Kavelwegen Oosterwold vaak te krap

Nu, bijna twee jaar verder kom ik tot het inzicht dat de kavelwegen op veel plekken te smal zijn (conform het bestemmingsplan Oosterwold 5,5 m). Dit leidt tot beschadiging van de randen en bermen en dus tot kosten. Ik pleit voor een breder wegprofiel bij bochten en/of bochten van duidelijk duidelijk minder dan 45 graden.

Concreet gaat het om de volgende twee aspecten:IMG_2317

 1. Op rechte stukken kunnen vrachtwagens elkaar amper passeren. Zij rijden over de rand van de weg en vaak ook in de berm. Gevolg: de rand van de weg én de berm gaat stuk.
 2. De achterwielen van vrachtwagens maken een kleinere bocht dan de voorwielen. Gevolg: in bochten scherper dan ca. 30 graden rijden zij de binnenkant van de bocht stuk, en vervolgens de rand van de buitenbocht wanneer ze uit de bocht komen (In de foto boven is het wegprofiel bijna 2 meter breder).

In theorie is dit op te lossen door de bochten zodanig breed te maken dat vrachtwagens niet over de rand rijden.

In de praktijk is het lastiger omdat initiatiefnemers zich erop beroepen dat zij conform bestemmingsplan Oosterwold (slechts) 2,75 m verharding langs hun kavel moeten aanleggen (bij twee aangrenzende kavels wordt dat dan 5,5 m). Niet iedereen zal vrijwillig in het algemeen belang méér meters beschikbaar stellen. Sommigen hebben al bezwaren tegen 2,75 m.

Een extra complicatie is dat het initiatiefnemers vrij staat om hun kavel zodanig te positioneren dat er (scherpe) bochten ontstaan. De meeste initiatiefnemers zijn wijs genoeg om geen bochten scherper dan 45 graden te veroorzaken. Om problemen te voorkomen zou in een bocht van 45 graden het profiel al gauw ca. 6,5 tot 7 m breed moeten zijn (in combinatie met een grotere straal van de bocht dan de 6 tot 6,5 m die tot nu toe is toegepast) óf de bocht zou minder scherp moeten zijn (max. ca. 30 graden bij 5,5 m wegdek).

Ik heb het probleem voorgelegd aan de gebiedsregisseur. Zij stelt ondermeer dat initiatiefnemers dit probleem zelf moeten oplossen. Ik ben bang dat er in dit geval iets te veel gevraagd is. Ik stel vast dat binnen de kavelwegverenigingen die ik ken de eigen belangen van betrokkenen niet zelden in de weg staan aan goede besluiten in het algemeen belang. Daarnaast zijn dergelijke besluiten in verengingsverband gedoemd te mislukken wanneer een meerderheid niet wil meewerken.

Zie over dit onderwerp ook de uitvoerige blog van Marien.  Overigens is dit probleem ook goed op de reeds verharde Tureluurweg te zien. Die weg is te smal voor twee passerende vrachtwagens. De berm wordt daarbij gebruikt, met veel blubber tot gevolg. Ook de randen van de vluchtheuvel bij de Vogelweg worden stuk gereden omdat ze de bochten niet kunnen nemen. Wanneer wij dit soort schade in de toekomst zelf moeten betalen wordt het nog een dure aangelegenheid. Het is veel waard om dit probleem reeds nu te voorkomen door de wegen ruimer te ontwerpen waar nodig.

Voor de volledigheid hieronder nog een schetsje van hoe de dwarsdoorsnede van de weg eruit zou zien wanneer de kavels ter weerszijden zich aan het bestemmingsplan zouden houden. De nutsbedrijven bepalen aan welke kant de nutsvoorzieningen komen. Voorts zal er nog her en der een transformatorhuisje moeten komen. Die wordt veelal te laat ingepland omdat niemand dat ding in zijn voortuin wil hebben. Begrijpelijk..

IMG_0364.jpg

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie, kavelweg, weg en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

5 reacties op Kavelwegen Oosterwold vaak te krap

 1. Bastiaan Kuijt zegt:

  Vergeet de straal van de bocht niet mee te nemen. 90 graden kan als de straal (draaicirkel) maar groot genoeg is.
  Hoe groter de straal hoe makkelijker een vrachtwagen of dieplader de bocht kan volgen. Dat kost wel extra meters kavel als er niet van te voren bij de verdeling van die kavels rekening gehouden wordt met de loop van de weg.

  Like

 2. Mark Spetter zegt:

  Frank, zijn de wegen naar jouw inschatting in de eindsituatie (niet dagelijks diepladers met 20m heipalen) wel breed genoeg? Dus voor personenauto’s, busjes, ‘normale’ vrachtwagens (geen opleggers). Zo ja, dan zouden we in 2 fases moeten denken: bouwfase en eindfase, en voor de bouwfase tijdelijke bredere profielen moeten afspreken. Wel afspreken en vastleggen, want het is idd te veel gevraagd om van enkele initiatiefnemers deze maatregelen te verwachten, ook vanwege gedeelde belangen en kosten. Wat mij betreft gaan wij dit gesprek voor de H.A.-weg nog aan.

  Like

 3. Egel zegt:

  In de eindsituatie is waarschijnlijk het strategisch plaatsen van betonen zigzag grastegels voldoende om te zorgen dat de bermen heel blijven. De bouwwegen breder maken heeft als gevolg dat je kosten moet gaan maken om het puin weer uit je berm te graven als de definitieve weg wordt aangelegd. De wegen moeten zeker niet breder worden, ze moeten optisch zo smal worden dat mensen het gevoel hebben dat ze voorzichtig en dus langzaam moeten rijden. Dat zal zeker bij lange rechte weg als de E.D.-weg om maatregelen vragen zoals verkeersdrempels, fietsstroken e.d.

  Like

 4. Ronald zegt:

  @Egel: Smalle wegen lijken veilig. In de praktijk komen er teveel onoverzichtelijke stukken voor, waardoor ook de gemeente vaak verbreding toepast om de veiligheid te vergroten

  Like

 5. Pingback: Kavelwegen | BOUWEN IN OOSTERWOLD

Reacties zijn gesloten.