SNOEIWORKSHOP

Schermafdruk 2018-02-10 08.52.14

Vanmiddag om 14.00 uur geeft Elmar Mook een snoeiworkshop op de Hannah Arendtweg 10. Bij alle bomen in onze boomgaard laat hij zien wat je wel of niet wegsnoeit en waarom.

Meer info op de FB van Tuinderij de Arend

Advertenties
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Helofytenfilter functioneert uitstekend

Eind oktober 2017 nam waterschap Zuiderzeeland een monster van het water dat uit ons helofytenfilter komt. Vandaag ontvingen wij de meetresultaten: We zijn geslaagd, met vlag en wimpel. Ons filter bleef ruimschoots onder de lozingslimieten die in onze vergunning staan:

meetresultaten helofytenfilter HA10 2017.JPG

Het fosfaatgehalte is helaas niet gemeten. Maar uit eigen metingen weten wij dat we op nog geen 10% van maximaal toegestane hoeveelheid zitten dus ook dat fosfaat zit wel goed.

Ik ben geen chemicus, helemaal begrijpen doe ik het niet. Wat mij toch opvalt is de laatste meting van som nitraat en nitriet. Die staat niet als norm in onze vergunning. Wie weet hier meer over? Zie hieronder de betreffende passage uit onze vergunning:

emissienorm IBA Oosterwold

Het was overigens wel spannend. Niet alleen duurde het heel lang voor de uitslag ons bereikte, ook knepen wij hem een beetje, we hadden van Waterschap Zuiderzeeland vernomen dat niet alle filters in Oosterwold geslaagd zijn. Vooral de systemen die niet met helofytenfilters werken zouden niet altijd even goed presteren. Daarnaast was ons filter tot net voor de meting flink overbelast omdat we een jaar lang met 8 personen op het filter loosden in plaats van met de geplande 4 personen. Blijkbaar is het filter voldoende ruim gedimensioneerd en herstelt het zich snel.

Conclusie:

Wij zijn zeer gelukkig met het helofytenfilter van Kilian Water. Uitstekende prestaties en géén onderhoudskosten. Wat wil je nog meer??

Hieronder voor de volledigheid de officiele meetresultaten.

Bestand 06-02-18 18 11 18.jpeg

 

Geplaatst in Geen categorie, riool | Tags: | 2 reacties

Kavelwegen

Als techneut, advocaat en ervaringsdeskundige heb ik de eer om betrokken te zijn bij de aanleg van de meerdere kavelwegen in Oosterwold en bij de inrichting en oprichting van de betreffende kavelwegverenigingen.

Bij die kavelwegen zijn twee belangrijke noten te kraken. De eerste betreft de verenigingsstukken. Inmiddels zijn mijn concepten zodanig uitontwikkeld dat die vrij snel te produceren zijn. De tweede noot betreft de tekeningen van de weg. Dat gaat om het dwarsprofiel en om de ligging van de weg, e.e.a. in overeenstemming met het bestemmingsplan.

Dwarsprofiel

Over het dwarsprofiel blijkt bij menig adviesbureau onduidelijkheid te bestaan. Voor de goede orde is hieronder nog maar eens het basisprofiel weergegeven. Het gaat niet om het soort wegdek, het gaat om de breedtematen.

IMG_0364.jpg

Het is aan de initiatiefnemers zelf om te bepalen of zij het water dat bij ernstige regenval direct afgevoerd moet worden in een greppel laten lopen of over hun land. De laatste optie is hierboven afgebeeld. Van belang is dan wel dat het wegdek voldoende boven het maaiveld uitsteekt. Na maanden bouwverkeer zou de weg m.i. nog steeds ca. 20 cm boven bet maaiveld moeten liggen.

De ligging van de kavelweg

De ligging van de weg is situatieafhankelijk. Het kan maanden duren voordat daarover met initiatiefnemers en gemeente overeenstemming is bereikt. Dit is niet zelden een slopend proces omdat iedereen andere belangen heeft en slechts weinigen zich ervoor verantwoordelijk voelen om het achterliggende land goed te ontsluiten. Er zijn zelfs mensen die hun stip steeds maar verplaatsen totdat ze aan een doodlopend weggetje liggen. Anderen zijn daardoor de dupe want die willen verder..

Het verbaast mij hoe moeizaam het plannen van een weg soms verloopt. Het bestemmingsplan is immers vrij duidelijk. Je moet langs alle randen van je kavel een reservering van 4,25 meter aanhouden voor het geval iemand langs je kavel zijn eigen kavel wil ontsluiten. Je hebt dus geen inspraak over je eigen kavelrand.
Daarnaast kan je een goede bijdrage leveren door bochten scherper dan 45 graden te vermijden. Dat spaart veel extra grond in de bocht, veel onderhoud en veel vastlopende vrachtwagens.

Maar hoe zit het nu wanneer je een vergunning hebt waarin niet is voorzien in een nieuwe kavelweg langs je achtertuin? Ik ben geen expert in dit rechtsgebied, dus ik hoor graag wat specialisten hiervan vinden. Maar m.i. is het bestemmingsplan leidend, niet de vergunning. Onderdeel van het bestemmingsplan is dat je het gebruik van de 4,25m rand om je kavel moet dulden voor het ontsluiten van je buren. Zelfs wanneer je er een sloot hebt ingepland of een opstal op hebt staan, zal die moeten wijken voor de kavelweg van je achterburen. Alleen wanneer je een vergunning hebt voor het expliciet handelen in strijd met het bestemmingsplan lijkt mij dat een andere zaak. Wie weet hier meer over?

 

Geplaatst in Geen categorie, kavelweg | Tags: | Een reactie plaatsen

Oosterwold groeit (status 11 december 2017)

pdf hier, bron hier.20171211-initiatievenoverzicht-Oosterwold-11-december-2017v2-page-001

Geplaatst in Geen categorie, oosterwold | Tags: , | Een reactie plaatsen

Blog over postbode krijgt staartje

http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/154328/almere-postbodes-raken-de-weg-kwijt-in-oosterwold

 

Geplaatst in oosterwold, straatnamen | Tags: , | Een reactie plaatsen

Kavelwegen Oosterwold vaak te krap

Nu, bijna twee jaar verder kom ik tot het inzicht dat de kavelwegen op veel plekken te smal zijn (conform het bestemmingsplan Oosterwold 5,5 m). Dit leidt tot beschadiging van de randen en bermen en dus tot kosten. Ik pleit voor een breder wegprofiel bij bochten en/of bochten van duidelijk duidelijk minder dan 45 graden.

Concreet gaat het om de volgende twee aspecten:IMG_2317

  1. Op rechte stukken kunnen vrachtwagens elkaar amper passeren. Zij rijden over de rand van de weg en vaak ook in de berm. Gevolg: de rand van de weg én de berm gaat stuk.
  2. De achterwielen van vrachtwagens maken een kleinere bocht dan de voorwielen. Gevolg: in bochten scherper dan ca. 30 graden rijden zij de binnenkant van de bocht stuk, en vervolgens de rand van de buitenbocht wanneer ze uit de bocht komen (In de foto boven is het wegprofiel bijna 2 meter breder).

In theorie is dit op te lossen door de bochten zodanig breed te maken dat vrachtwagens niet over de rand rijden.

In de praktijk is het lastiger omdat initiatiefnemers zich erop beroepen dat zij conform bestemmingsplan Oosterwold (slechts) 2,75 m verharding langs hun kavel moeten aanleggen (bij twee aangrenzende kavels wordt dat dan 5,5 m). Niet iedereen zal vrijwillig in het algemeen belang méér meters beschikbaar stellen. Sommigen hebben al bezwaren tegen 2,75 m.

Een extra complicatie is dat het initiatiefnemers vrij staat om hun kavel zodanig te positioneren dat er (scherpe) bochten ontstaan. De meeste initiatiefnemers zijn wijs genoeg om geen bochten scherper dan 45 graden te veroorzaken. Om problemen te voorkomen zou in een bocht van 45 graden het profiel al gauw ca. 6,5 tot 7 m breed moeten zijn (in combinatie met een grotere straal van de bocht dan de 6 tot 6,5 m die tot nu toe is toegepast) óf de bocht zou minder scherp moeten zijn (max. ca. 30 graden bij 5,5 m wegdek).

Ik heb het probleem voorgelegd aan de gebiedsregisseur. Zij stelt ondermeer dat initiatiefnemers dit probleem zelf moeten oplossen. Ik ben bang dat er in dit geval iets te veel gevraagd is. Ik stel vast dat binnen de kavelwegverenigingen die ik ken de eigen belangen van betrokkenen niet zelden in de weg staan aan goede besluiten in het algemeen belang. Daarnaast zijn dergelijke besluiten in verengingsverband gedoemd te mislukken wanneer een meerderheid niet wil meewerken.

Zie over dit onderwerp ook de uitvoerige blog van Marien.  Overigens is dit probleem ook goed op de reeds verharde Tureluurweg te zien. Die weg is te smal voor twee passerende vrachtwagens. De berm wordt daarbij gebruikt, met veel blubber tot gevolg. Ook de randen van de vluchtheuvel bij de Vogelweg worden stuk gereden omdat ze de bochten niet kunnen nemen. Wanneer wij dit soort schade in de toekomst zelf moeten betalen wordt het nog een dure aangelegenheid. Het is veel waard om dit probleem reeds nu te voorkomen door de wegen ruimer te ontwerpen waar nodig.

Voor de volledigheid hieronder nog een schetsje van hoe de dwarsdoorsnede van de weg eruit zou zien wanneer de kavels ter weerszijden zich aan het bestemmingsplan zouden houden. De nutsbedrijven bepalen aan welke kant de nutsvoorzieningen komen. Voorts zal er nog her en der een transformatorhuisje moeten komen. Die wordt veelal te laat ingepland omdat niemand dat ding in zijn voortuin wil hebben. Begrijpelijk..

IMG_0364.jpg

Geplaatst in Geen categorie, kavelweg, weg | Tags: , | 5 reacties

Dringend verzoek van de postbode

Met regelmaat mogen wij de postbode opvangen omdat hij door de bomen het bos niet meer ziet. Dan lopen we een hele lijst zendingen langs. Hij noemt de namen en ik leg dan uit waar het betreffende huis staat. Vandaar het volgende verzoek van de postbode:

Kunnen alle initiatiefnemers die al in Oosterwold domicilie hebben gekozen een duidelijk bord met de straatnaam plaatsen, liefst aan het begin van die weg, aan de hoofdweg en ook een aan het begin van hun kavelweg?

Verder raad ik aan om je straat aan te melden bij TomTom, bij google en bij Apple. Normaal doet de gemeente dat, in dit geval moet je het zelf doen omdat het wegen van particulieren zijn. Het duurt een paar maanden maar daarna staat je straat keurig in alle navigatie-apps. Dat spaart een boel gedoe.
IMG_0010

Geplaatst in straatnamen | Tags: , , | 3 reacties