KOSTEN KAVEL OOSTERWOLD

update: 6 maart 2018

In Almere Oosterwold koop je alleen kale grond. Daar moet je zelf bouwgrond van maken. Zo moet je zorg dragen voor de wegen, sanitatievoorziening, nutsvoorzieningen en het begaanbaar maken van je eigen kavel.

De kosten voor een bouwklare kavel bestaat uit de volgende componenten:

  1. verwervingskosten van de kale grond /m2;
  2. exploitatiekosten van de kale grond /m2;
  3. bouwrijp maken (vooral: verharding, helofytenfilter, waterberging, nutsvoorzieningen, leveringskosten);
  4. veel tijd en werk om alles uit te zoeken en de omgevings- en watervergunning te regelen.

Om duidelijk te maken wat de kavel van je dromen kost en aan welke eisen betreffende de inrichting je je moet houden heb ik een spreadsheet gemaakt. Deze is hier te downloaden en ziet zoals hieronder weergegeven.

Bottom line: een bouwkavel van bijvoorbeeld 1000 m2 kost ca. 42 k€, plus ca. 25 k€ voor het bouwrijp maken. Dus een bescheiden kavel waarop je een huis van 125 m2 kunt bouwen is te realiseren voor nog geen € 70.000,-.  Neem je een grotere kavel, dan neemt de koopprijs voor de grond lineair toe. De kosten voor het bouwrijp maken nemen alleen toe wanneer je daardoor bijvoorbeeld meer verharding nodig hebt.

Sommige marktpartijen / dienstverleners willen je doen geloven dat dit te laag is. In de praktijk blijkt dat vele initiatiefnemers zelfs lager uit kunnen komen.

rekentool2018

De gemeente Almere publiceert hier de officiële kostprijs voor grond in de wijk Almere Oosterwold. Deze bedragen zijn voor de standaard kavel in de spreadsheet verwerkt. De gegevens hieronder komen van de site van de gemeente (met de opmerking dat er op rijksgrond geen landbouw/landschapskavel beschikbaar is):

grondprijzen2018expl kosten 2018

Er staat vermeld onder die tabellen dat daaraan geen rechten zijn te ontlenen. Dat is onzin. De burger mag erop vertrouwen dat de gemeente haar toezeggingen nakomt. Op de site waar bovenstaande aan is ontleend zegt de gemeente expliciet toe dat indien je je aan de regeltjes houdt, je de grond voor de genoemde prijzen kunt verwerven. Er is dus wel delgelijk een recht aan te ontlenen.

 

 

Advertenties