Geschakelde roodkavels ondermijnen doorwaadbaarheid

Wat is doorwaadbaarheid?

Toen wij begonnen met ons project mochten wij begrijpen dat het hele gebied doorwaadbaar moest zijn. Je moest namelijk al wandelend of op je mountain bike door Oosterwold kunnen trekken van kavelrand naar kavelrand. Daarvoor diende elke initiatiefnemer een randje publiekgroen rondom zijn kavel in te richten.

De intergemeentelijk structuurvisie was hierover nog niet zo expliciet maar in het aangepaste bestemmingsplan dat nu vigeert is dit aangescherpt. Er dient tenminste een 2 m. brede publiek toegankelijke strook om elke kavel te liggen.

Wat gebeurt er i.g.v. projecten?

In geval van een (groot) project zijn de roodkavels vaak aaneengesloten. Het voordeel daarvan voor de bewoners is dat er niemand meer om hun kavel kan wandelen. Je kan dan alleen om de blokken van kavels met geschakelde roodkavels wandelen. Wanneer die blokken maar  groot genoeg zijn, wordt de wijk feitelijk afgescheiden van de rest van Oosterwold met wél doorwaadbare kavels.

Wanneer vervolgens meerdere projecten naast elkaar liggen, wordt daardoor de doorwaadbaarheid nog verder beperkt, namelijk tot de buitenranden van de projecten als zodanig. Je hebt dan zogezegd een paar mini-Oosterwoldjes gecreëerd waartussen geen verkeer mogelijk is.

Voor zover er publiek groen rondom de projecten ligt, en dit geldt overigens ook voor individuele kavels, is het nog maar de vraag hoe doorwaadbaar die strook precies is. Je moet er namelijk wel iets voor doen om een strook klei beloopbaar te maken. Anders wordt het, wanneer er maar  genoeg mensen of dieren op lopen, een enorme modderboel en is feitelijk geen sprake meer van doorwaadbaarheid.

Een en ander wordt nog erger wanneer aan de rand van een project geen strook publiek groen maar een sloot ligt. Dan is van de beoogde doorwaadbaarheid weinig tot niets meer over.

Conclusie

De eis van aaneengesloten roodkavels ondermijnt de doelstelling van doorwaadbaarheid wanneer daarbij tevens geldt dat slechts de kavels met aaneengesloten roodkavels als geheel een publiek groen randje behoeven. Aangezien die doorwaadbaarheid samen met de organische groei de meest kenmerkende aspecten van Oosterwold zijn behoeft dit m.i. een nadere duiding. Indien de doorwaadbaarheid nog steeds van belang wordt geacht zou bijvoorbeeld een maximale maat voor een geschakelde roodkavel ingevoerd kunnen worden o.i.d.

Zolang niet is bepaald waaraan een strook land moet voldoen om doorwaadbaar te mogen heten,  zal de doorwaadbaarheid van die strook beperkt blijven tot hooguit de droge perioden.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in doorwaadbaarheid en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Geschakelde roodkavels ondermijnen doorwaadbaarheid

  1. Loes Walsteijn zegt:

    Zijn die projecten dan verenigingen van eigenaren? Als het project op deze wijze begint en daarna aparte kavels ontstaan die juridisch niet anders zijn dan die van jou en mij dan is er mijns inziens sprake van oneigenlijk gebruik of meten met twee maten. De enige oplossing is dan bezwaar tegen omgevingsvergunning omdat het n iet zou voldoen aan het bestemmingsplan. En de bewoners waar Oosterwold voor was bedoeld, hebben er belang bij dat deze regels ook voor anderen worden toegepast.

    Like

  2. Egel zegt:

    Dat soort projecten met geschakelde roodkavels werken met appartementsrecht, je bezit niet echt een eigen stukje grond maar een deel van het geheel. Normaal gesproken is dat een deel van een flat, maar dit soort constructies is dus ook mogelijk. https://nl.wikipedia.org/wiki/Appartementsrecht Als je de structuurvisie bekijkt zie je dat er gerekend werd dat er ook kleinschalige gestapelde bouw zou komen. En woongroepen passen ook bij Oosterwold. Voor beide heb je of appartementsrecht of een verhuurconstructie nodig.

    Like

Reacties zijn gesloten.