Oosterwold Groeit, status 13 maart 2017

Tot op heden publiceerde ik regelmatig de laatste bolletjeskaart. Maar sinds een week is de enige echte originele website over Oosterwold herzien. De site is duidelijk verbeterd en goed toegankelijk. Ik verwijs vanaf nu naar de betreffende pagina van de enige echte officiële website over Oosterwold: http://maakoosterwold.nl/ en selecteer onder “Basisinformatie” de initiatievenkaart

Die website is van Bestuurlijk Overleg Oosterwold, een samenwerkingsverband tussen de gemeente Almere, de gemeente Zeewolde, het Rijksvastgoedbedrijf, de provincie Flevoland en het waterschap Zuiderzeeland. Je vindt er alle informatie die je nodig hebt om zelf een initiatief te starten. Wil je meer weten of wil je hulp bij het ontwikkelen van je kavel? Neem gerust contact met ons op: 0620 707426 / frank@bouweninoosterwold.eu

Alle andere sites over Oosterwold zijn privé blogs van initiatiefnemers of van commerciële organisaties. Er zijn sites van commerciële organisaties die de indruk wekken dat zij het project Oosterwold zijn. Het is vaak niet duidelijk wie de achterliggende rechtspersoon is. Deze sites bieden soms zinnige informatie maar de organisaties daarachter hebben een winstoogmerk en zijn niet volledig (transparant).

Knipsel

Geplaatst in algemeen nieuws | Tags: | 3 reacties

WE HEBBEN SINDS EEN UUR INTERNET (GLAS)!!!

Hartelijke dank aan iedereen die aan de digitale ontsluiting van Oosterwold heeft bijgedragen!

Geplaatst in Geen categorie, nuts | Tags: , | 2 reacties

HOE LEG JE EEN KAVELWEG AAN?

sz

Over de aanleg van kavelwegen, over wat wij daarbij kunnen betekenen en over ongeoorloofd kopiëren en gebruiken van verenigingsstukken.

Over de aanleg van kavelwegen

IMG_8605

Om gezamenlijk een kavelweg aan te leggen heb je in ieder geval het volgende nodig:

  1. een rechtspersoon zoals een VVE of een gewone vereniging;
  2. inzicht in de spelregels Oosterwold en in eisen gemeente t.a.v. de verenigingsstukken;
  3. overeenstemming met mede initiatiefnemers langs de weg betreffende de ligging, drainage, plek van kabeltracé, op- en afritten, etc.
  4. goedkeuring van Team Oosterwold;
  5. een set tekeningen op een dwg onderlegger van de gemeente met alle X-Y;
  6. coördinaten en doorsneden van het profiel;
  7. indien er nutsvoorzieningen moeten komen: overleg en instemming van de Nutsbedrijven;
  8. een aannemer;
  9. geld;
  10. indien de wel loopt langs een stuk waar nog geen initiatiefnemers zijn: veel extra bepalingen in de verenigingsstukken en meer geld.

Wat wij voor u kunnen betekenen betreffende kavelwegen

Bouwen in Oosterwold is opgericht in december 2014 en is een onderneming van Jacqueline de Ruiter en Frank Meijers. Frank is techneut en advocaat met inmiddels meer ervaring in het aanleggen van kavelwegen in Oosterwold dan wie dan ook. De ideale combinatie voor dit soort werk!

Wij legden die wegen aan of waren daarbij behulpzaam. Wij hebben uitstekende contacten met aannemers, ingenieursbureau, de nutsbedrijven en met de Team Oosterwold.

Heb je hulp nodig bij de aanleg  van een kavelweg? Bel of e-mail Frank Meijers / 0620 707426 / Franksmeel@gmail.com.

Over onrechtmatig gebruik van verenigingsdocumenten

Het opstellen van de verenigingsstukken is een zeer tijdrovende klus geweest. De eerste set voor VTZ heeft mij, inclusief alle besprekingen met gemeente, nutsbedrijven, bouwers, ingenieursbedrijven  320 uur werk gekost. Voor alle andere kavelwegen zijn de stukken drastisch aangepast omdat die anders van opzet zijn. Tot nu toe was nog geen enkele kavelwegvereniging gelijk aan een andere. De hiervoor genoemde tijd is niet vergoed. Dat betrof zogezegd een investering.

Ik heb het auteursrecht van die verenigingsstukken. Aan iedereen die de verenigingsstukken wil gebruiken als uitgangsKnipseldocument vraag ik nu als tegenprestatie voor de enorme hoeveelheid werk die daarin is gaan zitten een buitengewoon schappelijke vergoeding. Zij krijgen dan ook de laatste en beste versie van die stukken. Zonder mijn instemming en deze vergoeding is het niet toegestaan om deze documenten te gebruiken.

Spijtig genoeg is gebleken dat sommige initiatiefnemers (oudere versies van) van de verenigingsdocumenten hebben gebruikt om zelf een nieuwe vereniging op te richten. Daarvoor vroegen zij de auteur (mij) geen toestemming en betaalden zij geen vergoeding. Dit ondanks de duidelijke vermelding van de auteursrechten op de eerste pagina. Uiteraard is dit geheel onbewust  gebeurd, initiatiefnemers hebben veel aan hun hoofd. Maar hiermee plegen deze initiatiefnemers wel een inbreuk op de auteursrechten.

Ik vraag deze initiatiefnemers contact met mij op te nemen om alsnog afspraken over het gebruik van mijn werk te maken. Eerlijk = eerlijk!

Geplaatst in Geen categorie, kavelweg | Tags: | Een reactie plaatsen

Oosterwold groeit (status 7 maart 2017)

Team Oosterwold heeft de website MaakOosterwold.nl grondig herzien. De site biedt meer en betere informatie en is beter toegankelijk. Onder “initiatieven” is de bolletjeskaart te vinden:

Knipsel.JPG

Geplaatst in bolletjeskaart, Geen categorie | Tags: | Een reactie plaatsen

Architect contracteren, waarop te letten?

Ik heb mij laten vertellen dat in Nederland bijna 60% van de opdrachtgevers breken met hun architect. Als dat waar is, is dat niet best. Je klant is je beste verkoper toch?

Waar gaat het bijna altijd fout met de Nederlandse architecten?

Je  geeft een opdracht voor het ontwerp van een huis. Je herhaalt meerdere malen dat het budget bijvoorbeeld 3 ton is. De architect gaat tekenen, je raakt enthousiast. Prachtig dat je ooit in zo´n mooi huis kunt gaan wonen. Er komt een kostendeskundige bij en wat blijkt? Het huis kost niet 3 ton maar 5 ton! Grote teleurstelling, repen chocolade, etc.

Enfin, de architect moet opnieuw aan de tekentafel. Het tweede ontwerp is nog steeds te duur. Weer terug naar de tekenentafel, zijn rekeningen blijven binnenstromen en uiteindelijk is het vertrouwen tot nul gedaald en in het ergste geval gaan partijen gefrustreerd uit elkaar.

TIP:

Ga je een contract met de architect aan?  Zorg dat hij zich houdt aan het budget. Leg dat budget vast in de opdracht. Stel zeker dat indien hij een te duur ontwerp maakt, hij het voor eigen rekening opnieuw moet doen. Bij een vaste vergoeding is dat makkelijk. Sommige architecten willen een percentage van de bouwsom. Zorg dan dat je daarbij ook vastlegt dat dat alleen geldt indien de bouwsom niet groter dan het budget is.

Gaan partijen uit elkaar omdat het niet klikt, dan is het van belang dat je ontwerp van jou is en dat je het kunt gebruiken zonder zijn verdere inspanningen of goedkeuring. Je hebt er immers al voor betaald.

PS: wij waren zelf erg tevreden over onze architect Office Winhov. Maar zij doen eigenlijk geen woonhuizen.
Zie hieronder een ontwerp van 8A Architecten, die werkt wél op de manier zoals ik juist beschreef. Zij ontwerpen een huis voor het budget dat u opgeeft en geen cent meer! Heel goed 8A Architecten!

Knipsel.JPG

Geplaatst in bouwen, Geen categorie | Tags: | 2 reacties

Hoe lopen straks de hazen?

Dagelijks zie ik hoe mensen langs onze kavel hun weg naar het bos zoeken. Voor een mooie wandeling of om de hond te laten. Bestemming: het Tureluurbos. Men lijkt zich door niets te laten tegenhouden, alle kavelranden zijn vogelvrij.

Het gebied ten zuiden van de Tureluurweg vult zich gestaag. De bedoeling is dat het gebied straks langs alle kavels doorwaadbaar is. Daarvoor is die 2 m brede publiek groene strook  of kavelweg langs elke kavel verplicht.

Ik vroeg mij af hoe de wandelpaden zich gaan ontwikkelen. Zomaar een inschatting:

FullSizeRender.jpg

Geplaatst in doorwaadbaarheid, Geen categorie | Tags: | 7 reacties

Wat kost een kavel in Oosterwold?

De kostprijs van een kavel bedraagt de kostprijs van de grond, vermeerderd met de kosten voor het bouwrijp maken. Omdat velen niet kunnen inschatten hoeveel dat kost en wat ervoor nodig is volgt hieronder een zeer grove opsomming. Wanneer je boven de aanschafkosten van de grond een bedrag van ca. € 25.000 tot € 40.000 optelt ben je voor de meeste situaties waarschijnlijk dekkend wanneer je de hele ontwikkeling zelf doet. Huur je iemand in om alles voor je te regelen, dan komt diens loon er nog bij.

Koop je bijvoorbeeld een kavel van 2.000 m2 standaard kavel en neem je de ontwikkeling geheel zelf ter hand (veel werk) dan ziet het er zo uit:

verwerving grond en exploitatiekosten: € 80.155
bouwrijp maken incl. vergunningen etc. ca. € 25.000,- tot € 40.000
totaal voor 2.000 m2:                                € 105.000 – 120.000,-.

Opmerking: download hier de rekentool om zelf de kosten van de kavel te berekenen.
De rekentool is gemaakt voor verschillende typen kavel. Momenteel verkoopt te gemeente alleen nog Standaard kavel.

Indien je iemand in de hand neemt om het ontwikkelplan op te stellen, vergunningen aan te vragen en afspraken te maken over wegen, nutsvoorzieningen etc,. dan komen de kosten die daarmee zijn gemoeid er nog bij.

Ben je op zoek naar iemand die je kan helpen bij het ontwikkelen van een kavel en/of het bouwen van een huis? Bel dan met mij: 0620 707426 😉

Toelichting

Kavel

Allereerst natuurlijk de verwervingskosten van de grond. Daar komen vervolgens de exploitatiekosten van de gemeente bij. (Prijzen 2016/2017).

grondprijzen-2016-2017

algemene kosten levering

Daar komen verder wat kosten bij die per notaris en per kavel iets uiteen kunnen lopen. het betreft de kosten voor de notaris, kadaster, gemiste pachtkosten, wettelijke recherches. In totaal ca. € 2.000 tot  € 3.000 euro. Er is geen overdrachtsbelasting en BTW verschuldigd.

Onderzoeken

Dan is nodig: archeologisch onderzoek, sonderingsonderzoek en ecologisch onderzoek. Afhankelijk van de kavel en de soort opstal zijn de kosten per project iets anders. Sommigen zijn met een paar duizend euro klaar. Anderen (met veel archeologisch onderzoek) zijn wellicht tegen de € 10.000 kwijt.

Ontsluiting

Om bij de kavel te komen moet je wellicht lid worden van een vereniging. Voorts dien je zelf langs één zijde een kavelweg aan te leggen. De kosten zijn wederom verschillend afhankelijk van de situatie. Ik gooi het even op € 3.000 tot € 15.000. hieronder vallen ook kosten voor de drainage, het ontwerp van de weg door het ingenieursbureau, eventuele duiker om over de sloot te komen etc. Onder omstandigheden kan het zeker duurder uitpakken.

Water

De kavel dient een waterberging te hebben. Reken voor het graafwerk gerust € 500 tot € 3.000.

Helofytenfilter

Een helofofytenfilter laten aanleggen kost ongeveer € 6.000,- voor een 16 m2 filter (2 tot 4 personen continu). Per leverancier kan het een paar honderd meer of minder zijn.

Fruitbomen en struiken

Uiteraard wil je tussen de middag een appeltje van de eigen boom eten. Een paar fruitbomen, bramen, frambozen, bessen, etc.. voor € 1.000 tot 2000,- koop je een hele tuin vol. Deze kosten hangen volledig af van de eigen voorkeur en zijn niet verplicht. Ze zitten niet in het budget hierboven.

Geplaatst in Geen categorie, kosten, rekentool | Tags: , | 2 reacties