Weer 650 m weg gereed: Hannah Arendtweg

Recent is de grond onder de Hannah Arendtweg geleverd.

Wij hebben hiermee samen met 22 anderen initiatiefnemers invulling gegeven aan onze plicht om langs de kavels een weg aan te leggen zodat zij en de verderop gelegen kavels hun kavel kunnen ontsluiten. Op deze wijze dragen wij bij aan de organische groei van Oosterwold ūüėČ

Het was aanvankelijk niet makkelijk om met 22 toekomstige buren tot overeenstemming te komen over de financiering van de weg. De weg moest er namelijk liggen nog voordat de eerste initiatiefnemer zou gaan bouwen. Waar moest het geld voor de aanleg van de weg vandaan komen? En hoeveel moet uiteindelijk iedereen betalen?

Verdeling kosten:

Wij kwamen tot de slotsom dat een eerlijke verdeling van de kosten niet bestaat. Wat de één eerlijk vindt, is volgens een ander mogelijk reuze oneerlijk. Wij kozen ervoor dat iedereen, ongeacht de lengte van de weg langs zijn kavel en ongeacht hoeveel hij van de weg gebruikt, hetzelfde zou gaan betalen.

De kosten voor de aanleg van de weg betalen we uit de initi√ęle financi√ęle bijdragen die alle leden betalen op het moment dat zij lid worden. Vervolgens wordt middels een additionele (periodieke) bijdrage gespaard voor de toekomstige verharding. Ten slotte betaalt iedereen per kwartaal een bescheiden bedrag van 15 euro voor het onderhoud van de weg.

Financiering

En hoe leg je een weg aan terwijl er nog geen leden zijn omdat er nog geen kavels langs de weg zijn verkocht? Wij kozen ervoor dat (bijna) iedereen vlak na het oprichten van de vereniging Hannah Arendtweg lid zou worden, dus voordat zij hun grond kopen, en zijn eerste financi√ęle bijdrage zou betalen (met een aparte regeling voor het geval zij hun initiatief moeten staken). De partijen die als eerste belang hebben bij de weg zouden vervolgens ook hun toekomstige financi√ęle bijdragen reeds betalen. Vanuit deze bijdragen kon de vereniging de grond voor onder de weg kopen en de puinweg laten aanleggen. Op deze wijze kunnen we de weg op eenvoudige manier financieren zonder allerlei onderlinge afspraken over leningen of voorschotten.

Toekomstige verlenging van de weg

Met de aanleg van de Hannah Arendtweg wordt het ook mogelijk voor andere kavels om daarop aan te sluiten. Omdat wij niet kunnen voorspellen hoeveel kavels dat gaan doen en hoeveel weg zij wensen kunnen we de daarmee gemoeide kosten niet ramen. Wij hebben daarom (in overleg met de gemeente) geregeld dat toekomstige verlenging wordt gerealiseerd door toekomstige buren (die wél lid worden) en dat de Vereniging vervolgens het onderhoud voor haar rekening neemt.

Ontsluiting van het hele gebied tussen de sloten??

Over hoe de rest van het gebied mogelijk ontsloten gaat worden volgt meer in de volgende blog. Mensen die hierover al idee√ęn hebben nodig ik uit om te reageren op dit bericht.

Geplaatst in feest, kavelweg, weg | Tags: | 7 reacties

Oosterwold nieuw?

Oosterwold nieuw? Emmen was ons voor!
Zie onderstaande publicatie uit De Twaalf Ambachten, juni-aug 1987.

 

Geplaatst in algemeen nieuws, oosterwold | 1 reactie

Nieuwe bouwplaatsen en te lange vrachtwagens

Deze week weer twee nieuwe bouwplekken om ons heen. De tweede lichting initiatieven is begonnen!

Als eerste Egon en Noortje, initiatief nummer 1!


Daarna Bosveld2, het huis was per ongeluk in spiegelbeeld uitgezet. Gelukkig had Frode het nog net op tijd in de gaten.


En zie hier waarom die vrachtwagens onmogelijk de zijwegen in kunnen draaien. Zelfs wanneer alle bochten verbreed worden met rijplaten lukt het niet.


Geplaatst in bouwen, kavelweg | Tags: | 2 reacties

Huwelijksnacht te Oosterwold

Met de tipi, op hun toekomstige kavel, vuurtje, gebakken eitje als ontbijt, kan niet beter!
Van harte gefeliciteerd Akke en Floris!

Geplaatst in algemeen nieuws, feest, Geen categorie | Tags: | 2 reacties

Oosterwold Groeit, status 13 maart 2017

Tot op heden publiceerde ik regelmatig de laatste bolletjeskaart. Maar sinds een week is de enige echte originele website over Oosterwold herzien. De site is duidelijk verbeterd en goed toegankelijk. Ik verwijs vanaf nu naar de betreffende pagina van de enige echte offici√ęle website over Oosterwold: http://maakoosterwold.nl/ en selecteer onder “Basisinformatie” de initiatievenkaart.¬†

Die website is van Bestuurlijk Overleg Oosterwold, een samenwerkingsverband tussen de gemeente Almere, de gemeente Zeewolde, het Rijksvastgoedbedrijf, de provincie Flevoland en het waterschap Zuiderzeeland. Je vindt er alle informatie die je nodig hebt om zelf een initiatief te starten. Wil je meer weten of wil je hulp bij het ontwikkelen van je kavel? Neem gerust contact met ons op: 0620 707426 / frank@bouweninoosterwold.eu

Alle andere sites over Oosterwold zijn priv√© blogs van initiatiefnemers of van commerci√ęle organisaties.¬†

Knipsel

Geplaatst in algemeen nieuws | Tags: | 3 reacties

WE HEBBEN SINDS EEN UUR INTERNET (GLAS)!!!

Hartelijke dank aan iedereen die aan de digitale ontsluiting van Oosterwold heeft bijgedragen!

Geplaatst in Geen categorie, nuts | Tags: , | 2 reacties

HOE LEG JE EEN KAVELWEG AAN?

sz

Over de aanleg van kavelwegen, over wat wij¬†daarbij kunnen¬†betekenen en over ongeoorloofd kopi√ęren en gebruiken van verenigingsstukken.

Over de aanleg van kavelwegen

IMG_8605

Om gezamenlijk een kavelweg aan te leggen heb je in ieder geval het volgende nodig:

  1. een rechtspersoon zoals een VVE of een gewone vereniging;
  2. inzicht in de spelregels Oosterwold en in eisen gemeente t.a.v. de verenigingsstukken;
  3. overeenstemming met mede initiatiefnemers langs de weg betreffende de ligging, drainage, plek van kabeltracé, op- en afritten, etc.
  4. goedkeuring van Team Oosterwold;
  5. een set tekeningen op een dwg onderlegger van de gemeente met alle X-Y;
  6. coördinaten en doorsneden van het profiel;
  7. indien er nutsvoorzieningen moeten komen: overleg en instemming van de Nutsbedrijven;
  8. een aannemer;
  9. geld;
  10. indien de wel loopt langs een stuk waar nog geen initiatiefnemers zijn: veel extra bepalingen in de verenigingsstukken en meer geld.

Wat wij voor u kunnen betekenen betreffende kavelwegen

Bouwen in Oosterwold is opgericht in december 2014 en is een onderneming van Jacqueline de Ruiter en Frank Meijers. Frank is techneut en advocaat met inmiddels meer ervaring in het aanleggen van kavelwegen in Oosterwold dan wie dan ook. De ideale combinatie voor dit soort werk!

Wij legden die wegen aan of waren daarbij behulpzaam. Wij hebben uitstekende contacten met aannemers, ingenieursbureau, de nutsbedrijven en met de Team Oosterwold.

Heb je hulp nodig bij de aanleg  van een kavelweg? Bel of e-mail Frank Meijers / 0620 707426 / Franksmeel@gmail.com.

Over onrechtmatig gebruik van verenigingsdocumenten

Het opstellen van de verenigingsstukken is een zeer tijdrovende klus geweest. De eerste set voor VTZ heeft mij, inclusief alle besprekingen met gemeente, nutsbedrijven, bouwers, ingenieursbedrijven  320 uur werk gekost. Voor alle andere kavelwegen zijn de stukken drastisch aangepast omdat die anders van opzet zijn. Tot nu toe was nog geen enkele kavelwegvereniging gelijk aan een andere. De hiervoor genoemde tijd is niet vergoed. Dat betrof zogezegd een investering.

Ik heb het auteursrecht van die verenigingsstukken. Aan iedereen die de verenigingsstukken wil gebruiken als uitgangsKnipseldocument vraag ik nu als tegenprestatie voor de enorme hoeveelheid werk die daarin is gaan zitten een buitengewoon schappelijke vergoeding. Zij krijgen dan ook de laatste en beste versie van die stukken. Zonder mijn instemming en deze vergoeding is het niet toegestaan om deze documenten te gebruiken.

Spijtig genoeg is gebleken dat sommige initiatiefnemers (oudere versies van) van de verenigingsdocumenten hebben gebruikt om zelf een nieuwe vereniging op te richten. Daarvoor vroegen zij de auteur (mij) geen toestemming en betaalden zij geen vergoeding. Dit ondanks de duidelijke vermelding van de auteursrechten op de eerste pagina. Uiteraard is dit geheel onbewust  gebeurd, initiatiefnemers hebben veel aan hun hoofd. Maar hiermee plegen deze initiatiefnemers wel een inbreuk op de auteursrechten.

Ik vraag deze initiatiefnemers contact met mij op te nemen om alsnog afspraken over het gebruik van mijn werk te maken. Eerlijk = eerlijk!

Geplaatst in Geen categorie, kavelweg | Tags: | Een reactie plaatsen