwarsprofiel

Over het dwarsprofiel blijkt bij menig adviesbureau onduidelijkheid te bestaan. Voor de goede orde is hieronder nog maar eens het basisprofiel weergegeven. Het gaat niet om het soort wegdek, het gaat om de breedtematen.

IMG_0364.jpg

Het is aan de initiatiefnemers zelf om te bepalen of zij het water dat bij ernstige regenval direct afgevoerd moet worden in een greppel laten lopen of over hun land. De laatste optie is hierboven afgebeeld. Van belang is dan wel dat het wegdek voldoende boven het maaiveld uitsteekt. Na maanden bouwverkeer zou de weg m.i. nog steeds ca. 20 cm boven bet maaiveld moeten liggen.

De ligging van de kavelweg

De ligging van de weg is situatieafhankelijk. Het kan maanden duren voordat daarover met initiatiefnemers en gemeente overeenstemming is bereikt. Dit is niet zelden een slopend proces omdat iedereen andere belangen heeft en slechts weinigen zich ervoor verantwoordelijk voelen om het achterliggende land goed te ontsluiten. Er zijn zelfs mensen die hun stip steeds maar verplaatsen totdat ze aan een doodlopend weggetje liggen. Anderen zijn daardoor de dupe want die willen verder..

Het verbaast mij hoe moeizaam het plannen van een weg soms verloopt. Het bestemmingsplan is immers vrij duidelijk. Je moet langs alle randen van je kavel een reservering van 4,25 meter aanhouden voor het geval iemand langs je kavel zijn eigen kavel wil ontsluiten. Je hebt dus geen inspraak over je eigen kavelrand.
Daarnaast kan je een goede bijdrage leveren door bochten scherper dan 45 graden te vermijden. Dat spaart veel extra grond in de bocht, veel onderhoud en veel vastlopende vrachtwagens.

Maar hoe zit het nu wanneer je een vergunning hebt waarin niet is voorzien in een nieuwe kavelweg langs je achtertuin? Ik ben geen expert in dit rechtsgebied, dus ik hoor graag wat specialisten hiervan vinden. Maar m.i. is het bestemmingsplan leidend, niet de vergunning. Onderdeel van het bestemmingsplan is dat je het gebruik van de 4,25m rand om je kavel moet dulden voor het ontsluiten van je buren. Zelfs wanneer je er een sloot hebt ingepland of een opstal op hebt staan, zal die moeten wijken voor de kavelweg van je achterburen. Alleen wanneer je een vergunning hebt voor het expliciet handelen in strijd met het bestemmingsplan lijkt mij dat een andere zaak. Wie weet hier meer over?

 

Geplaatst in Geen categorie, kavelweg | Tags: | Reacties uitgeschakeld voor Kavelwegen

Oosterwold groeit (status 11 december 2017)

pdf hier, bron hier.20171211-initiatievenoverzicht-Oosterwold-11-december-2017v2-page-001

Geplaatst in Geen categorie, oosterwold | Tags: , | Reacties uitgeschakeld voor Oosterwold groeit (status 11 december 2017)

Blog over postbode krijgt staartje

http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/154328/almere-postbodes-raken-de-weg-kwijt-in-oosterwold

 

Geplaatst in oosterwold, straatnamen | Tags: , | Reacties uitgeschakeld voor Blog over postbode krijgt staartje

Kavelwegen Oosterwold vaak te krap

Nu, bijna twee jaar verder kom ik tot het inzicht dat de kavelwegen op veel plekken te smal zijn (conform het bestemmingsplan Oosterwold 5,5 m). Dit leidt tot beschadiging van de randen en bermen en dus tot kosten. Ik pleit voor een breder wegprofiel bij bochten en/of bochten van duidelijk duidelijk minder dan 45 graden.

Concreet gaat het om de volgende twee aspecten:IMG_2317

 1. Op rechte stukken kunnen vrachtwagens elkaar amper passeren. Zij rijden over de rand van de weg en vaak ook in de berm. Gevolg: de rand van de weg én de berm gaat stuk.
 2. De achterwielen van vrachtwagens maken een kleinere bocht dan de voorwielen. Gevolg: in bochten scherper dan ca. 30 graden rijden zij de binnenkant van de bocht stuk, en vervolgens de rand van de buitenbocht wanneer ze uit de bocht komen (In de foto boven is het wegprofiel bijna 2 meter breder).

In theorie is dit op te lossen door de bochten zodanig breed te maken dat vrachtwagens niet over de rand rijden.

In de praktijk is het lastiger omdat initiatiefnemers zich erop beroepen dat zij conform bestemmingsplan Oosterwold (slechts) 2,75 m verharding langs hun kavel moeten aanleggen (bij twee aangrenzende kavels wordt dat dan 5,5 m). Niet iedereen zal vrijwillig in het algemeen belang méér meters beschikbaar stellen. Sommigen hebben al bezwaren tegen 2,75 m.

Een extra complicatie is dat het initiatiefnemers vrij staat om hun kavel zodanig te positioneren dat er (scherpe) bochten ontstaan. De meeste initiatiefnemers zijn wijs genoeg om geen bochten scherper dan 45 graden te veroorzaken. Om problemen te voorkomen zou in een bocht van 45 graden het profiel al gauw ca. 6,5 tot 7 m breed moeten zijn (in combinatie met een grotere straal van de bocht dan de 6 tot 6,5 m die tot nu toe is toegepast) óf de bocht zou minder scherp moeten zijn (max. ca. 30 graden bij 5,5 m wegdek).

Ik heb het probleem voorgelegd aan de gebiedsregisseur. Zij stelt ondermeer dat initiatiefnemers dit probleem zelf moeten oplossen. Ik ben bang dat er in dit geval iets te veel gevraagd is. Ik stel vast dat binnen de kavelwegverenigingen die ik ken de eigen belangen van betrokkenen niet zelden in de weg staan aan goede besluiten in het algemeen belang. Daarnaast zijn dergelijke besluiten in verengingsverband gedoemd te mislukken wanneer een meerderheid niet wil meewerken.

Zie over dit onderwerp ook de uitvoerige blog van Marien.  Overigens is dit probleem ook goed op de reeds verharde Tureluurweg te zien. Die weg is te smal voor twee passerende vrachtwagens. De berm wordt daarbij gebruikt, met veel blubber tot gevolg. Ook de randen van de vluchtheuvel bij de Vogelweg worden stuk gereden omdat ze de bochten niet kunnen nemen. Wanneer wij dit soort schade in de toekomst zelf moeten betalen wordt het nog een dure aangelegenheid. Het is veel waard om dit probleem reeds nu te voorkomen door de wegen ruimer te ontwerpen waar nodig.

Voor de volledigheid hieronder nog een schetsje van hoe de dwarsdoorsnede van de weg eruit zou zien wanneer de kavels ter weerszijden zich aan het bestemmingsplan zouden houden. De nutsbedrijven bepalen aan welke kant de nutsvoorzieningen komen. Voorts zal er nog her en der een transformatorhuisje moeten komen. Die wordt veelal te laat ingepland omdat niemand dat ding in zijn voortuin wil hebben. Begrijpelijk..

IMG_0364.jpg

Geplaatst in Geen categorie, kavelweg, weg | Tags: , | 5 reacties

Dringend verzoek van de postbode

Met regelmaat mogen wij de postbode opvangen omdat hij door de bomen het bos niet meer ziet. Dan lopen we een hele lijst zendingen langs. Hij noemt de namen en ik leg dan uit waar het betreffende huis staat. Vandaar het volgende verzoek van de postbode:

Kunnen alle initiatiefnemers die al in Oosterwold domicilie hebben gekozen een duidelijk bord met de straatnaam plaatsen, liefst aan het begin van die weg, aan de hoofdweg en ook een aan het begin van hun kavelweg?

Verder raad ik aan om je straat aan te melden bij TomTom, bij google en bij Apple. Normaal doet de gemeente dat, in dit geval moet je het zelf doen omdat het wegen van particulieren zijn. Het duurt een paar maanden maar daarna staat je straat keurig in alle navigatie-apps. Dat spaart een boel gedoe.
IMG_0010

Geplaatst in straatnamen | Tags: , , | 3 reacties

De Nederzetting

Op ons land staat tijdelijk een container die dienst doet als vergaderruimte en trefpunt: het Oosterwold Paviljoen. IMG_1661Afgelopen zaterdag was daar de eerste bijeenkomst van geïnteresseerden in een plek in de Nederzetting.

Wij hebben dit initiatief samen met Bruggemann Houtbouw, Beyond Now en 8A Architecten gestart omdat we zien dat velen wel graag in Oosterwold willen wonen maar er tegenop zien om alles zelf te moeten regelen. DeNederzetting faciliteert het hele proces tot en met een sleutelklare woning.

Voor meer informatie zie de site  van De Nederzetting.

 

 

 

Geplaatst in De Nederzetting, oosterwold | Tags: , , | Reacties uitgeschakeld voor De Nederzetting

Oosterwold groeit! (status 9 nov. 2017)

Klik hier voor de pdf van heel Oosterwold.

De file is ook te vinden op de enige officiele site over Oosterwold: MaakOosterwold

stippenkaart II oosterwold 7nov2017

 

stippenkaart oosterwold 7nov2017

Geplaatst in oosterwold | Tags: | Reacties uitgeschakeld voor Oosterwold groeit! (status 9 nov. 2017)

Duiker supersnel hersteld, slootpeil gedaald

 

Eergisteren meldden wij aan Zuiderzeeland dat de sloot niet meer doorliep. Gisteren was het probleem alweer hersteld. Binnen één dag maar liefst!

Het water stroomde meteen goed door, het niveau in de sloot was dezelfde middag alweer normaal. Hieronder het filmpje dat wij van Zuiderzeeland mochten ontvangen.

Deze snelle actie deed mij meteen hieraan denken (het perfecte terrasje van Lebbis)  😉

Vanmiddag heb ik de duikers nog eens bekeken. Het niveau in de sloot is aanzienlijk gedaald. Er staat nog ongeveer 5 cm. water in de laatste duiker. Lager dan dit kan de sloot dus amper worden (tenzij hij in de zomer gewoon uitdroogt).

 

 

Geplaatst in afwatering, problemen | Tags: , , , | Reacties uitgeschakeld voor Duiker supersnel hersteld, slootpeil gedaald

Geluidsoverlast Schiphol

De plannen voor Airport Lelystad trekken momenteel alle aandacht. Maar terwijl wij angstvallig in de richting van Lelystad kijken, lijkt Schiphol haar kansen te grijpen. Krijgen we als Lelystad (toch) open gaat geluidsoverlast van twee vliegvelden tegelijkertijd? Wordt dat meegewogen in de milieu effecten rapportages? Wie in dit land maakt zich sterk voor onze belangen? Heeft het zin om hier energie in te stoppen of gaat de zucht naar economische groei het wederom winnen van het leefcomfort?

Sinds enige maanden, en steeds meer in de laatste weken lijkt de geluidsoverlast van vliegtuigen op weg naar Schiphol flink toegenomen. De vliegtuigen vliegen over de Vogelweg of ze komen uit het oost – noordoosten en koersen recht over Almere Oosterwold. Zie hieronder de foto´s van vliegtuigen boven ons huis in een kwartiertje tijd (2 november 2017 / ca. 10 uur). Het waren er veel meer maar de rest vloog veel hoger. Sommige vliegtuigen vliegen zo laag dat je de raampjes kan tellen. Eergisteren vlogen ze af en toe zelfs onder de zeer laag hangende bewolking.

De overlast concentreert zich doorgaans  rond bepaalde tijden. Ongetwijfeld zijn zaken als wind, de dag en het seizoen van invloed. Tussen de drukke momenten is het relatief stil. Het ergste zijn de dagen waarop de vliegtuigen rond 7 uur ´s morgens en ´s avonds vanaf 9 uur laag overvliegen. Vroeg naar bed of uitslapen in het weekend zit er dan niet in. Vaak is het uren lang stil en dan ineens komt er gedurende een of twee uur weer een hele stoet aan vliegtuigen laag over. Gelukkig zijn er ook nog dagen waarop we helemaal geen last van vliegtuigen hebben.

Met de dB meter op mijn telefoon meet ik tussen de vijftig en tot soms ruim 70 dB. Normaal tijdens de ochtendspits is de geluidsdruk door het omgevingslawaai (zonder vliegtuigen) al aanzienlijk, ca. 48 dB (iets hoger tegenwoordig a.g.v . de verbreding van der Waterlandseweg die thans uitnodigt tot heel hard rijden). Dat is véél meer dan in Amsterdam/Zeeburg, de prijs die we moeten betalen voor meer rust.. De 48 dB geluidscontour van Schiphol ligt tientallen kilometers naar het westen. Hoe kan het dan dat ze hier zoveel herrie mogen maken?

Wanneer zo´n stoet van vliegtuigen laag overkomst vormt de combinatie van het soort geluid (indringende gebulder), het volume en vooral de duur ervan acute stress. Je hart gaat sneller, irritatie loopt op, gesprekken staken en je kan je een paar minuten niet meer concentreren. Ook slapen lukt niet.

Schiphol is wellicht (toch) nog niet voldoende bekend met de nieuwe woonwijk Oosterwold. Ik houd niet van klagen maar in dit geval lijkt dat de enige optie. Heb je last van Schiphol? Maak een account aan op Bas en voer klachten in, telkens wanneer het te gek wordt. Dan wordt op het kaartje zichtbaar dat er nieuwe meldingen vanuit de polder ontstaan. Wie weet legt iemand ooit de aanvliegroute ietsjes om. Zie hieronder een overzicht van de klachten voor Almere, per datum.

Screenshot-2017-11-2 BAS.png

Geplaatst in geluidsoverlast oosterwold | Tags: , | 4 reacties

Duiker verstopt

De hele zomer verbaasde het mij dat het waterpeil in de sloot langs onze kavel (de sloot langs de Emile Durkheimweg) ca. 10 tot 15 cm hoger stond dan vorig jaar. Verder was het vreemd dat het water na veel regen slechts zachtjes bleef stromen. Blaadjes bleven roerloos liggen, in de duikers was de stroming minimaal.

Wanneer het water er niet uitstroomt is er eigenlijk maar één conclusie mogelijk. De afvoer zit verstopt. Vandaag zijn we stroomafwaarts gelopen om de hypothese te testen. En zowaar, een pracht van een verstopping. De duiker was ingestort en het water kan er haast niet uit. In de sloot stond het water 15 tot 20 cm hoger dan in de hoge vaart.

We hebben Waterschap Zuiderzeeland geïnformeerd en die gaan er iets aan doen.

0119cc30b330f734750eaecb7d91cbb83207fc1303.jpg

Zie de eerdere blog over deze duiker (toen was hij nog heel):

https://oosterwold.wordpress.com/2016/06/28/water-gesprek-waterschap-zuiderzeeland/

https://oosterwold.wordpress.com/2016/06/23/water/

 

 

 

Geplaatst in afwatering, problemen | Tags: , , , | 1 reactie

Straatnamen Oosterwold

Langzaam maar zeker ontstaat er een door de initiatiefnemers zelf aangelegd wegennet. De wegen ontstaan organisch, dat wil zeggen, zonder vooropgezet plan, praktisch zonder specifieke eisen betreffende de ontsluiting van kavels of hele gebieden. Een spannende en risicovolle onderneming, voor initiatiefnemers én voor de gemeente Almere.

Inmiddels heb ik voor een zeer aanzienlijk deel van de kavelwegen de kavelwegvereniging helpen oprichten. Daartoe is een uitvoerig huishoudelijk reglement, statuten en een contract nodig. De stukken behoeven goedkeuring van de gemeente. Elke vereniging is weer anders. Samen met de jurist van de gemeente zorg ik desgevraagd ervoor dat de stukken voor elke specifieke situatie geschikt zijn. (Deze stukken zijn overigens auteursrechtelijk beschermd. )

Klik op de kaart om verder in te zoomen. (De kaart is nog niet helemaal bijgewerkt.)

 

straatnamen oosterwold

Geplaatst in algemeen nieuws | Tags: | Reacties uitgeschakeld voor Straatnamen Oosterwold

m.e.r. deugt niet, Vliegveld Lelystad toch open?

Ik ben bang dat ik nu aan het einde ben gekomen van een lange reeks van enthousiaste berichten over Oosterwold. Wat er nu is gebeurd bederft wellicht alle pret hier. Geluidsoverlast van vliegtuigen! Daarvoor ben ik juist uit Amsterdam vertrokken (en het lotingssysteem voor scholen).

Deze week werd bekend dat de vliegtuigen van Lelystad veel meer geluidsoverlast gaan veroorzaken dan bleek uit de milieu effecten rapportage (m.e.r.). Een glasheldere uiteenzetting werd gegeven in deze uitzending van Eenvandaag ( hier). Dat is heel slecht nieuws voor Oosterwold.overlast vliegtuigen oosterwold 3

Vliegveld Lelystad mocht doorgaan indien de geluidsoverlast ervan binnen de gestelde normen zou blijven. Dat klinkt logisch.

Vervolgens is voor het opstellen van de m.e.r een flink aantal aannames gedaan over vliegroutes, vlieghoogtes etc. Het doel was om in Lelystad te kunnen landen en opstijgen zonder dat de vliegtuigen die op Schiphol vliegen daarvan hinder ondervinden. Eén van die uitgangspunten is dat de vliegtuigen een heel eind onder de vliegtuigen van Schiphol moeten blijven vliegen (<800 m). Ook dat lijkt logisch.

overlast vliegtuigen oosterwold 1

En als ik het goed begrijp, zijn ze toen gaan terugrekenen. In plaats van te kijken hoeveel herrie een vliegtuig maakt wanneer dat op verantwoorde wijze landt, is gekeken hoe langzaam hij moet vliegen om onder de dB normen te blijven. Een perfecte doelredenering dus. De uitkomst was dat een vliegtuig binnen de geluidsnormen kon landen wanneer hij zijn motoren zou uitzetten. Briljant! Dat rapport had ik ook kunnen schrijven 😉

Maar de schrandere onderzoekers van stichting Hoogoverijsel uit het fragment van Eenvandaag trapten daar niet. Zij stelden na grondig onderzoek vast: met uitgeschakelde motoren tientallen kilometers op 800 m vliegen is gevaarlijk, geen piloot die dat doet, de werkelijke hinder zal veel hoger zijn! Het vliegtuig moet namelijk gas geven om niet neer te storten.

De piloten hebben geen enkele boodschap aan een of andere m.e.r. , die piloten geven gewoon net zoveel gas als nodig om veilig te vliegen. Ook dat klinkt logisch. Zo zijn piloten.

Onze De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma, maakt zich hierover niet bijzonder druk. Zie de passages uit haar brief aan de Tweede Kamer. Volgens Dijksma hoeven enkel wat invoergegevens hersteld te worden. De uitkomst zal praktisch het zelfde blijven. Slechts twee extra huizen komen in de hinderzone aldus Dijksma. Een nieuwe m.e.r. zal niet nodig zijn, aldus staatssecretaris Dijksma..

MER Lelystad 2

MER Lelystad 3MER Lelystad 1

En let vooral op die 45.000 vliegbewegingen per jaar. Wanneer er 18 uur per dag gevlogen mag worden (aanname) en ze volgen allen dezelfde route (wat mij onlogisch lijkt), raast er dus worst case 45.000 / (365*18) = 7 keer per uur ofwel elke 9 minuten een vliegtuig over je hoofd. En 48 dB is best storend.

En hier wordt het lastig. Het vliegveld is immers af. Is er straks echt een politicus die de ballen heeft om het vliegtuig dicht te houden omdat de geluidshinder toch hoger uitpakt? Ik ben echt bang dat onze bestuurders dat niet aan durven.

Hoe kan de gemeente Almere nog hier een ecologische wijk bouwen? Waar mensen dicht bij de natuur staan, de helft van hun land voor landbouw moeten gebruiken etc.?

En dit is hoe het zal gaan. Er komt een nieuwe m.e.r., daaruit volgt dat een groter gebied hinder zal gaan ondervinden. Dan gaat er iemand belangen af zitten wegen, economische belangen versus belangen van bewoners. De term dun bevolkt gebied valt af en toe. De bewoners zullen alles op z´n kop zetten om gehoord te worden. Uiteindelijk wordt besloten om vliegveld Lelystad gewoon te openen. In het beste geval wordt er een geste gedaan in de vorm van een iets lager aantal vliegtuigen. De piloten geven vervolgens lekker gas for a nice ride.

 

 

Geplaatst in problemen | Tags: , | 1 reactie

Katten verjagen onze vogels

Het ging een tijd heel aardig met de vogels op ons land. Zie daarvoor bijvoorbeeld de vorige blog over de ijsvogels.

Maar sinds een paar weken komt de klad erin. Het aantal katten neemt zienderogen toe. De schade eveneens. Het vaakst zien we een zwarte kat. Die is hondsbrutaal. Die gaat gewoon op ons stoepje zitten uitrusten na het vogels vangen.fullsizeoutput_1392

In onze gang (ja binnen) heeft er ook al een zitten pissen. Dat stonk nog een maand lang.

Al bijna had onze hond er een te pakken. Dat scheelde geen halve staart. Onze hond kan harder rennen dan een kat 😉

Laatst las ik in het NRC dat velen het normaal vinden dat hun kat in andermans (moes-)tuin poept en piest en dat hij alle vogels verjaagt en de vogelnesten leegrooft. Ik heb daar moeite mee.  Ik heb inmiddels genoeg van de katten(-poep/pies) op ons land. Ik zou graag zien dat katteneigenaren hun roofzuchtige viervoeters op hun eigen grond houden. Dan kan iedereen genieten zoals hij of zij zelf wil. Katteneigenaren van hun eigen katten, wij van de vogels een een moestuin zonder kattenpies.

En zo moeilijk is dat ook niet. Voor nog geen tweehonderd euro koop je een halsbandje met een draadje voor in de grond om ze op je eigen erf te houden.

 

 

Geplaatst in problemen | Tags: , | 7 reacties

Ook ijsvogels in Oosterwold

fullsizeoutput_1390

Geplaatst in algemeen nieuws, Geen categorie, vog | Tags: | 2 reacties

Eerste vlucht jonge kerkuil

Bijna 6 meter boven de grond, veilig voor roofdieren, in de nok van onze schuur hebben we een nestkast voor kerkuilen geplaatst. fullsizeoutput_133dDie is dit voorjaar meteen in gebruik genomen. In de schemering vliegen ze uit om muizen te vangen. Majestueus en geruisloos zoeven die enorme dieren dan richting het land achter ons huis. Daar zitten de lekkerste muizen. fullsizeoutput_1340

Vorig jaar knaagden de muizen 1 cm boven de grond alle steeltjes van onze doperwten, peultjes en kapucijners door midden. En de bieten en wortels aten ze op vanaf de onderkant. In tegenstelling tot vorig jaar hadden we dit jaar helemaal geen last van muizen. Niet één plant is aangevreten (van de wortels en bietjes weten we het nog niet). Is dat het werk van onze kerkuilen?

fullsizeoutput_133b

 

Vandaag was het tijd om te gaan vliegen voor het jonge kroost. Maar eentje was de weg kwijt. Die zat in mijn kantoor in een donker hoekje te wachten tot het weer donker werd denk ik. Toen ik binnen kwam is hij alsnog door het raam gevlucht. Daar landde hij tussen de phacelia en gele mosterd. Maar dat is al ruim een meter hoog. Opstijgen zat er niet in, hij raakte verstrikt in de gewassen.

IMG_0055

Onze buurman Floris was er snel bij en hielp ons om hem weer in zijn kastje te zetten.

 

 

 

 

 

Geplaatst in kerkuilen oosterwold | Tags: | 1 reactie

De enveloppe van de gemeente…

Live verslag van het openen van de enveloppe met vergunning.

Geplaatst in algemeen nieuws, feest | Tags: | Reacties uitgeschakeld voor De enveloppe van de gemeente…

Oosterwold groeit! (status 23 juni 2017)

KnipselKnipsel

Geplaatst in Geen categorie, oosterwold | Tags: , , | 3 reacties

Stadslandbouw in Oosterwold (herzien)

Wij Oosterwolders worden geacht meer dan de helft van onze grond voor (stads-) maak oosterwold stadslandbouwlandbouw te gebruiken. Het land moet zogezegd iets opleveren dat nuttig is voor ons dagelijkse leven. De definitie van stadslandbouw binnen Oosterwold staat in een van de brochures die wij bij het intake gesprek kregen, hier rechts afgebeeld.

Daaruit blijkt dat stadslandbouw ruim uitgelegd kan worden. Het gaat niet alleen over voedselproductie, ook om het vermarkten ervan. En het gaat niet alleen om voedsel maar ook om duurzame energie (opwekking?), sociale cohesie, educatie etc. De exacte tekst is als volgt:

moderne stadslandbouw

Een interessant artikel over stadslandbouw vond ik op de site van onze Rijks overheid en is hier te downloaden. Daarin staat de volgende definitie opgenomen.definitie stadslandbouw.JPG

Bij de invoering van het Bestemmingsplan Oosterwold is de definitie flink aangescherpt:

“1.60 stadslandbouw

stadslandbouw is het telen, oogsten en afzetten van voedsel in of in de nabijheid van kernen. Onder stadslandbouw valt ook veeteelt en de kweek van vissen voor consumptie. Leidend is dat er een agrarisch product uit voort komt en dat sprake is korte voedselketens. Het kan daarbij zowel gaan over voedselproductie die professioneel of voor zelfvoorzienend gebruik wordt beoefend. Stadslandbouw levert een bijdrage aan de voedselopgave van de regio. Stadslandbouw heeft in Oosterwold ook zorg, recreatieve (leisure), educatieve, landschappelijke en economische (werkgelegenheid, zelfstandige ondernemingen) dimensies. Het verschil tussen stadslandbouw en reguliere landbouw zit niet zozeer in schaal, vorm en intensiteit van de voedselproductie, maar in het zoeken en aangaan van verbindingen met kernen, het realiseren van korte ketens in de voedselproductie en het realiseren van zo min mogelijk vervoersbewegingen;”

Mag je onder dit bestemmingsplan nog wel hout kweken om zelf je huis warm te stoken? Je zou die mogelijkheid kunnen inlezen in de laatste zin: het realiseren van zo min mogelijk vervoersbewegingen. Want het is nogal een verschil of ik houtpellets uit Zuid Amerika moet kopen of mijn eigen boompjes kan verbranden. Ook  zijn de definities van “landbouw” en “agrarisch product” op zich niet gegeven dus ook die zou de productie van brandhout kunnen omvatten. Wellicht is het een idee voor het Bestuurlijk Overleg Oosterwold om hier een nadere toelichting aan te wijden?…

Betreffende onze eigen kavel kan ik met plezier melden dat ons tweede seizoen een succes is. We betalen veel leergeld en toch kunnen we er van leven. Ik zal later meer bloggen over onze ervaringen. Onze 1,7 hectare landbouwgrond staat stampvol met 6 soorten aardappelen (3000 planten), wortelen, artisjokken, veel soorten bonen/peulen/erten, kolen, frambozen, bramen, aardbeien, diverse soorten bessen, ca. 50 (hand-) fruitbomen, veel notenbomen, 400 wilgen (warmteproductie), asperges, sla-soorten, etc. etc.

Daarnaast hebben we inmiddels twee bijenvolken. Die halen honing uit onze bloemenvelden en vooral uit het bos. Gisteren hebben we voorzichtig de eerste honing geoogst. We waren volstrekt verrast door de smaak. Bijna 2 liter heerlijke volle, donkere en kruidige honing, ronduit geweldig! Dat wordt sporten (honing: 320 kcal/100ml).

Tenminste zoveel plezier hebben we overigens van de kas. Daarin staan 5 soorten basilicum, verveine, paprika, komkommer en tomaat. De spinazie is al op. Dit weekeind hebben we de eerste paar kilo pesto gemaakt, komende maand volgen nog 20 kilo´s. Nu de vermarkting nog..

IMG_1741.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geplaatst in bijen, biologisch, bomen, Landbouw, stadslandbouw | Tags: , | 1 reactie

Voetbalveld Oosterwold eindelijk klaar!

Zojuist is Voetbalveld Oosterwold gereed gekomen. Er zijn wel wat klachten van de partij die rechts staat opgesteld omdat ze te ver moeten lopen naar het andere doel.

Verder lopen de vergunningsaanvragen voor de kavels die hier komen het risico om teruggestuurd te worden. Zij zijn in hun hun vergunningsaanvraag volledig eraan voorbij gegaan dat voor de bouw van hun huis een voetbalveld moet wijken. Er is niet voor compensatie gezorgd, geen overgangsregeling, er is geen alternatieve locatie voor het voetbalveld geregeld, Niets van dat alles…;)

Het verweer van de betreffende kaveleigenaren is dat ik daarover niets op deze blog had gezet en ze het dus ook niet konden weten. Gekker moet het niet worden. Ik heb nog wel zo duidelijk geblogd dat alle officiële informatie op de site van de gemeente staat en nergens anders!

19113787_232368620605213_7306578741282349504_n.jpg

Wilt je de bouw van je kavel/huis periodiek vanuit de lucht volgen of wil je ook zo´n mooi kader om je kavel? Bel 0620 707426.

 

Geplaatst in vergunningen en procedures, voetbal oosterwold | Tags: , | Reacties uitgeschakeld voor Voetbalveld Oosterwold eindelijk klaar!

Oosterwold groeit! (status 31 mei 2017)

Vandaag maar liefst twee blogs 😉   (zie hieronder).

Hierbij de laatste update van de stippenkaart. Het orgineel vind je op de enige echte officiële website van Oosterwold: http://maakoosterwold.nl/basisinformatie/ onder Basisinformatie/initiatievenkaart.

Knipsel.JPG

Geplaatst in bolletjeskaart, Geen categorie | Tags: | Reacties uitgeschakeld voor Oosterwold groeit! (status 31 mei 2017)

Wie betaalt de kavelweg die je zelf niet gebruikt?

organische ontwikkeling wegen oosterwoldIn de blog van 3 mei 2017 omschreef ik het wettelijk kader voor de aanleg van wegen in Oosterwold. Daarin staan ter illustratie onder meer de hiernaast afgebeelde plaatjes uit de structuurvisie.

Die plaatjes geven helaas geen antwoord op alle vragen. Zo kan zich de situatie voordoen dat de eerste kavel(bewoner) zelf geen gebruik maakt van de kavelweg langs zijn kavel. Ook zegt de structuurvisie/bestemmingsplan niets over wie voor de kosten van een kavelweg moet opdraaien.

Ik heb inmiddels vele vragen gehad en wegverenigingen opgericht waarbij we niet konden terug vallen op de plaatjes uit de structuurvisie. met regelmaat krijg ik de vraag wie de kavelweg moet betalen in verschillende situaties. In deze blog ga ik in op met name de vraag: FullSizeRenderwie moet de kavelweg betalen indien de betreffende kaveleigenaar er zelf geen gebruik van maakt omdat hij een eigen (privé-) inrit naar zijn kavel heeft gemaakt”.  Wil je alleen de conclusie lezen, ga dan meteen door naar onderen.

Die situatie is in het plaatje hiernaast weergegeven. Kavel A heeft een eigen oprit. Kavel B en C willen langs kavel A een weg aanleggen.  Wie betaalt de weg langs A?

Hier zijn nog twee extra complicatie te bedenken. Allereerst dat kavel B en C eerst hun kavel gaan ontwikkelen en dat kavel A bijvoorbeeld een jaar later begint. De grond is dus nog niet door A gekocht maar B en C willen daar wel een weg overheen leggen. Kan dat?

Een tweede complicatie is dat op het moment dat de kavelweg langs A, B en C er ligt, de initiatieven D, E etc. aansluiten. Zij zullen meer meters van de weg gebruiken maar de weg langs hun kavels zal het minste slijten. Anderzijds zal de weg langs A en B het meeste slijten terwijl zij geen of maar een paar meter van de weg gebruiken. Hoe verdeel je nu de lasten over de eerste initiatieven (A, B en C) en de latere initiatieven (D, E etc.)

KnipselDeze situatie deed zich voor het eerst voor bij de Hannah Arendtweg. Kavel 71 heeft zijn eigen inrit vanaf de Emile Durkheimweg (hiernaast niet ingetekend). Maar kavels 15, 150, 40, 173, 196, 69, 90 en nog 50 andere kavels willen ontsloten worden vanaf de Hannah Arendtweg. We hebben toen met elkaar afgesproken dat kavel 71 de rand van zijn kavel afstaat, zelfs een klein hoekje eraan maakt zodat de bocht geen 90 maar slechts 45 graden wordt. Verder spraken we af dat kavel 71 een recht van overpad vestigt en dat de mensen die langs kavel 71 een weg willen aanleggen dat voor eigen rekening zullen doen.

Voor de uitvoering richtten we de Vereniging Hannah Arendtweg op. Alle kavels langs die weg betalen een gelijke bijdrage. We hebben even overwogen om een eerlijke verdeling bedenken. (Omdat wij niet helder kregen wat wel en wat niet eerlijk is zijn we daarmee gestopt. In plaats daarvan kozen we voor de volgens ons makkelijkste/meest pragmatische methode.) De vereniging koopt de grond voor onder de weg daar waar nog geen kavels zijn (bijvoorbeeld kavel 71 wordt pas over enige maanden geleverd terwijl de weg er nu al ligt). Wanneer de kavels daarnaast wel verkocht zijn, verkoopt de vereniging dat strookje grond door naar de nieuwe kaveleigenaren zodat de vereniging uiteindelijk geen grond meer zal bezitten. (Dit terugverkopen is van belang omdat daarmee voorkomen wordt dat toekomstige bewoners met potentiële problemen worden opgezadeld bij een herstructurering van de wegen, de vereniging kan makkelijk opgeheven worden, het spaart waarschijnlijk een belastingaanslag en daarnaast houdt het de balans van de vereniging lekker kort). De kosten voor de teruglevering zijn voor de vereniging. Lekker lean&mean.

Voor kavels die in de toekomst aan een weg in beheer van Vereniging Hannah Arendtweg willen aantakken is geregeld dat zij zelf hun kavelweg zullen aanleggen en dat de vereniging het beheer zal overnemen. Daartoe betalen zij enkel een zeer beperkte onderhoudsbijdrage.

Het uitgangspunt dat kavels B, C etc. de kavelweg langs kavel A betalen en dat Kavel A niet lid hoeft te worden van de betreffende kavelwegvereniging is inmiddels als uitgangspunt genomen door Team Oosterwold voor vergelijkbare situaties. Het staat initiatiefnemers altijd vrij om het anders te doen, mits zij daar allen mee instemmen.

CONCLUSIE

Wil je je kavel ontsluiten via een andere kavel terwijl die andere kavel (Kavel A) zelf geen belang heeft bij een kavelweg langs zijn kavel, dan zal Kavel A een recht van overpad moeten vestigen voor het gebruik van zijn kavelrand en staat het de achterliggende kavels vrij om over de rand van A een half wegprofiel (4,25 m) inclusief eventueel kabeltracé aan te leggen VOOR EIGEN REKENING EN RISICO. Kavel A hoeft niet lid te worden van de kavelwegvereniging (of vergelijkbare rechtspersoon/organisatie).

Hulp bij oprichten kavelwegvereniging / aanleggen van een kavelweg

Wil je een kavelwegvereniging oprichten of heb je hulp nodig bij het oplossen van kavelwegproblemen? Neem dan contact op met mij, contactgegevens staan hier. Hoed u voor notarissen die een standaard setje statuten voor een vereniging denkt te kunnen toepassen. Het duurt maanden en kost veel geld voordat je die in lijn hebt met een deugdelijk huishoudelijk reglement dat door de gemeente en RVB wordt goedgekeurd. Bij mij kan je tegen een ongewoon schappelijke vergoeding alle verenigingsstukken pasklaar bestellen.

Ik heb inmiddels voor een groot deel van de wegen in Oosterwold de verenigingstukken opgesteld en heb bemiddeld tussen vele betrokken partijen. De door mij ontwikkelde statuten en huishoudelijk reglement zijn feilloos op elkaar afgestemd en door de juristen van Team Oosterwold en het RVB goedgekeurd. Deze vereningsstukken voorzien in praktisch alle denkbare situaties, ook die hierboven zijn weergegeven. Desgewenst kan ik er ook voor zorgen dat de kavelweg wordt aangelegd voor de meest schappelijke prijs en op de beste manier. (Niet alle ingenieursbureau´s doen dat even goed.)

 

Geplaatst in kavelweg, weg | Tags: , | 5 reacties

Link hersteld

De link van de rekentool werkt weer. (zie blog hieronder)

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Link hersteld

REKENTOOL GRONDPRIJS OOSTERWOLD 2018

Wegens groot succes gaat hierbij nogmaals de (herziene) Rekentool voor grondprijzen in Oosterwold (kleine afrondingsfoutjes hersteld).  Dit is met vele duizenden downloads per jaar de meest gelezen file over Oosterwold!

 1. Klik op het plaatje om de spreadsheet te downloaden (virusvrij);
 2. Vul achter “input” het oppervlak van de kavel in. Houd daarbij in gedachten dat je maar 12,5% van je kavel als vloeroppervlak (buitenkant woning) kunt inrichten. Dus als je 1500 m2 grond koopt, kan je een huis met 187,5 m2 vloeroppervlak bouwen. Vergunningsvrij kan je daar nog e.e.a. bijbouwen op het achtererf.
 3. Tel bij de kostprijs een bedrag van ca. € 20.000 tot € 40.000 op (afhankelijk van het ambitieniveau) en je hebt de prijs voor het bouwrijp maken. Lees hier de verdere onderbouwing daarvan. Huisje erop en klaar. (En ja, er is stroom, water en glasvezel 🙂
 4. Als je hulp wenst bij het inrichten, kopen of ontwikkelen van je kavel incl. de vergunningen etc., bel/mail mij gerust of kom langs op kavel 52. Contactgegevens staan hier.

rekentool2018

Deze speadsheet is gebaseerd op de (officiële) berekeningen Team Oosterwold. (in de voorbeeldafbeelding hierboven zijn oude prijzen gebruikt). Meer informatie hierover vind je op de website Maak Oosterwold. Die website is van Bestuurlijk Overleg Oosterwold, een samenwerkingsverband tussen de gemeente Almere, de gemeente Zeewolde, het Rijksvastgoedbedrijf, de provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland.

Geplaatst in grondprijzen Oosterwold, kavel, rekentool | Tags: , | Reacties uitgeschakeld voor REKENTOOL GRONDPRIJS OOSTERWOLD 2018

ASPERGES ASPERGES ASPERGES

De lekkerste asperges kweek je zelf, in Oosterwold natuurlijk!

We hebben twee rijtjes van 10 meter en eten ons helemaal klem aan de asperges. Vorig jaar maakten we de aspergebedden klaar en gingen de aspergeklauwen erin. Dit jaar kunnen we voorzichtig oogsten. Volgend jaar iets meer, daarna kunnen we bijna 20 jaar lang helemaal los.

Reuze verrukkelijk! Daar kan geen winkel tegenop. Met aardappeltjes, met (wilde) zalm, met ei en boter, zelfs rauw zijn ze lekker.

 

Geplaatst in Landbouw | Tags: , , | 6 reacties

Een lieve koningin

Met verschrikte, teleurgestelde, ietwat gespannen blik in de ogen liep Jacqueline weer naar binnen. Ik vroeg haar wat er aan de hand was. “Ik heb een zwerm”, riep zij. “Help ik heb een zwerm!”. “Mijn koningin is vertrokken en heeft een hele berg bijen meegenomen”. De zwerm bleek een dikke bal van bijen te zijn die aan een van onze fruitbomen hing. Ze zoemden enthousiast en leken mij opgewonden over de moedige stap die zij zojuist hadden ondernomen. Zij waren ontsnapt uit onze bijenkast en gingen nu een nieuw volk stichten.

Jacqueline is dan wel geslaagd voor de imkeropleiding en heeft inmiddels haar eigen volk bijna een jaar goed verzorgd, maar en zwerm is toch even schrikken. Het vangen van een bijenzwerm zat niet in de basisopleiding. Na een uurtje in de boeken, e-mailen en youtube-filmpjes kijken stond ze strijdlustig weer voor mij met de vraag of ik even wilde helpen. Ze had nog een nieuwe bijenkast klaarstaan voor een volgend volk en ik moest even helpen om de zwerm daarin te doen.

Ik herinnerde mij nog goed hoe ze er de vorige keer uitzag toen ze even een foutje maakte en ik haar 10 bijensteken rijker bij de dokter kon ophalen met een volstrekt onherkenbaar gezicht van de zwellingen. Maar ja, ik kon natuurlijk geen nee zeggen. Even later stonden wij goed ingepakt de zwerm in hun nieuwe onderkomen te vegen.

Een paar uur later wist Jacqueline verrukt te melden dat de koningin in de nieuw kast zat en dat alle bijen die wij niet in de kast kregen daar nu uit eigen beweging waren ingetrokken.

De volgende dag ontdekte Jacqueline dat in de oude kast weer nieuwe koninginnen gekweekt werden. Ja, dat kunnen bijen. Die maken een nieuwe koningin wanneer de oude weg is. Gewoon met veel koninginnegelei! Wat een wereld. Hoe zou onze wereld eruit zien wanneer wij dat kunstje zouden leren? Het is de bedoeling dat er maar één goede koningin in de kast zit dus die anderen heeft ze ‘verwijderd’. Over een paar dagen wordt die vervangen door een F1 koningin. Dat zou een heel vriendelijke koningin uit Ameland zijn, waar zij niet door agressievere soorten gedekt kon worden. Een lieve koningin 😉

Geplaatst in bijen, Geen categorie | Tags: | 2 reacties

Technische IBA of liever een Helofytenfilter?

Het zal je maar gebeuren,.. na een dag zwoegen van je glaasje genieten op je nieuwe terras, wuivende bomen, vogels, opkomende gewassen, blijkt je eigen IBA te stinken..

Tot mijn verbazing overweegt een deel van de initiatiefnemers voor de rioolzuivering een technische IBA aan te leggen in plaats van een helofytenfilter. De technische IBA’s blijken sneller uit evenwicht te raken, stinken soms, zijn per definitie storingsgevoeliger, gebruiken significant meer stroom, behoeven meer onderhoud, hebben meer points of failure en last but not least: de installatie zelf heeft een heel veel grotere footprint.

Dat sommigen dan toch voor een technische IBA kiezen mag verbazen want Helofytenfilters scoren aantoonbaar beter op al die punten: er zit maar één eenvoudige pomp met vlotter in die eensain de tien á twintig jaar in enkele minuten is te vervangen, is minder snel uit balans, is geurloos, behoeft feitelijk amper onderhoud (behalve maaien van het riet in het najaar en even checken of de pomp nog goed loopt), hoeft niet gemonitord via een of andere app, komt zonder onderhoudscontract, heeft een zeer geringe footprint, en gebruikt weinig stroom!

Tot dezelfde slotsom is men blijkbaar ook in het zuiden van ons land gekomen, getuige de hieronder afgebeelde verklaring van een medewerker van Waterschapsbedrijf Limburg en  Gerrit Box van Kilian Water:

Schermafdruk 2017-05-16 08.47.34

Geplaatst in Geen categorie, riool | Tags: , | 7 reacties

Waar komen de wegen in Oosterwold ??? (herzien)

Meer in het bijzonder, waar komen de wegen in het VTZ doelgebied, het stuk van 70 hectare tussen het Kathedralenbos en de Tureluurweg? De aanleg van wegen is voor de initiatiefnemers weerbarstige materie, speciaal  voor het VTZ doelgebied dat zo groot is dat zelfs zijwegen en zijwegen van zijwegen nodig zijn. Middels deze blog probeer ik helderheid te verschaffen over de voorschriften en doe ik een poging de ontwikkelingen inzichtelijk te maken zodat nieuwe initiatiefnemers minder in het duister hoeven te tasten. Deze blog is daarom iets uitgebreider dan jullie van mij gewend zijn.

Doelgebied VTZ bestaande/geplande infrastructuurWe zien stippen van de ene kant naar de andere kant over het land schuiven op zoek naar aansluiting. Men zoekt het perfecte plekje, velen proberen hun kavel zo te positioneren dat er een doodlopende weg ontstaat. Enkelen durven de volgende stap te zetten. Maar de risico´s zijn gering; vrijwel het hele gebied zal vergelijkbaar blijven met een zeer rustig dorp waar enkele voertuigen per uur lang komen. Hoe zal het verder gaan?

Allereerst terug naar de wettelijke basis

Waartoe is een initiatiefnemer verplicht? Deze informatie is te vinden in de Structuurvisie Oosterwold en in het thans vigerende bestemmingsplan Oosterwold.

In het bestemmingsplan art. 13.3.7.sub d staat hierover dat in de omgevingsvergunning moet zijn geborgd dat: “de verharding / infra ten behoeve van de kavelontsluiting aansluit op, en doorgang biedt aan, bestaande of nieuw aan te leggen infrastructuur van de aansluitende kavel”;

Initiatiefnemers zullen gezamenlijk moeten optreden omdat zij de gemeente ervan moeten overtuigen dat het gebied fatsoenlijk ontsloten wordt, al is het maar met het oog op goede toegang voor ambulance en brandweer. De gemeente kan dus in verband met de toegankelijkheid eisen stellen betreffende de bereikbaarheid van (achterliggende) kavels.

Zolang de verharding niet als zodanig is ingericht, mag je die tijdelijk als groen, water of stadslandbouw inrichten.

In de structuurvisie was dit grafisch als volgt weergegeven:

organische ontwikkeling wegen oosterwold

Toelichting:

1: Je sluit aan op een bestaande weg. Er worden amper eisen gesteld aan je eigen oprit.

2: Je biedt recht van overpad aan de nieuwe achterburen en legt een half wegprofiel aan t.b.v. je achterburen (voor eigen rekening) zodat zij hun kavel kunnen bereiken.

3: De overburen leggen ook een half profiel aan. Samen beheer je het hele profiel. Uiteraard kan dat in verenigingsverband maar dat is geen noodzaak.

4: Ook de nieuwe achterburen bieden later weer recht van overpad aan de volgende rij kavels, etc.

Samengevat betekent dit dat je in je eigen ontwikkelplan geen weg hoeft op te nemen die je niet nodig hebt. Maar wanneer je achterburen er een nodig hebben zal je een recht van overpad moeten vestigen en een half wegprofiel op je kavel moeten aanleggen/dulden.

Vervolgens hanteert team Oosterwold de regeling dat in het doelgebied iedereen lid moet worden van maximaal twee wegverenigingen (of andere rechtsvormen). Bijvoorbeeld voor het gedeelte langs de noordelijke sloot wil dat zeggen dat wanneer je niet direct via de Emile Durkheimweg ontsluit, je lid moet worden van de Hannah Arendtweg, de Levinaslaan, Ubuntulaan Remilaan of een andere zijtak/hoofdontsluitingsweg. Dat betekent ook dat de hiervoor bedoelde wegen eventueel moeten verlengen/zijwegen moeten opnemen om het hele gebied te kunnen dekken.

Ten slotte de hamvraag: moet je in je ontwikkelplan gaan speculeren over de zijden van je kavel waar een weg zou moeten komen? Dat lijkt onlogisch, dat bepalen immers de toekomstige achterburen.  Indien je een ontwikkelplan indient waarop geen andere kavelwegen voor de achterburen staan gereserveerd, en je krijgt daarop (toch) een vergunning,  betekent dat dan dat je de ontsluiting van je achterburen kunt blokkeren met die vergunning in je hand? Daarmee zou het hierover bepaalde in de structuurvisie/Bestemmingsplan Oosterwold tot een dode letter worden en is het organisch ontwikkelen ten dode opgeschreven. Dan moet immers het hele wegennet van te voren gepland gaan worden om de ontsluiting te kunnen regelen. Mijn persoonlijke inschatting is dat je dan (door anderen het recht van overpad te weigeren) onrechtmatig handelt jegens de achterburen, die op grond van het bestemmingsplan erop mogen vertrouwen dat je wel een recht van overpad ten gunsten van hen zult vestigen. Je zou dan een vergunning hebben die je niet kan/mag gebruiken omdat je anders onrechtmatig jegens derden zou kunnen handelen.

En nu naar de toekomst, hoe gaat het resterende deel van het VTZ gebied zich ontsluiten?

Hieronder staan vier willekeurige varianten. Deze heb ik verzonnen. Denk alsjeblieft niet dat het zo gaat worden. Ik probeer slechts lukraak wat mogelijkheden te verkennen.  Wie meer weet vraag ik te reageren. Ik zal proberen een zo actueel mogelijk beeld weer te geven a.h.v. de nieuwe informatie.

Variant A

Een paar zaken die opvallen:

 • De Rumilaan lijkt op de stippenkaart dood te lopen op I 539. Toegevoegd n.a.v. reactie: de Rumilaan loopt in ieder geval tussen I 389 en i 182 door.
 • De exacte breedte/ligging van de Levinaslaan zou nog niet helemaal duidelijk zijn. Omwonenden aan de ene zijde en die aan de andere zijde zouden nog niet helemaal Variant Btot overeenstemming zijn gekomen. Indien die weg ook zou doodlopen ontstaat de situatie dat meerdere kavels vanaf de zuidoostkant ontsloten moeten worden. Dat is een flinke omweg en leidt tot enorme vertragingen voor de bouw.
 • De gemeente verwacht dat VTZ drie hoofdontsluitingswegen vanaf de Tureluurweg zal aanleggen. De Emile Durkheimweg, de Vrije Vogellaan en de Platolaan.Variant CDit betekent dat de Platolaan en de Vrije Vogellaan al snel moeten splitsen of dat hierop vele zijwegen moeten aftakken om de achterliggende kavels te kunnen ontsluiten.
 • Er zit een aantal haakse bochten in de huidige opzet. Dat is onhandig voor vrachtwagens. Bochten van 45 graden bieden voor iedereen veel meer comfort Variant Den waarschijnlijk minder onderhoud doordat de binnenbochten minder worden stuk gereden.
 • (Al)liander zal nog een paar transformatorhuisjes in het gebied willen plaatsen. vergeet vooral niet om hen tijdig te betrekken bij het ontwerp van het wegtracé zodat die huisjes op de beste plek geplaatst kunnen worden. Daar zit onderhandelingsruimte in!
 • etc.
Ik verneem graag jullie opmerkingen over de varianten als een reactie op deze blog.
Geplaatst in Geen categorie, kavelweg, weg | Tags: | 3 reacties

Waar komen straks de wegen???

Zie volgende blog. Deze is gesneuveld. De reacties op de eerste versie zijn nog wel bewaard.

Geplaatst in Geen categorie, kavelweg, weg | Tags: , | 7 reacties

Weer 650 m weg gereed: Hannah Arendtweg

Recent is de grond onder de Hannah Arendtweg geleverd.

Wij hebben hiermee samen met 22 anderen initiatiefnemers invulling gegeven aan onze plicht om langs de kavels een weg aan te leggen zodat zij en de verderop gelegen kavels hun kavel kunnen ontsluiten. Op deze wijze dragen wij bij aan de organische groei van Oosterwold 😉

Het was aanvankelijk niet makkelijk om met 22 toekomstige buren tot overeenstemming te komen over de financiering van de weg. De weg moest er namelijk liggen nog voordat de eerste initiatiefnemer zou gaan bouwen. Waar moest het geld voor de aanleg van de weg vandaan komen? En hoeveel moet uiteindelijk iedereen betalen?

Verdeling kosten:

Wij kwamen tot de slotsom dat een eerlijke verdeling van de kosten niet bestaat. Wat de één eerlijk vindt, is volgens een ander mogelijk reuze oneerlijk. Wij kozen ervoor dat iedereen, ongeacht de lengte van de weg langs zijn kavel en ongeacht hoeveel hij van de weg gebruikt, hetzelfde zou gaan betalen.

De kosten voor de aanleg van de weg betalen we uit de initiële financiële bijdragen die alle leden betalen op het moment dat zij lid worden. Vervolgens wordt middels een additionele (periodieke) bijdrage gespaard voor de toekomstige verharding. Ten slotte betaalt iedereen per kwartaal een bescheiden bedrag van 15 euro voor het onderhoud van de weg.

Financiering

En hoe leg je een weg aan terwijl er nog geen leden zijn omdat er nog geen kavels langs de weg zijn verkocht? Wij kozen ervoor dat (bijna) iedereen vlak na het oprichten van de vereniging Hannah Arendtweg lid zou worden, dus voordat zij hun grond kopen, en zijn eerste financiële bijdrage zou betalen (met een aparte regeling voor het geval zij hun initiatief moeten staken). De partijen die als eerste belang hebben bij de weg zouden vervolgens ook hun toekomstige financiële bijdragen reeds betalen. Vanuit deze bijdragen kon de vereniging de grond voor onder de weg kopen en de puinweg laten aanleggen. Op deze wijze kunnen we de weg op eenvoudige manier financieren zonder allerlei onderlinge afspraken over leningen of voorschotten.

Toekomstige verlenging van de weg

Met de aanleg van de Hannah Arendtweg wordt het ook mogelijk voor andere kavels om daarop aan te sluiten. Omdat wij niet kunnen voorspellen hoeveel kavels dat gaan doen en hoeveel weg zij wensen kunnen we de daarmee gemoeide kosten niet ramen. Wij hebben daarom (in overleg met de gemeente) geregeld dat toekomstige verlenging wordt gerealiseerd door toekomstige buren (die wél lid worden) en dat de Vereniging vervolgens het onderhoud voor haar rekening neemt.

Ontsluiting van het hele gebied tussen de sloten??

Over hoe de rest van het gebied mogelijk ontsloten gaat worden volgt meer in de volgende blog. Mensen die hierover al ideeën hebben nodig ik uit om te reageren op dit bericht.

Geplaatst in feest, kavelweg, weg | Tags: | 7 reacties