Eenrijige aanaarder

 

img_3068Dit is inmiddels ons derde landbouwseizoen in Oosterwold. Wij begonnen met amper kennis van (stads?)landbouw. We leren veel. Vandaag een update over onze nieuwe aardappelstrategie.

In 2017 konden we onze aardappelplanten amper terug vinden tussen het onkruid. Alles groeide harder dan onze aardappels. Ze waren compleet overwoekerd door klaver, gras, herderstasje, en distel. De oogstmachine liep vast in het onkruid.

We moesten een strategie hebben om op deze schaal te kunnen tuinieren: patato´s in the green. Aardappelruggen op ca. 1,5 m van elkaar in een grasveld. En om de aardappelruggen schoon te houden ontwikkelden we, geïnspireerd door diverse zelfbouwsels (bv. hier, hier of hier) uit het buitenland een eigen eenrijige aanaarder.

Ik kocht aanaardschijven in de UK  en vroeg de mensen van VM service (minitrekkers.nl) om het zaakie aan een driepuntsframe te lassen. Dat hebben ze uitstekend gedaan en het resultaat zie je bovenaan deze blog. Goed werk VM!

Nu kunnen we tussen de aardappels maaien en de aardappelrijen zelf kunnen we schoon houden met dit nieuwe werktuig. En het werkt, we zijn helemaal in onze nopjes!

Nu nog even maaien en klaar. Volgend jaar moeten we wel iets beter ons best doen op de afstanden tussen de rijen..

 

 

 

 

Advertenties
Geplaatst in Geen categorie, Landbouw, stadslandbouw | Tags: | 2 reacties

Bewoners ruimen bouwafval op

Mijn blog over bouwafval in Oosterwold is (voor mijn doen) vaak gelezen en heeft de nodige reacties en initiatieven veroorzaakt. Dat is geweldig nieuws. En het resultaat mag er zijn. Al meerdere malen trof ik groepen bewoners met zakken aan die met name bouwafval verzamelden.

De foto hieronder is ingezonden door Lilian van Emden, zij bedankt allen die aan het verzamelen van deze berg afval hebben meegeholpen!

Dank voor deze inzending Lilian.
En dankjewel iedereen die bij deze en andere schoonmaakacties hebben meegeholpen.

image

Geplaatst in Geen categorie, problemen | Tags: , ,

Updates gebiedsregisseur, BTW??

Er is weer een nieuwe update van de gebiedsregisseur. Deze vindt u hier.

Zeer verontrustend is de mededeling over mogelijke verschuldigdheid van 21% BTW. Tot nu toe was de overtuiging dat geen BTW verschuldigd is. Dit is bevestigd door PWC in 2014. Maar de inspecteur heeft zijn eigen bevoegdheid en kan anders beslissen.

Ik kan enkel gissen naar de impact die dit zou hebben wanneer ondanks alle toezeggingen, contracten en anderszins geschapen verwachtingen door onze overheid (waaronder de Gemeente Almere) BTW met terugwerkende kracht geheven zou gaan worden op inmiddels geleverde kavels. Wat betekent dit voor de hypotheken? Wat indien je die 21% niet kunt ophoesten?

Voor nu kunnen we slechts geduldig wachten en hopen dat de inspecteur van de belastingdienst zich baseert op dezelfde wetten, regelingen en feiten als PWC in 2014.

Hieronder ter verdere illustratie de screendump van de site van de gemeente Almere. Zijn de leveringen van vóór 1 januari 2017 veilig?

BTW Oosterwold.JPG

 

Geplaatst in Geen categorie | 2 reacties

Nu ook bever in Oosterwold

bever

De bevers in de Hoge Vaart vonden we best bijzonder. Lekker wild.  Maar nu komen ze ook onze kavel op. Dat is minder. Maar Wöbra!

beverschadeVan tientallen bomen langs de oever van de Hoge Vaart resteert slechts een potloodpunt. Dankzij de knaagzucht van de bever. Hoe die bevers daar zijn gekomen? De eerste bever ontsnapte een paar jaar geleden in Lelystad aldus dit artikel in Trouw. In dit artikel lees je over de inmiddels vele beverburchten in de Hoge Vaart.

img_2697

Sinds een week huist een bever 150 m verderop bij een duiker in de sloot waarlangs wij wonen. Op de foto links is dat het donkere gat naast de duiker.

Vanuit daar zwemt hij stroomopwaarts tot bij onze kavel. Het eerste boompje dat hij tegen kwam ziet er nu uit zoals hiernaast/onder afgebeeld:img_2695

 

De bever begon vooraan onze rij wilgen langs de sloot. Bij de wilgen daarnaast hangen de lappen schors al naar beneden.

img_2700img_2702

De bever is vooralsnog een beschermde diersoort. Maar dat betekent niet dat hij zijn leven zeker is. In Limburg zijn ze het dier inmiddels zat. Daar zullen 500 bevers 2020 niet halen (bron).

Ik heb waterschap Zuiderzeeland gevraagd of ik ze mag vangen en een paar kilometer verderop mag uitzetten. Dat bleek niet mogelijk. Het is gemeld bij de opzichter en dat is het.

In Duitsland bleek men succes te hebben met het insmeren van de boomstammen met Wöbra, een product tegen knaagdieren. Dat is een kleverig preparaat met styreen-acrylaat-copolymeer en kwartszand (0,1mm – 2,0 mm). Dat kwartszand knaagt waardeloos. Ofschoon het niet stinkt ruikt het voor een bever wellicht onprettig.

Vanmorgen heb ik de eerste wilgen ingesmeerd. Na een paar uur is het ingedroogd en verdwijnt de witte kleur. Deze oplossing lijkt een stuk voordeliger/handiger dan een dik stalen traliewerk of schrikdraad.

Wat zal de bever doen? Zwemt hij nu verder stroomopwaarts, naar de 50 jaar oude fruitbomen van onze buren? Gaat hij bij ons verder de kavel op tot in de fruitboomgaard? Of gaat hij uithuilen bij zijn mama in de Hoge Vaart en op zoek naar een nieuw territorium?

Ik ben benieuwd of Wöbra wint. Het klinkt alvast goed, Wöbra!

Geplaatst in Geen categorie, problemen | Tags: , , | 6 reacties

Piepschuim in sloten en bossen, oproep aan gemeente en initiatiefnemers

Veel initiatiefnemers kiezen voor Oosterwold omdat ze verlangen naar ruimte en natuur. Helaas geldt dat niet voor de aannemers die zij inschakelen. Dit leidt tot ernstige milieuvervuiling.

img_2645

De aannemers die rondom januari – maart van dit jaar de fundering en vloerisolatie aanlegden hebben een aardige milieuramp veroorzaakt. Hiernaast slechts een voorbeeld van de soort piepschuimachtige isolatie waarom het gaat. Het bos, bermen en de sloten liggen er vol mee. Wanneer niemand dit verwijdert zal het via de sloten en magen van dieren uiteindelijk in onze oceanen terecht komen. Ik heb al zakken vol uit de sloten gehaald. Deze klus is te groot voor mij alleen.

img_2644

Op de tweede foto hiernaast zie je een voorbeeld van hoe die piepschuimachtige platen onder de vloer verwerkt worden, bovenop de isolatie van piepschuim voor (de bekisting van) de  fundering.

Omdat er doorgaans geen of slechts gammele bouwhekken rondom de bouwplek staan kan met een beetje wind het piepschuim de wijde wereld inwaaien. En storm hebben we gehad afgelopen winter.

Hieronder volgt een collage van slechte een deel van wat ik in een uurtje wandelen aantrof in het VTZ gebied en langs de kavels aan de andere kant van de Tureluurweg . De werkelijkheid is vele malen erger. De kleine stukjes heb ik daarbij overgeslagen. Daar was geen beginnen aan.

Beste gemeente Almere, is er iets te ondernemen tegen huidige en toekomstige aannemers om erger te voorkomen én om de huidige partijen piepschuim te verwijderen?

Beste initiatiefnemers, kunnen jullie je aannemers wellicht tot opruimen en maatregelen ter voorkoming van erger manen?

De sloten (langs Vrije Vogellaan en Tureluurweg):

 

Het bos en de berm langs de Tureluurweg:

Geplaatst in Geen categorie, problemen | Tags: , , , | 2 reacties

1e geasfalteerde weg Oosterwold

De Emile Durkheimweg wordt op dit moment geasfalteerd. Het filmpje hieronder toont de eerste meters!

Zo gewoon voor de gemiddelde burger maar wat een feest voor ons.
Vanmiddag is het rolschaatsen. 700 m vrijbaan, iedereen is welkom!

Alvorens te asfalteren is de weg twee dagen lang voorbewerkt. Allereerst zijn de gaten in de puinweg gedicht, het wegdek is flink aangetrild met een enorme wals met een trillende rol en voorts is het wegdek onder een helling gelegd ten behoeve van de afwatering. Het water kan naar weerszijde de sloot in maar de weg is zo gelegd dat alles naar ‘één kant afloopt.

Het asfalt is 5,5 m breed, exact zoals voorgeschreven in het bestemmingsplan. Bij de opritten zijn stelcon platen gelegd zodat de randjes niet stuk gereden worden.

De laag is 5 cm dik. Dit zou voor tijdelijke verharding genoeg zijn. Volgens de stratenmakers heeft een dikkere laag geen zin.

Omdat de Emile Durkheimweg vooralsnog een doodlopende weg is, was het niet mogelijk om te verharden met klinkers. Dat is namelijk vele dagen (weken) werk. Al die tijd zou de weg afgesloten zijn. Dat is niet acceptabel voor de bewoners. Asfalteren kan in een halve dag en had daardoor de voorkeur bij de meeste leden.

 

 

Geplaatst in Geen categorie, kavelweg, weg | Tags: | 5 reacties

Ophalen Afval Oosterwold

De gemeente Almere lijkt initiatieven van sommige initiatiefnemers te omarmen om zelf zorg te dragen voor het afvoeren van afval. Dat past geheel binnen het gedachtegoed van Oosterwold. Ik was ook lang voorstander van het met elkaar organiseren van het ophalen van het afval. Maar tot mijn spijt, hoe langer ik erover nadenk hoe lastiger mij dit voorkomt. Een probleem is bijvoorbeeld dat het bestemmingsplan niet voorziet in plekken voor een afvalperron. Alle grond wordt verkocht, niemand wil grond van zijn kavel afstaan voor een afvalperron met containers. Dat creëert veel herrie (glasbak en auto´s), stinkt in de zomer onbedaarlijk (zelfs ondergronds), trekt heel veel verkeer, veroorzaakt veel zwerfvuil dat je kavel opwaait, trekt ongedierte aan en vraagt het nodige onderhoud in de klei. Daarnaast is het in juridische zin ook best lastig te realiseren. Met name daarover het volgende:

 1. een korte toelichting van de actuele ontwikkelingen
 2. het juridisch kader (Wet Milieubeheer)
 3. de juridische implicaties van particuliere initiatieven
 4. conclusie
 5. een voorstel.

1 actuele ontwikkelingen

In 2016 blogde Marien al over de eerste initiatieven:Knipsel.JPG

Dit jaar startten een paar initiatiefnemers een overleg over dit onderwerp: werkgroep afval waarbij initiatiefnemers uit meerdere delen van Oosterwold zich aanmeldden.

Zij hebben (enige) mogelijkheden onderzocht en  oplossingen besproken met aanbieders. De gebiedsregiseur (Ivonne de Nood) melde hierover in haar meest recente update (23 februari 2018 onder 5): “De werkgoep heeft inmiddels een duidelijk beeld van de mogelijkheden voor het inzamelen van afval.

Uit de aankondiging maak ik op dat de verschillende ideeën van de werkgroep afval gepresenteerd zullen worden. Een gedetailleerd prijspaartje kan (denk ik) pas gegeven worden wanneer een specifiek pakket van eisen is opgesteld met concrete opdrachtgevers, omvang gebied, aantal huishoudens, soort opslag, frequentie ophalen etc. Een uitdaging daarbij zal zijn om geen hogere prijzen te krijgen dan de gemeente op basis van Europese (openbare) aanbestedingen kan bedingen. Onze inkoopkracht is zeer beperkt, onze relevante kennis minimaal. Dat leidt in een normale, niet gereguleerde markt altijd tot hogere prijzen.

Voor de goede orde hieronder ook het juridische kader dat ik in een half uurtje googlen kon vinden (aanvullingen zijn welkom):

2 Juridisch kader (wet milieubeheer)

 • De gemeente heeft een zorgplicht aangaande het afhalen van afval bij de burgers. Dit is wettelijk bepaald in Wet Milieubeheer artikel 10.21:art 1021
 • Artikel 10.26 lid 1 sub c biedt vervolgens de mogelijkheid om in delen van de afvalstoffenverordening almere.JPGgemeente geen afval op te halen. Dit is volgens artikel 10.27 alleen toegestaan wanneer de gemeente ervoor zorgt dat bewoners hun afval zelf ergens kunnen achterlaten.
 • Verder dient elke gemeente een eigen afvalstoffenverordening te hebben.
 • Die van Almere vind je hier. Daarin zijn geen gebieden benoemd waarin geen afval wordt opgehaald. De gemeente Almere zal dus op een of andere manier moeten zorg dragen voor het afhalen van afval, ook in Oosterwold.

3 Juridisch implicaties particuliere initiatieven

 • Ik heb nergens kunnen vinden dat afspraken met burgers de wettelijke zorgplicht van de gemeente opzij zouden kunnen zetten. De gemeente blijft ook bij particulier georganiseerde afvoer wellicht eindverantwoordelijk.
 • Dat sommige burgers besluiten om zelf een contract met een verwerker te sluiten treft alleen die specifieke burger, zij hebben geen gezag over anderen.
 • Indien initiatiefnemers akkoord zouden gaan met het afhalen van afval, en dat zou niet correct gebeuren, dan kunnen zij daarop worden aangesproken door de partijen die daardoor getroffen menen te zijn. Dat kan een tijdrovende toestand worden, zelfs als de eiser achteraf in het ongelijk wordt gesteld. Wie gaat dat soort klussen in zijn vrije tijd afhandelen?
 • Zo´n afvaltransporteur zal nooit met alle initiatiefnemers afzonderlijk een contract sluiten. Hij zal proberen met één persoon een contract te sluiten, die zal vervolgens moeten betalen en zelf het geld moeten ophalen bij de achterban.
 • Mogelijk komen mensen op het idee om kavelwegverenigingen deze rol toe te delen. Deze taak past echter niet binnen de doelomschrijving van de kavelwegverenigingen. Juist omdat het bestuur van vrijwilligers vaak al amper aan die taak toekomt is er expliciet voor gekozen om in de statuten op te nemen dat de vereniging zich uitsluitend mag bezig houden met de ontsluiting van het doelgebied. Dat is al moeilijk genoeg. Vaak kunnen deze verenigingen al geen opvolgers voor bestuurders vinden omdat niemand die klus lijkt te willen klaren. Dat zou alleen maar erger worden met een uitbreiding van de doelstelling tot bijvoorbeeld het afvoeren van afval. Waar vind je gekwalificeerde bestuurders die afvaltransporteurs kunnen contracteren en die tijd over hebben om burenruzies over zwerfvuil o.i.d. te beteugelen?
 • Indien een kavelwegvereniging al zou besluiten tot doeluitbreiding, dan zal zij haar leden nooit kunnen dwingen om mee te doen aan de door haar geregelde afhaaldienst. Dus ook dan zal de gemeente ten aanzien van de overige burgers een zorgplicht aangaande het ophalen van afval blijven behouden.
 • De risico´s zijn wellicht beperkt maar volledigheidshalve: Het wettelijke kader aangaande het vervoer, scheiden en verwerken van afval is uitgebreid. Door het vervoer zelf te regelen haal je risico´s en daarmee aansprakelijkheden in huis, al is het maar omdat particuliere opdrachtgevers hiervan geen kaas gegeten hebben.  Als afval niet goed wordt afgevoerd is de opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk, die kan op haar beurt de gecontracteerde partij aanspreken. Dat is een tijdrovende en dure klus (rechtszaken). Vrijwilligers?..

4 Conclusie

Zonder de indruk te willen wekken dat ik alles tot op de bodem heb uitgezocht (wat zeker niet zo is), kom ik op basis van bovenstaande tot de volgende voorzichtige conclusie. Aanvullingen zijn zeer welkom!

Wanneer de burger niets regelt zal de gemeente voor het afvoeren van (gescheiden) afval moeten zorgen. Wanneer de burger dat voor haar rekening zou nemen krijgt zij er veel werk en verantwoordelijkheid bij. De burger heeft een slechte onderhandelingspositie dus in financiële zin zal het er (op termijn) waarschijnlijk niet snel beter op worden. De burgerinitiatieven kunnen niet dwingend opgelegd worden aan andere burgers. Elke burger kan dus altijd kiezen tussen de afhaaldienst van een particulier initiatief en die van de gemeente. Dat kan ertoe leiden dat er straks twee afhaaldiensten door elkaar heen gaan rijden: die van de gemeente en die van de burgerinitiatieven.

5 Voorstel

Zelf zie ik het liefst dat  de gemeente langs de Vogelweg bij de Tureluurweg en kliko.JPG

Paradijsvogelweg een perron voor glas, papier, plastic installeert, net zoals dat bij Almere Hout is gedaan. Voor het restafval geven zij de initiatiefnemers per huishouden één rolcontainer (kliko) die wekelijks wordt afgehaald bij de inrit van de betreffende kavels. Daarvoor betaal ik dan graag de afvalstoffenheffing. Dat spaart wat mij betreft veel werk en gedoe met verenigingen, te dure en bewerkelijke contracten, (buren-) ruzie´s, financiering, aansprakelijkheden, correspondentie en papierwerk, vergaderingen en vooral heel veel tijd. Dat werk laat ik graag bij de gemeente liggen. Die is eigenlijk best goed in het laten afhalen van afval.

 

Geplaatst in Geen categorie | Tags: | 2 reacties