Brandweer boekje te buiten?

Het volgende bericht mocht ik namens Rien de Rijke plaatsten.

Tijdens een informatieavond op 13 april jl. werd de bluswatervoorziening  in Oosterwold aan de orde is gesteld. De brandweer stuurde sterk aan op het aanbrengen van sprinklers in de woningen omdat er in het  gebied nauwelijks brandblusleidingen zullen komen.

De werkgroep “2e fase pioniers” heeft naar aanleiding van de presentatie van de brandweer een reactie opgesteld (zie bijlage) en de gebiedsregisseur Ivonne de Nood verzocht om hierover met elkaar in overleg te treden.

De werkgroep is van mening dat de brandweer haar bevoegdheden te buiten gaat. De “sprinkler-voorwaarde” gaat namelijk verder dan de eisen uit het Bouwbesluit. Het door de brandweer voorgestane beleid om de woningen te voorzien van sprinklers wordt door de werkgroep daarom gekwalificeerd als Bouwbesluit-Plus beleid.

Het opstellen van een dergelijk beleid is geen publiekrechtelijke taak en valt dus niet binnen het takenpakket/mandaat van de brandweer. Dit is slechts anders wanneer er een besluit van het bestuur aan ten grondslag ligt. Een dergelijk besluit is binnen de gemeente Almere nog niet genomen.

Ivonne de Nood  heeft  het commentaar verzameld en op donderdag 19 mei is er een overleg belegd om dit te bespreken.

Wordt vervolgd.

 

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in bluswater, bureaucratie en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Brandweer boekje te buiten?

  1. Wim Dieke zegt:

    Ik begrijp de stelling van de werkgroep goed, het is vervelend om een verplichting te horen. Daar kan ik me prima in vinden. Ben benieuwd of ze ook beseffen dat de brandweer een partij is in het verstrekken van een bouwvergunning (of heb ik het mis?). Waar ik bezwaar tegen heb is de opmerking dat er geen hydranten mogelijk zijn, of dat de brandweer daar opmerkte dat het niet mogelijk was. Ze gaven slechts weer dat het onzeker was omdat, zoals de werkgroep ook opmerkt, de trend van het waterleidingbedrijf is om kleinere diameter leidingen te leggen. Persoonlijk vond ik het een heel nuttige presentatie waarin eigenlijk het centrale thema was dat een woningsprinkler je kans op veilig het pand ontvluchten veel groter maakt. Dat in combinatie met de aanrijtijden van de brandweer maakt de de keuze voor ons één van 2, namelijk OF een hele goede brandsignalering zodat je op tijd je woning kan verlaten en de boel afbrandt, OF een woningsprinkler die er voor zorgt dat je (veel) meer tijd hebt om de have veilig te stellen. We kunnen gerust stellen dat de brandweer niet op tijd zal zijn om inwonenden te redden bij een flinke fik, dus de keuze is aan ons. Toeters en bellen om ons wakker te maken bij een fik, of een sprinkler die de boel blust, of beheersbaar maakt zodanig dat je rustig kunt vertrekken.

    Like

Reacties zijn gesloten.