Categorie archief: omgevingsvergunning

Gewasschade herzien

De blog van gisteren over gewasschade is volledig herzien.

Geplaatst in bureaucratie, discussie, omgevingsvergunning, problemen, tegenslag | Tags:

Gewasschade

Na lang dubben heb ik besloten mijn hart te luchten over de vermeende gewasschade. Waar gaat het over? RVB en ERF De grond in Oosterwold is grotendeels in eigendom bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). RVB stelt binnen het project Oosterwold de … Lees verder

Geplaatst in omgevingsvergunning, problemen, tegenslag, vergunningen en procedures | Tags: | 10 reacties

4e heipaal van de gemeente Almere geschrapt!

  Van Rien de Rijke mocht ik het volgende goede nieuws ontvangen betreffende de eisen die de gemeente stelt aan de fundering: “Op 8 maart 2016 heeft er overleg plaatsgevonden met de constructieafdeling van de gemeente Almere over het toepassen … Lees verder

Geplaatst in omgevingsvergunning, vergunningen en procedures | Tags: | 1 reactie

Elke 4e heipaal is voor de gemeente

Initiatiefnemer Rien de Rijke is expert op het gebied van sonderingen, heipalen, heien, funderingen etc. Het viel Rien op dat de gemeente Almere veel hogere eisen stelt aan de fundering van opstallen dan welke andere gemeente ook. Rien schreef daarover een … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning, problemen | Tags: , | 4 reacties

Laatste update Gemeente

Vandaag ontvingen alle bij de gemeente bekende initiatiefnemers een update over een aantal belangrijke onderwerpen: Herziening grondprijzen, nutsvoorzieningen, vergunningsvrij bouwen, het Ontwikkelplan, etc. De integrale tekst heb ik op een aparte pagina in de menubalk opgenomen en is ook via … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning, oosterwold, vergunningen en procedures | Tags: | 1 reactie

Omgevingsvergunning onherroepelijk

Vandaag is onze omgevingsvergunning onherroepelijk geworden. Dat betekent dat nadat de vergunning is verleend, de bewaarperiode van 6 weken is verlopen zonder dat eventuele belanghebbenden een bezwaar hebben ingediend en dat vervolgens ook de beroepstermijn van 6 weken is verlopen. … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, feest, omgevingsvergunning, vergunningen en procedures | Tags: | 5 reacties

Hannah Arendtweg 10

De vergunning voor fase 2 (bouwen) is binnen. Een pak papier van bijna 15 cm voor alleen deze fase. En nu weten we ook eindelijk zeker dat we voor de kas (45 m2) op het achtererf geen vergunning nodig hebben. … Lees verder

Geplaatst in omgevingsvergunning | Tags: , , | 3 reacties

OMGEVINGSVERGUNNING FASE 1 BINNEN

En daar is ie dan: de vergunning voor fase 1, het afwijken van het bestemmingsplan, een heel pak papier. Interessant is de passage waarin staat dat wij geen leges verschuldigd zijn omdat het bestemmingsplan meer dan tien jaar oud is! … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning | 1 reactie

OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND!

Onze omgevingsvergunningen zijn verleend! Omgevingsvergunning fase 1: afwijken bestemmingsplan; Omgevingsvergunning fase 2: wat vroeger de bouwvergunning genoemd werd. Zaterdag moeten ze in de brievenbus liggen… REUZE GAAF! Onze hartelijke dank aan alle ambtenaren van de gemeente Almere die dit mogelijk … Lees verder

Geplaatst in omgevingsvergunning | Tags: | 10 reacties

EISEN BOUWAANVRAAG (OMGEVINGSVERGUNNING)

Onze bouwaanvraag was niet goed, de gemeente stuurde vele pagina’s met gewenste aanvullingen. Daar begrepen wij geen barst van. Volgens ons vallen wij onder bouwbesluit light. Dat is overigens hetzelfde als de Crisis en Herstelwet 4e tranche (CHW). Daarin staat dat … Lees verder

Geplaatst in bluswater, bureaucratie, omgevingsvergunning, vergunningen en procedures | Tags: | 4 reacties

Bluswatervoorziening en vergunningsvrije objecten

De belangrijkste problemen zijn nog niet opgelost. Ik hoopte goed nieuws te kunnen brengen maar ik zit nog steeds op de gemeente te wachten. Het volgende zijn we inmiddels wel te weten gekomen: Voor de bluswatervoorziening moeten we een vergunning … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning | Tags: | 3 reacties

Bespreking gemeente 28 sept. 2015

Vandaag alle perikelen betreffende onze bouwaanvraag besproken bij de gemeente. Constructief gesprek. Stand van zaken: Een gastank is een bouwwerk geen gebouw zijnde, alleen waar dat staat, is nog niet duidelijk. Er dient echter wel een vergunning aangevraagd te worden. … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning, problemen | Tags: , , | 1 reactie

OPROEP AAN AMBTENAREN VAN DE GEMEENTE ALMERE

OPROEP Beste gemeente Almere, wilt u ons svp met spoed (om vertraging te voorkomen uiterlijk 29 september 2015), volledig en helder informeren over: de wettelijke grondslagen op grond waarvan Almere afwijkt van de MOR? (Wij willen graag vóóraf kunnen beoordelen of … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning, problemen | Tags: , | 3 reacties

WATERVERGUNNING BINNEN!

Vorige week vernamen wij al dat de watervergunning verleend was. Vandaag zat hij in de brievenbus. De vergunning is verleend voor: het creëren en wijzigen van een waterstaatswerk(en) of de daartoe behorende beschermingszone in het perceel dat kadastraal bekend staat … Lees verder

Geplaatst in omgevingsvergunning, watervergunning | Tags: ,

Paniek over BOUWBESLUIT LIGHT (opgelost)

In december ontvingen wij van de gemeente de van toepassing zijnde wettelijke kaders: – Checklist Indieningsvereisten WABO – Checklist ruimtelijke onderbouwing – Richtlijnen Constructie – Bouwbesluit light en – BVO’s en GBO’s. Bij onze aanvraag omgevingsvergunning van 1 april 2015 … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning, problemen | Tags: , | 4 reacties

VLOERPEIL, NAP, MAAIVELD, HOOGTE WEG

De gemeente hanteert  voor Oosterwold de volgende peilen: Tureluurweg: NAP -3,30 m Bebouwing:    NAP -3,60 m Nwe wegen:   NAP -3,80 m (advies peil) Maaiveld:       NAP -4,20 m Dit is officieus aan ons bekend gemaakt door … Lees verder

Geplaatst in huis, kavel, omgevingsvergunning | Tags: , | 3 reacties

Aanvullingen bouwvergunning nodig

Onze aanvraag voor de omgevingsvergunning deel 2 was nog niet mooi genoeg. We ontvingen 22 pagina’s met gewenste aanvullingen. Wij hebben de indruk dat wij niet slechts globaal zijn getoetst aan het bouwbesluit, zoals wel is opgenomen in RRAAM (zie p.2). … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning, problemen, vergunningen en procedures | Tags: | 1 reactie

Ter inzage / bespreking / Zuiderzeeland / aannemers / aanleg ontsluitingsweg

Bespreking gemeente over onze aanvraag omgevingsvergunning Vandaag zijn we gebeld door de gemeente. De vergunning ligt klaar om aankomende maandag ter inzage te gaan (dus niet vandaag zoals ik eerder berichtte). Wel zouden we nog even langs moeten komen om … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning, vergunningen en procedures, watervergunning | Tags:

Ter inzage

Als het goed is gaat onze aanvraag omgevingsvergunning 28 september 2015 ter inzage. Dat betekent dat de gemeente de aanvraag heeft goedgekeurd en dat de vergunning is verleend. Daarna zou het nog twee maal 6 weken duren voor de vergunning … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning | Tags: | 1 reactie

Nieuws!

We hebben (wederom) een bevestiging ontvangen van de gemeente betreffende de aanvragen die wij hebben ingediend op 1 april 2015. Verder staat in de brief: dat de gemeente de 6 maanden betreffende de aanvraag voor het afwijken van het bestemmingsplan straffeloos … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning

Het is stil aan de overkant..

Het is akelig stil aan de kant van de gemeente. We hebben geen flauwe idee hoe onze vergunningsaanvragen (omgevingsvergunning fase 1 en fase 2) ervoor staan. Ook van waterschap Zuiderzeeland hebben we niets meer vernomen (watervergunning). We tasten volstrekt in … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning, watervergunning | Tags: | 2 reacties

Ontvangstbevestiging en extra vergunning voor de schuur?

De gemeente Almere heeft bevestigd dat onze aanvraag voor fase 2 van de omgevingsvergunning is ontvangen. De dag daarna ontvingen we nog een keer precies dezelfde brief, een dag later gedateerd en met een ander aanvraag nummer. Dubbel genaaid houdt … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning, vergunningen en procedures | Tags:

Omgevingsvergunning Fase 2 ingediend!

Gelukt! Na twee dagen zweten en ploeteren, architecten en toeleveranciers achter hun vodden aanzitten i.v.m. missende gegevens, is fase 2 van onze aanvraag omgevingsvergunning ingediend bij het OLO. TIP: ga ruimschoots van te voren oefenen met indienen. Je kan net … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning | Tags: | 4 reacties

ZIENSWIJZEN, ZIENSWIJZEN, ZIENSWIJZEN!

Stuur uiterlijk deze vrijdag de 17e juli 2015 je zienswijze op. Dan is het keurig op tijd. Van een andere initiatiefnemer ontving ik maar liefst 10 zienswijzen. De brief kan je hier downloaden. Het is een word-document (virusvrij). Ik zou … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning, problemen | Tags: | 1 reactie

CERTIFICAAT HELOFYTENFILTER BESTAAT NIET

Voor onze aanvraag omgevingsvergunnings deel II (bouwvergunning) werd ons gevraagd om een kwaliteitsverklaring van het helofytenfilter over te leggen. Wat dat precies is weet ik niet. Wel weet ik dat de gemeente genoegen heeft genomen met het door Global Wetlands … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning | Tags: , | 4 reacties

BRAND!

In geval van brand moet de brandweer water uit een put, vijver of sloot kunnen pompen. De exacte eisen zijn ons nog niet helder. Hier is wat we verzameld hebben. Hoe het werkelijk in elkaar zit hoop ik eerdaags te kunnen … Lees verder

Geplaatst in bluswater, omgevingsvergunning | Tags: , | 2 reacties

Aanvraag omgevingsvergunning deel II

Wij vragen de omgevingsvergunning aan in 2 delen: vergunning afwijken bestemmingsplan, normale doorlooptijd 26 weken, aangevraagd 1 april 2015; wat vroeger heette: “bouwvergunning”, normale doorlooptijd 8 weken, gaan we 20 juli aanvragen; Voorts is er nog de watervergunning, die is ook … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning, vergunningen en procedures | Tags:

Het nieuwe ontwikkelplan, gemiste kans.

Volgens de intergemeentelijke structuurvisie mocht je de meters roodkavel verdelen naar eigen wens. In het onlangs ter inzage gelegde ontwikkelplan is dat veranderd. De meters roodkavel moeten aaneengesloten zijn. Je kan volgens het nieuwe ontwikkelplan niet aan de andere kant van … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning, oosterwold | Tags: | 6 reacties

MINIMUM VLOERPEIL

Update mei 2017: zie hier de advies vloerpeilen: https://www.almere.nl/wonen/bouwen-en-verbouwen/vergunningen-toezicht-handhaving/handleiding-vergunningen-oosterwold/peilmaten-en-boringsvrije-zones-oosterwold/   Normaal gesproken krijg je nadat de bouwvergunning is aangevraagd het vloerpeil van de gemeente. Dat is de voorgeschreven hoogte van de vloeren op de begane grond. Dat wordt blijkbaar ook … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, huis, omgevingsvergunning | Tags: ,

Update betreffende Waterschap Zuiderzeeland

Onze gebiedsregister Esther sprak afgelopen maandag de 21e juni met het Waterschap. Dat bleek een vruchtbaar gesprek. Esther meldt: “Men zal contact opnemen met alle initiatiefnemers die de ‘brief‘ hebben ontvangen en kijken hoe men op maat jullie kan ondersteunen zodat … Lees verder

Geplaatst in omgevingsvergunning, problemen | Tags: | 2 reacties

Gesprek met Zuiderzeeland

Naar aanleiding van de brief (vorige blog bericht) was ik benieuwd wat het raamwerk precies inhoudt waaraan onze watervergunningsaanvraag getoetst wordt. Ik belde het waterschap en ben meteen reuze vriendelijke te woord gestaan. Het gaat bij het waterschap niet veel … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning, vergunningen en procedures | Tags: , | 1 reactie

Watervergunning loopt 3 maanden vertraging op

De aanvraag van onze watervergunning zou nog 3 maanden extra kunnen duren omdat we in Oosterwold gaan wonen. Het waterschap kan niet aan de gebruikelijke regels toetsen. Ze moet het doen met de intergemeentelijke structuurvisie.

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning | Tags: , , | 4 reacties

Twee soorten verharding

Er zijn twee soorten verharding: Verharding volgens het Waterschap Zuiderzeeland en verharding volgens het Ontwikkelplan Oosterwold. En daar komen we nu pas achter… Wij gingen tot nu toe uit van de verkeerde  definitie van verharding. Wij vernamen namelijk van waterschap … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, kavel, omgevingsvergunning, perceel, problemen, weg | Tags: , | 6 reacties

Omgevingsvergunning en picknick

Vandaag een gesprek bij de gemeente over onze vergunning. Er zit nog een dikke beer op de weg, daarover later meer. Verder ziet het er hoopgevend uit. We hopen in de herfst te kunnen gaan bouwen. En toen picknicken met … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning, vergunningen en procedures | Tags:

NAP, wat moet je ermee..

Waterschap Zuiderzeeland verzocht om dwarsdoorsnedes met NAP gegevens. Wij dus weer aan het werk. Allereerst moesten we weten hoe het maaiveld t.o.v. NAP ligt en vervolgens hoe de grondwaterstand t.o.v. NAP is. Wij stelden het volgende vast: Het maaiveld ligt … Lees verder

Geplaatst in omgevingsvergunning | Tags: , , , , | 3 reacties

AANVRAAG WATERVERGUNNING, AFWATERING EN NAP

Waterschap Zuiderzeeland liet ons weten dat een document miste bij de aanvraag van de watervergunning (onderdeel van de aanvraag Omgevingsvergunning). We dienen ook een dwarsdoorsnede te laten zien van de plekken waar we op het oppervlaktewater lozen, voorzien van de … Lees verder

Geplaatst in kavel, omgevingsvergunning, vergunningen en procedures | Tags: , , , , , | 4 reacties

Omgevingsvergunning duurt nog vele maanden

Op 1 april 2015 dienden wij de aanvraag voor de omgevingsvergunning in. Gisteren belden wij met de medewerkster van de gemeente die onze aanvraag behandelt. Zij was van zeer goede wil en gaat aanstaande woensdag beginnen met onze aanvraag. Het zal … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning | Tags: , | 1 reactie

voortgang

Er is veel gebeurd op de achtergrond. Onderzoek naar misacanthus gedaan. In Muiderberg is een veld waar met miscanthus getest wordt. Daarover is hier een verslag te lezen. De rizomen zijn in juni 2012 geplant. Dit wordt het derde oogstjaar. De … Lees verder

Geplaatst in duurzaam, kavel, omgevingsvergunning, oosterwold | Tags: , , | 1 reactie

Bijeenkomst over Omgevingsplan

De omgevingsvergunning heb ik tot nu toe zorgvuldig vermeden in mijn blog. Maar er is geen ontkomen meer aan. Gisteren was op het stadhuis een bijeenkomst over het Omgevingsplan nieuwe stijl (hierna noem ik die gemakshalve: “ONS”). Die ONS zal mogelijk … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning | Tags: | 1 reactie