Categorie archief: vergunningen en procedures

Voetbalveld Oosterwold eindelijk klaar!

Zojuist is Voetbalveld Oosterwold gereed gekomen. Er zijn wel wat klachten van de partij die rechts staat opgesteld omdat ze te ver moeten lopen naar het andere doel. Verder lopen de vergunningsaanvragen voor de kavels die hier komen het risico … Lees verder

Geplaatst in vergunningen en procedures, voetbal oosterwold | Tags: ,

Boem boem boem boem boem ….etc.

Wat een herrie, van vrijdagavond tot en met zondagmiddag. Boem boem boem boem boem boem. In de loop van de middag wordt het luider, daarna nog luider. Boven alle andere geluiden om ons heen boem boem boem boem boem boem … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie, problemen, tegenslag, vergunningen en procedures | Tags: | 10 reacties

Bezoek Adri Duivesteijn en Liesbeth Janson

Afgelopen woensdag bezoek van Ivonne de Nood, Liesbeth Janson en Adri Duivesteijn. Adri Duivesteijn was van 2006 tot 2013 wethouder in Almere. Hij pleitte ervoor dat de burger terug moest aan de macht en dat het institutionele bouwen plaats moest maken … Lees verder

Geplaatst in discussie, vergunningen en procedures | Tags: | 2 reacties

7e update van Team Oosterwold

Nieuwe update van de gemeente, met belangrijke informatie over: Aanleg van nutsvoorzieningen via Vitens, Liander en Reggefiber Archeologie Bruto Vloer Oppervlak – BVO Hoe zet ik een stip op de kaart als nieuwe initiatiefnemer? Bereikbaarheid team Oosterwold + afdeling vergunningen … Lees verder

Geplaatst in algemeen nieuws, vergunningen en procedures | Tags:

Gewasschade

Na lang dubben heb ik besloten mijn hart te luchten over de vermeende gewasschade. Waar gaat het over? RVB en ERF De grond in Oosterwold is grotendeels in eigendom bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). RVB stelt binnen het project Oosterwold de … Lees verder

Geplaatst in omgevingsvergunning, problemen, tegenslag, vergunningen en procedures | Tags: | 10 reacties

4e heipaal van de gemeente Almere geschrapt!

  Van Rien de Rijke mocht ik het volgende goede nieuws ontvangen betreffende de eisen die de gemeente stelt aan de fundering: “Op 8 maart 2016 heeft er overleg plaatsgevonden met de constructieafdeling van de gemeente Almere over het toepassen … Lees verder

Geplaatst in omgevingsvergunning, vergunningen en procedures | Tags: | 1 reactie

Oorspronkelijke bestemmingsplan

Velen waren er al naar op zoek, het oorspronkelijke bestemmingsplan. Margreet Endlich heeft het gevonden en mij toegestuurd voor deze blog. Klik erop voor de hele pdf.  

Geplaatst in bureaucratie, oosterwold, vergunningen en procedures | Tags: | 1 reactie

Hulp Ontwikkelplan

Vorige week heb ik gepolst of er mensen zijn die willen overleggen over het opstellen van hun ontwikkelplan zodat ze dat tijdig gereed hebben. Tevens heb ik een blanco concept ontwikkelplan gepubliceerd dat je als vertrekpunt zou kunnen nemen (concept is met Ivonne … Lees verder

Geplaatst in vergunningen en procedures | Tags: | 1 reactie

concept ontwikkelplan versie 2

is hier te downloaden gebruik op eigen risico 😉  

Geplaatst in vergunningen en procedures | Tags: | 5 reacties

ONTWIKKELPLAN EN PLANNING

Hierbij gaat een concept voor het ontwikkelplan versie 2 (virusvrij). Daarin kan je zelf de details invullen van jouw project. Indien iemand nog suggesties heeft voor dit plan verneem ik het graag. En lees het volgende i.v.m. de tijdige afhandeling … Lees verder

Geplaatst in vergunningen en procedures | Tags: | 2 reacties

Ontwikkelplan hulp?

Sinds de gemeente de deadlines heeft bepaald voor het aanvragen van de vergunning (ivm kopen tegen de oude prijzen) word ik door veel mensen benaderd met de vraag of ik ze op weg kan helpen. Dat doe ik met liefde! Maar … Lees verder

Geplaatst in vergunningen en procedures | Tags: | 23 reacties

Laatste update Gemeente

Vandaag ontvingen alle bij de gemeente bekende initiatiefnemers een update over een aantal belangrijke onderwerpen: Herziening grondprijzen, nutsvoorzieningen, vergunningsvrij bouwen, het Ontwikkelplan, etc. De integrale tekst heb ik op een aparte pagina in de menubalk opgenomen en is ook via … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning, oosterwold, vergunningen en procedures | Tags: | 1 reactie

Omgevingsvergunning onherroepelijk

Vandaag is onze omgevingsvergunning onherroepelijk geworden. Dat betekent dat nadat de vergunning is verleend, de bewaarperiode van 6 weken is verlopen zonder dat eventuele belanghebbenden een bezwaar hebben ingediend en dat vervolgens ook de beroepstermijn van 6 weken is verlopen. … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, feest, omgevingsvergunning, vergunningen en procedures | Tags: | 5 reacties

Update overleg Nutsbedrijven

Hierbij in staccato het besprekingsverlag voor zover voor initiatiefnemers van belang (er is bijna drie uur lang gesproken en het gesprek ging alle kanten op): Het plan is om op zeer korte termijn het construct klaar te hebben (januari 2016). Construct … Lees verder

Geplaatst in bluswater, Combi-overleg, nuts, vergunningen en procedures | Tags: ,

Laatste loodjes hoofdkavelweg

Gisteren uitgebreid met de jurist en gebiedsregiseur van de gemeente de details voor de ontsluitingsweg besproken. We dachten al eerder dat we het eens waren maar nu zijn we het denk ik echt eens (i.i.g. over de hoofdlijnen). E.e.a. heeft consequenties … Lees verder

Geplaatst in oosterwold, vergunningen en procedures, weg | Tags: | 6 reacties

EISEN BOUWAANVRAAG (OMGEVINGSVERGUNNING)

Onze bouwaanvraag was niet goed, de gemeente stuurde vele pagina’s met gewenste aanvullingen. Daar begrepen wij geen barst van. Volgens ons vallen wij onder bouwbesluit light. Dat is overigens hetzelfde als de Crisis en Herstelwet 4e tranche (CHW). Daarin staat dat … Lees verder

Geplaatst in bluswater, bureaucratie, omgevingsvergunning, vergunningen en procedures | Tags: | 4 reacties

Aanvullingen bouwvergunning nodig

Onze aanvraag voor de omgevingsvergunning deel 2 was nog niet mooi genoeg. We ontvingen 22 pagina’s met gewenste aanvullingen. Wij hebben de indruk dat wij niet slechts globaal zijn getoetst aan het bouwbesluit, zoals wel is opgenomen in RRAAM (zie p.2). … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning, problemen, vergunningen en procedures | Tags: | 1 reactie

Watervergunning verleend!

Vandaag zijn wij gebeld door Waterschap Zuiderzeeland. Onze watervergunning is verleend. Volgende week vrijdag zou hij in de bus moeten liggen. FEEST!!! Aan het einde van de waterzuiveringsinstallatie (helofytenfilter in ons geval) moet een putje met bepaalde afmetingen komen. Dat putje … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, vergunningen en procedures | Tags: | 2 reacties

Ter inzage / bespreking / Zuiderzeeland / aannemers / aanleg ontsluitingsweg

Bespreking gemeente over onze aanvraag omgevingsvergunning Vandaag zijn we gebeld door de gemeente. De vergunning ligt klaar om aankomende maandag ter inzage te gaan (dus niet vandaag zoals ik eerder berichtte). Wel zouden we nog even langs moeten komen om … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning, vergunningen en procedures, watervergunning | Tags:

Ontvangstbevestiging en extra vergunning voor de schuur?

De gemeente Almere heeft bevestigd dat onze aanvraag voor fase 2 van de omgevingsvergunning is ontvangen. De dag daarna ontvingen we nog een keer precies dezelfde brief, een dag later gedateerd en met een ander aanvraag nummer. Dubbel genaaid houdt … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning, vergunningen en procedures | Tags:

Sonderingsonderzoek

Op de valreep is het sonderingsonderzoek afgerond. De vrachtwagen moest helaas dwars door de bietjes. Conclusie: er moet straks 19 m diep geheid worden. Om een reden die ons nog niet bekend is, zijn geen sonderingen gedaan op de plek … Lees verder

Geplaatst in huis, vergunningen en procedures | Tags:

Aanvraag omgevingsvergunning deel II

Wij vragen de omgevingsvergunning aan in 2 delen: vergunning afwijken bestemmingsplan, normale doorlooptijd 26 weken, aangevraagd 1 april 2015; wat vroeger heette: “bouwvergunning”, normale doorlooptijd 8 weken, gaan we 20 juli aanvragen; Voorts is er nog de watervergunning, die is ook … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning, vergunningen en procedures | Tags:

Gesprek met Zuiderzeeland

Naar aanleiding van de brief (vorige blog bericht) was ik benieuwd wat het raamwerk precies inhoudt waaraan onze watervergunningsaanvraag getoetst wordt. Ik belde het waterschap en ben meteen reuze vriendelijke te woord gestaan. Het gaat bij het waterschap niet veel … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning, vergunningen en procedures | Tags: , | 1 reactie

Omgevingsvergunning en picknick

Vandaag een gesprek bij de gemeente over onze vergunning. Er zit nog een dikke beer op de weg, daarover later meer. Verder ziet het er hoopgevend uit. We hopen in de herfst te kunnen gaan bouwen. En toen picknicken met … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning, vergunningen en procedures | Tags:

AANVRAAG WATERVERGUNNING, AFWATERING EN NAP

Waterschap Zuiderzeeland liet ons weten dat een document miste bij de aanvraag van de watervergunning (onderdeel van de aanvraag Omgevingsvergunning). We dienen ook een dwarsdoorsnede te laten zien van de plekken waar we op het oppervlaktewater lozen, voorzien van de … Lees verder

Geplaatst in kavel, omgevingsvergunning, vergunningen en procedures | Tags: , , , , , | 4 reacties

Archeologisch onderzoek, AFGEROND!

Er is veel gevonden bij de derde ronde boringen. Maar de dekzandlaag geeft aan dat de vondsten waarschijnlijk ernstig verpoeld zijn toen het gebied vroeger verdronk. De stadsarcheoloog (Wouter Smith) heeft besloten dat er geen conserverende maatregelen genomen hoeven te … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, vergunningen en procedures | Tags: ,

1e reactie Waterschap Zuiderzeeland

Verleden week deden wij de aanvraag voor de omgevingsvergunning, waarvan de aanvraag voor de watervergunning deel uitmaakt. Naar aanleiding van de door ons aangevraagde watervergunning (onderdeel aanvraag omgevingsvergunning) hebben we nu al een reactie van Waterschap Zuiderzeeland ontvangen. Precies een … Lees verder

Geplaatst in vergunningen en procedures | Tags: , , ,

Aanvraag omgevingsvergunning fase 1 ingediend!

Het is gelukt! Via het landelijk loket omgevingsvergunning hebben we ingediend: aanvraag omgevingsvergunning fase 1 ( kies voor gefaseerde aanvraag en de optie “handelen in strijd met het bestemmingsplan”); aanvraag watervergunning. De eerste was relatief eenvoudig. We hebben bijgevoegd: rapport … Lees verder

Geplaatst in vergunningen en procedures | Tags: , | 9 reacties

OOSTERWOLD GROEIT! (status 3 maart 2015)

Zie hieronder de status per 3 maart 2015! Zie eerdere versies hier.

Geplaatst in kavel, oosterwold, perceel, vergunningen en procedures | Tags: , ,

Archeologisch onderzoek, derde set boringen

Goed nieuws en slecht nieuws: Goede nieuws: onder ons huis bij boring 212 is geen archeologisch relevante vindplaats. Slechte nieuws: de noordelijke hoek van ons perceel, daar waar we een weg over de sloot moeten maken en daar waar we … Lees verder

Geplaatst in kavel, perceel, vergunningen en procedures | Tags: ,

STAP 5b: ECOLOGISCH ONDERZOEK

Het stappenplan is uitgebreid met stap 5b: informatie over het ecologisch onderzoek. De gemeente stelt een paar eisen aan dat onderzoek. Lees hieronder de samenvatting, lees het hele verhaal hier. Samenvatting eisen ecologisch onderzoek: Een deskundige moet het rapport maken, hij hoeft … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, kavel, vergunningen en procedures | Tags: | 1 reactie

ALLES over WATER, NAP etc.

De pagina over water is bijgewerkt! Lees wat we bespraken bij Waterschap Zuiderzeeland zoals: over hoe diep we gaan wonen, maten van sloten, verzakking, drainage en dat je beter geen septic tank kunt nemen. Hieronder mijn laatste kunstwerk om e.e.a. … Lees verder

Geplaatst in kavel, vergunningen en procedures | Tags: , , , ,

Naar Waterschap Zuiderzeeland

Gisteren gingen we samen met andere initiatiefnemers op bezoek bij waterschap Zuiderzeeland. We moeten immers alles zelf regelen. Dus wij hadden vragen: hoe gaan we met een weg de sloot over? hoe moeten we aftakken op een sloot? hoe leggen we zelf … Lees verder

Geplaatst in kavel, vergunningen en procedures | Tags: , , , | 2 reacties

De laatste boringen

En daar is ie dan, de laatste boring met de avegaar boor. De 26 boormonsters worden in de komende dagen gezeefd met een 1-millimeter zeef. Indien daarbij iets achterblijft van enige archeologische waarde lopen we het risico dat we rondom de … Lees verder

Geplaatst in kavel, vergunningen en procedures | Tags: , | 1 reactie

Getekend!

Vandaag hebben we de anterieure overeenkomst getekend bij de gemeente. Op korte termijn kunnen we de factuur verwachten voor de eerste aanbetaling van 10% van de exploitatiekosten.Die expoloitatiekosten maken ongeveer een kwart van de totale kosten voor de aankoop van de … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, vergunningen en procedures | Tags: | 2 reacties

Opdracht ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK verstrekt

Afgelopen week hebben we de opdracht voor het archeologisch onderzoek verstrekt. Het archeologisch onderzoek is verplicht. Zonder een archeologisch rapport wordt geen omgevingsvergunning verstrekt. Die vergunning moeten we nog aanvragen. De initiatiefnemer moet dus het archeologisch onderzoek starten nog voordat … Lees verder

Geplaatst in perceel, vergunningen en procedures