Kavelwegen Oosterwold vaak te krap

Nu, bijna twee jaar verder kom ik tot het inzicht dat de kavelwegen op veel plekken te smal zijn (conform het bestemmingsplan Oosterwold 5,5 m). Dit leidt tot beschadiging van de randen en bermen en dus tot kosten. Ik pleit voor een breder wegprofiel bij bochten en/of bochten van duidelijk duidelijk minder dan 45 graden.

Concreet gaat het om de volgende twee aspecten:IMG_2317

  1. Op rechte stukken kunnen vrachtwagens elkaar amper passeren. Zij rijden over de rand van de weg en vaak ook in de berm. Gevolg: de rand van de weg én de berm gaat stuk.
  2. De achterwielen van vrachtwagens maken een kleinere bocht dan de voorwielen. Gevolg: in bochten scherper dan ca. 30 graden rijden zij de binnenkant van de bocht stuk, en vervolgens de rand van de buitenbocht wanneer ze uit de bocht komen (In de foto boven is het wegprofiel bijna 2 meter breder).

In theorie is dit op te lossen door de bochten zodanig breed te maken dat vrachtwagens niet over de rand rijden.

In de praktijk is het lastiger omdat initiatiefnemers zich erop beroepen dat zij conform bestemmingsplan Oosterwold (slechts) 2,75 m verharding langs hun kavel moeten aanleggen (bij twee aangrenzende kavels wordt dat dan 5,5 m). Niet iedereen zal vrijwillig in het algemeen belang méér meters beschikbaar stellen. Sommigen hebben al bezwaren tegen 2,75 m.

Een extra complicatie is dat het initiatiefnemers vrij staat om hun kavel zodanig te positioneren dat er (scherpe) bochten ontstaan. De meeste initiatiefnemers zijn wijs genoeg om geen bochten scherper dan 45 graden te veroorzaken. Om problemen te voorkomen zou in een bocht van 45 graden het profiel al gauw ca. 6,5 tot 7 m breed moeten zijn (in combinatie met een grotere straal van de bocht dan de 6 tot 6,5 m die tot nu toe is toegepast) óf de bocht zou minder scherp moeten zijn (max. ca. 30 graden bij 5,5 m wegdek).

Ik heb het probleem voorgelegd aan de gebiedsregisseur. Zij stelt ondermeer dat initiatiefnemers dit probleem zelf moeten oplossen. Ik ben bang dat er in dit geval iets te veel gevraagd is. Ik stel vast dat binnen de kavelwegverenigingen die ik ken de eigen belangen van betrokkenen niet zelden in de weg staan aan goede besluiten in het algemeen belang. Daarnaast zijn dergelijke besluiten in verengingsverband gedoemd te mislukken wanneer een meerderheid niet wil meewerken.

Zie over dit onderwerp ook de uitvoerige blog van Marien.  Overigens is dit probleem ook goed op de reeds verharde Tureluurweg te zien. Die weg is te smal voor twee passerende vrachtwagens. De berm wordt daarbij gebruikt, met veel blubber tot gevolg. Ook de randen van de vluchtheuvel bij de Vogelweg worden stuk gereden omdat ze de bochten niet kunnen nemen. Wanneer wij dit soort schade in de toekomst zelf moeten betalen wordt het nog een dure aangelegenheid. Het is veel waard om dit probleem reeds nu te voorkomen door de wegen ruimer te ontwerpen waar nodig.

Voor de volledigheid hieronder nog een schetsje van hoe de dwarsdoorsnede van de weg eruit zou zien wanneer de kavels ter weerszijden zich aan het bestemmingsplan zouden houden. De nutsbedrijven bepalen aan welke kant de nutsvoorzieningen komen. Voorts zal er nog her en der een transformatorhuisje moeten komen. Die wordt veelal te laat ingepland omdat niemand dat ding in zijn voortuin wil hebben. Begrijpelijk..

IMG_0364.jpg

Advertenties
Geplaatst in Geen categorie, kavelweg, weg | Tags: , | 5 reacties

Dringend verzoek van de postbode

Met regelmaat mogen wij de postbode opvangen omdat hij door de bomen het bos niet meer ziet. Dan lopen we een hele lijst zendingen langs. Hij noemt de namen en ik leg dan uit waar het betreffende huis staat. Vandaar het volgende verzoek van de postbode:

Kunnen alle initiatiefnemers die al in Oosterwold domicilie hebben gekozen een duidelijk bord met de straatnaam plaatsen, liefst aan het begin van die weg, aan de hoofdweg en ook een aan het begin van hun kavelweg?

Verder raad ik aan om je straat aan te melden bij TomTom, bij google en bij Apple. Normaal doet de gemeente dat, in dit geval moet je het zelf doen omdat het wegen van particulieren zijn. Het duurt een paar maanden maar daarna staat je straat keurig in alle navigatie-apps. Dat spaart een boel gedoe.
IMG_0010

Geplaatst in straatnamen | Tags: , , | 3 reacties

De Nederzetting

Op ons land staat tijdelijk een container die dienst doet als vergaderruimte en trefpunt: het Oosterwold Paviljoen. IMG_1661Afgelopen zaterdag was daar de eerste bijeenkomst van geïnteresseerden in een plek in de Nederzetting.

Wij hebben dit initiatief samen met Bruggemann Houtbouw, Beyond Now en 8A Architecten gestart omdat we zien dat velen wel graag in Oosterwold willen wonen maar er tegenop zien om alles zelf te moeten regelen. DeNederzetting faciliteert het hele proces tot en met een sleutelklare woning.

Voor meer informatie zie de site  van De Nederzetting.

 

 

 

Geplaatst in De Nederzetting, oosterwold | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Oosterwold groeit! (status 9 nov. 2017)

Klik hier voor de pdf van heel Oosterwold.

De file is ook te vinden op de enige officiele site over Oosterwold: MaakOosterwold

stippenkaart II oosterwold 7nov2017

 

stippenkaart oosterwold 7nov2017

Geplaatst in oosterwold | Tags: | Een reactie plaatsen

Duiker supersnel hersteld, slootpeil gedaald

 

Eergisteren meldden wij aan Zuiderzeeland dat de sloot niet meer doorliep. Gisteren was het probleem alweer hersteld. Binnen één dag maar liefst!

Het water stroomde meteen goed door, het niveau in de sloot was dezelfde middag alweer normaal. Hieronder het filmpje dat wij van Zuiderzeeland mochten ontvangen.

Deze snelle actie deed mij meteen hieraan denken (het perfecte terrasje van Lebbis)  😉

Vanmiddag heb ik de duikers nog eens bekeken. Het niveau in de sloot is aanzienlijk gedaald. Er staat nog ongeveer 5 cm. water in de laatste duiker. Lager dan dit kan de sloot dus amper worden (tenzij hij in de zomer gewoon uitdroogt).

 

 

Geplaatst in afwatering, problemen | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Geluidsoverlast Schiphol

De plannen voor Airport Lelystad trekken momenteel alle aandacht. Maar terwijl wij angstvallig in de richting van Lelystad kijken, lijkt Schiphol haar kansen te grijpen. Krijgen we als Lelystad (toch) open gaat geluidsoverlast van twee vliegvelden tegelijkertijd? Wordt dat meegewogen in de milieu effecten rapportages? Wie in dit land maakt zich sterk voor onze belangen? Heeft het zin om hier energie in te stoppen of gaat de zucht naar economische groei het wederom winnen van het leefcomfort?

Sinds enige maanden, en steeds meer in de laatste weken lijkt de geluidsoverlast van vliegtuigen op weg naar Schiphol flink toegenomen. De vliegtuigen vliegen over de Vogelweg of ze komen uit het oost – noordoosten en koersen recht over Almere Oosterwold. Zie hieronder de foto´s van vliegtuigen boven ons huis in een kwartiertje tijd (2 november 2017 / ca. 10 uur). Het waren er veel meer maar de rest vloog veel hoger. Sommige vliegtuigen vliegen zo laag dat je de raampjes kan tellen. Eergisteren vlogen ze af en toe zelfs onder de zeer laag hangende bewolking.

De overlast concentreert zich doorgaans  rond bepaalde tijden. Ongetwijfeld zijn zaken als wind, de dag en het seizoen van invloed. Tussen de drukke momenten is het relatief stil. Het ergste zijn de dagen waarop de vliegtuigen rond 7 uur ´s morgens en ´s avonds vanaf 9 uur laag overvliegen. Vroeg naar bed of uitslapen in het weekend zit er dan niet in. Vaak is het uren lang stil en dan ineens komt er gedurende een of twee uur weer een hele stoet aan vliegtuigen laag over. Gelukkig zijn er ook nog dagen waarop we helemaal geen last van vliegtuigen hebben.

Met de dB meter op mijn telefoon meet ik tussen de vijftig en tot soms ruim 70 dB. Normaal tijdens de ochtendspits is de geluidsdruk door het omgevingslawaai (zonder vliegtuigen) al aanzienlijk, ca. 48 dB (iets hoger tegenwoordig a.g.v . de verbreding van der Waterlandseweg die thans uitnodigt tot heel hard rijden). Dat is véél meer dan in Amsterdam/Zeeburg, de prijs die we moeten betalen voor meer rust.. De 48 dB geluidscontour van Schiphol ligt tientallen kilometers naar het westen. Hoe kan het dan dat ze hier zoveel herrie mogen maken?

Wanneer zo´n stoet van vliegtuigen laag overkomst vormt de combinatie van het soort geluid (indringende gebulder), het volume en vooral de duur ervan acute stress. Je hart gaat sneller, irritatie loopt op, gesprekken staken en je kan je een paar minuten niet meer concentreren. Ook slapen lukt niet.

Schiphol is wellicht (toch) nog niet voldoende bekend met de nieuwe woonwijk Oosterwold. Ik houd niet van klagen maar in dit geval lijkt dat de enige optie. Heb je last van Schiphol? Maak een account aan op Bas en voer klachten in, telkens wanneer het te gek wordt. Dan wordt op het kaartje zichtbaar dat er nieuwe meldingen vanuit de polder ontstaan. Wie weet legt iemand ooit de aanvliegroute ietsjes om. Zie hieronder een overzicht van de klachten voor Almere, per datum.

Screenshot-2017-11-2 BAS.png

Geplaatst in geluidsoverlast oosterwold | Tags: , | 4 reacties

Duiker verstopt

De hele zomer verbaasde het mij dat het waterpeil in de sloot langs onze kavel (de sloot langs de Emile Durkheimweg) ca. 10 tot 15 cm hoger stond dan vorig jaar. Verder was het vreemd dat het water na veel regen slechts zachtjes bleef stromen. Blaadjes bleven roerloos liggen, in de duikers was de stroming minimaal.

Wanneer het water er niet uitstroomt is er eigenlijk maar één conclusie mogelijk. De afvoer zit verstopt. Vandaag zijn we stroomafwaarts gelopen om de hypothese te testen. En zowaar, een pracht van een verstopping. De duiker was ingestort en het water kan er haast niet uit. In de sloot stond het water 15 tot 20 cm hoger dan in de hoge vaart.

We hebben Waterschap Zuiderzeeland geïnformeerd en die gaan er iets aan doen.

0119cc30b330f734750eaecb7d91cbb83207fc1303.jpg

Zie de eerdere blog over deze duiker (toen was hij nog heel):

https://oosterwold.wordpress.com/2016/06/28/water-gesprek-waterschap-zuiderzeeland/

https://oosterwold.wordpress.com/2016/06/23/water/

 

 

 

Geplaatst in afwatering, problemen | Tags: , , , | 1 reactie