Categorie archief: bureaucratie

Fietsen op openbare 2 meter strook?

De vorige post veroorzaakte enige verwarring en onrust bij velen. Ik kreeg wat reacties via de blog maar vooral per email en op straat. Korte samenvatting: je bent voorstander of tegenstander van doorwaadbaarheid. Voorstanders willen graag door het gebied kunnen … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, doorwaadbaarheid, kavelweg, oosterwold, perceel | Tags: , | 3 reacties

Gewasschade herzien

De blog van gisteren over gewasschade is volledig herzien.

Geplaatst in bureaucratie, discussie, omgevingsvergunning, problemen, tegenslag | Tags: | Reacties uitgeschakeld voor Gewasschade herzien

Brandweer boekje te buiten?

Het volgende bericht mocht ik namens Rien de Rijke plaatsten. Tijdens een informatieavond op 13 april jl. werd de bluswatervoorziening  in Oosterwold aan de orde is gesteld. De brandweer stuurde sterk aan op het aanbrengen van sprinklers in de woningen … Lees verder

Geplaatst in bluswater, bureaucratie | Tags: | 1 reactie

svp Geen Magisterhorst (deel II)

Via Loes, die namens de initiatiefnemers spreekt met de straatnamencommissie ontving ik deze oproep. De inzet: nu we alles in Oosterwold zelf moeten regelen willen we ook de namen voor onze wijk, straten en wegen bepalen. Deze wens is met name … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, straatnamen | Tags: | 4 reacties

Oorspronkelijke bestemmingsplan

Velen waren er al naar op zoek, het oorspronkelijke bestemmingsplan. Margreet Endlich heeft het gevonden en mij toegestuurd voor deze blog. Klik erop voor de hele pdf.  

Geplaatst in bureaucratie, oosterwold, vergunningen en procedures | Tags: | 1 reactie

svp GEEN Magisterhorst

Zie hieronder de oproep van de naamgevingscommissie om een andere naam voor “Magisterhorst” te verzinnen. De contactgegevens voor de naamgevingscommissie staan hieronder. (Accenten door mij.) Ik zou alvast willen opmerken dat ten onrechte wordt gemeld dat sprake zou zijn van … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, oosterwold, weg | Tags: | 38 reacties

NUTSEN : KABELTRACÉ 2,5 m !

Na maanden gepraat en tekeningen uitwisselen is dit de uitkomst: De nutsbedrijven willen alleen kabels/leidingen aanleggen wanneer een strook van 2,5 meter langs de weg wordt ingedeeld zoals op onderstaande plaatje. Het plaatje geeft een verharde weg aan maar dat … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, nuts, problemen, weg | Tags: , , , | 9 reacties

Elke 4e heipaal is voor de gemeente

Initiatiefnemer Rien de Rijke is expert op het gebied van sonderingen, heipalen, heien, funderingen etc. Het viel Rien op dat de gemeente Almere veel hogere eisen stelt aan de fundering van opstallen dan welke andere gemeente ook. Rien schreef daarover een … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning, problemen | Tags: , | 4 reacties

Laatste update Gemeente

Vandaag ontvingen alle bij de gemeente bekende initiatiefnemers een update over een aantal belangrijke onderwerpen: Herziening grondprijzen, nutsvoorzieningen, vergunningsvrij bouwen, het Ontwikkelplan, etc. De integrale tekst heb ik op een aparte pagina in de menubalk opgenomen en is ook via … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning, oosterwold, vergunningen en procedures | Tags: | 1 reactie

status bouwput / berm van 1,5 naar 2,8 m ?

Gisteren zat ik samen met  Civitas (ingenieursbureau dat onze weg ontwierp), Jos Abbo (Eco Park- Paard- en Meerhof), Ivonne de Nood (gebiedsregisseur Oosterwold) en Joost Drevel (projectmanager gemeente Almere) aan in het Combi overleg. Daarin waren aanwezig de diverse betrokkenen … Lees verder

Geplaatst in bouwen, bureaucratie, Combi-overleg, problemen | Tags: , , | 1 reactie

Omgevingsvergunning onherroepelijk

Vandaag is onze omgevingsvergunning onherroepelijk geworden. Dat betekent dat nadat de vergunning is verleend, de bewaarperiode van 6 weken is verlopen zonder dat eventuele belanghebbenden een bezwaar hebben ingediend en dat vervolgens ook de beroepstermijn van 6 weken is verlopen. … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, feest, omgevingsvergunning, vergunningen en procedures | Tags: | 5 reacties

COMBI OVERLEG

Onder Combi is te verstaan: de samenwerking tussen verschillende leveranciers van Nutsvoorzieningen, i.c.: Vitens (water), Alliander/Liander (stroom) en Reggefiber (glasvezel). Sommige nutsbedrijven zijn – voorzichtig uitgedrukt – boos. Ze zijn van mening dat ze te laat zijn betrokken bij de ontwikkeling van Oosterwold. … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, nuts, problemen | Tags: , | 6 reacties

OMGEVINGSVERGUNNING FASE 1 BINNEN

En daar is ie dan: de vergunning voor fase 1, het afwijken van het bestemmingsplan, een heel pak papier. Interessant is de passage waarin staat dat wij geen leges verschuldigd zijn omdat het bestemmingsplan meer dan tien jaar oud is! … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning | 1 reactie

Problemen ontsluitingsweg……

Even dachten we dat we er waren. Onze plannen voor de ontsluitingsweg waren besproken met de gemeente, ons huishoudelijk reglement van commentaar voorzien door de gemeente, alles keurig verwerkt door ons, de vereniging opgericht. Maar helaas. Ondanks eerdere instemming en … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, oosterwold, weg | Tags: | 4 reacties

EISEN BOUWAANVRAAG (OMGEVINGSVERGUNNING)

Onze bouwaanvraag was niet goed, de gemeente stuurde vele pagina’s met gewenste aanvullingen. Daar begrepen wij geen barst van. Volgens ons vallen wij onder bouwbesluit light. Dat is overigens hetzelfde als de Crisis en Herstelwet 4e tranche (CHW). Daarin staat dat … Lees verder

Geplaatst in bluswater, bureaucratie, omgevingsvergunning, vergunningen en procedures | Tags: | 4 reacties

Bluswatervoorziening en vergunningsvrije objecten

De belangrijkste problemen zijn nog niet opgelost. Ik hoopte goed nieuws te kunnen brengen maar ik zit nog steeds op de gemeente te wachten. Het volgende zijn we inmiddels wel te weten gekomen: Voor de bluswatervoorziening moeten we een vergunning … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning | Tags: | 3 reacties

Boos

Vandaag ben ik zo verschrikkelijk gefrustreerd geraakt door de perikelen rondom onze vergunningsaanvraag dat ik beter geen bericht plaats op de blog. Dat zou gegarandeerd een onbetamelijke blogpost worden. Ik hoop morgen met beter nieuws te kunnen komen.

Geplaatst in bureaucratie | Tags: | 1 reactie

Bespreking gemeente 28 sept. 2015

Vandaag alle perikelen betreffende onze bouwaanvraag besproken bij de gemeente. Constructief gesprek. Stand van zaken: Een gastank is een bouwwerk geen gebouw zijnde, alleen waar dat staat, is nog niet duidelijk. Er dient echter wel een vergunning aangevraagd te worden. … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning, problemen | Tags: , , | 1 reactie

OPROEP AAN AMBTENAREN VAN DE GEMEENTE ALMERE

OPROEP Beste gemeente Almere, wilt u ons svp met spoed (om vertraging te voorkomen uiterlijk 29 september 2015), volledig en helder informeren over: de wettelijke grondslagen op grond waarvan Almere afwijkt van de MOR? (Wij willen graag vóóraf kunnen beoordelen of … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning, problemen | Tags: , | 3 reacties

Paniek over BOUWBESLUIT LIGHT (opgelost)

In december ontvingen wij van de gemeente de van toepassing zijnde wettelijke kaders: – Checklist Indieningsvereisten WABO – Checklist ruimtelijke onderbouwing – Richtlijnen Constructie – Bouwbesluit light en – BVO’s en GBO’s. Bij onze aanvraag omgevingsvergunning van 1 april 2015 … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning, problemen | Tags: , | 4 reacties

Onduidelijkheid Aanvullingen

We hebben de aanvullingen waarom de gemeente vroeg voor onze omgevingsvergunning deel II (bouwaanvraag) met de architect besproken en al onze vragen verzameld. Heel eerlijk gezegd begrijpen we er geen snars van. De helft van de gevraagde aanvullingen zouden niet … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, problemen | Tags: | 1 reactie

Aanvullingen bouwvergunning nodig

Onze aanvraag voor de omgevingsvergunning deel 2 was nog niet mooi genoeg. We ontvingen 22 pagina’s met gewenste aanvullingen. Wij hebben de indruk dat wij niet slechts globaal zijn getoetst aan het bouwbesluit, zoals wel is opgenomen in RRAAM (zie p.2). … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning, problemen, vergunningen en procedures | Tags: | 1 reactie

Watervergunning verleend!

Vandaag zijn wij gebeld door Waterschap Zuiderzeeland. Onze watervergunning is verleend. Volgende week vrijdag zou hij in de bus moeten liggen. FEEST!!! Aan het einde van de waterzuiveringsinstallatie (helofytenfilter in ons geval) moet een putje met bepaalde afmetingen komen. Dat putje … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, vergunningen en procedures | Tags: | 2 reacties

Ter inzage / bespreking / Zuiderzeeland / aannemers / aanleg ontsluitingsweg

Bespreking gemeente over onze aanvraag omgevingsvergunning Vandaag zijn we gebeld door de gemeente. De vergunning ligt klaar om aankomende maandag ter inzage te gaan (dus niet vandaag zoals ik eerder berichtte). Wel zouden we nog even langs moeten komen om … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning, vergunningen en procedures, watervergunning | Tags: | Reacties uitgeschakeld voor Ter inzage / bespreking / Zuiderzeeland / aannemers / aanleg ontsluitingsweg

Ter inzage

Als het goed is gaat onze aanvraag omgevingsvergunning 28 september 2015 ter inzage. Dat betekent dat de gemeente de aanvraag heeft goedgekeurd en dat de vergunning is verleend. Daarna zou het nog twee maal 6 weken duren voor de vergunning … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning | Tags: | 1 reactie

Nieuws!

We hebben (wederom) een bevestiging ontvangen van de gemeente betreffende de aanvragen die wij hebben ingediend op 1 april 2015. Verder staat in de brief: dat de gemeente de 6 maanden betreffende de aanvraag voor het afwijken van het bestemmingsplan straffeloos … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning | Reacties uitgeschakeld voor Nieuws!

Het is stil aan de overkant..

Het is akelig stil aan de kant van de gemeente. We hebben geen flauwe idee hoe onze vergunningsaanvragen (omgevingsvergunning fase 1 en fase 2) ervoor staan. Ook van waterschap Zuiderzeeland hebben we niets meer vernomen (watervergunning). We tasten volstrekt in … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning, watervergunning | Tags: | 2 reacties

Ontvangstbevestiging en extra vergunning voor de schuur?

De gemeente Almere heeft bevestigd dat onze aanvraag voor fase 2 van de omgevingsvergunning is ontvangen. De dag daarna ontvingen we nog een keer precies dezelfde brief, een dag later gedateerd en met een ander aanvraag nummer. Dubbel genaaid houdt … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning, vergunningen en procedures | Tags: | Reacties uitgeschakeld voor Ontvangstbevestiging en extra vergunning voor de schuur?

Omgevingsvergunning Fase 2 ingediend!

Gelukt! Na twee dagen zweten en ploeteren, architecten en toeleveranciers achter hun vodden aanzitten i.v.m. missende gegevens, is fase 2 van onze aanvraag omgevingsvergunning ingediend bij het OLO. TIP: ga ruimschoots van te voren oefenen met indienen. Je kan net … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning | Tags: | 4 reacties

Laatste kans om zienswijzen in te dienen

Vandaag is de laatste kans om zienswijzen in te dienen. Waarom zou je dat doen? De gemeente Almere heeft, zo begreep ik,  onder druk  van de buren in ondermeer Almere Hout besloten om de Structuurvisie aan te passen. Of dat begrijpelijk, … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, oosterwold, problemen | Tags: | 3 reacties

ZIENSWIJZEN, ZIENSWIJZEN, ZIENSWIJZEN!

Stuur uiterlijk deze vrijdag de 17e juli 2015 je zienswijze op. Dan is het keurig op tijd. Van een andere initiatiefnemer ontving ik maar liefst 10 zienswijzen. De brief kan je hier downloaden. Het is een word-document (virusvrij). Ik zou … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning, problemen | Tags: | 1 reactie

CERTIFICAAT HELOFYTENFILTER BESTAAT NIET

Voor onze aanvraag omgevingsvergunnings deel II (bouwvergunning) werd ons gevraagd om een kwaliteitsverklaring van het helofytenfilter over te leggen. Wat dat precies is weet ik niet. Wel weet ik dat de gemeente genoegen heeft genomen met het door Global Wetlands … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning | Tags: , | 4 reacties

Aanvraag omgevingsvergunning deel II

Wij vragen de omgevingsvergunning aan in 2 delen: vergunning afwijken bestemmingsplan, normale doorlooptijd 26 weken, aangevraagd 1 april 2015; wat vroeger heette: “bouwvergunning”, normale doorlooptijd 8 weken, gaan we 20 juli aanvragen; Voorts is er nog de watervergunning, die is ook … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning, vergunningen en procedures | Tags: | Reacties uitgeschakeld voor Aanvraag omgevingsvergunning deel II

Indienen ZIENSWIJZE ONTWIKKELPLAN

Vervolg op mijn vorige blogbericht en oproep tot het indienen van een zienswijze: Toelichting: Het nieuwe ontwikkelplan is een achteruitgang ten opzichte van de tot nog toe geldige structuurvisie. De vrijheid om de kavel naar eigen wens in te richten is … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie | 2 reacties

Het nieuwe ontwikkelplan, gemiste kans.

Volgens de intergemeentelijke structuurvisie mocht je de meters roodkavel verdelen naar eigen wens. In het onlangs ter inzage gelegde ontwikkelplan is dat veranderd. De meters roodkavel moeten aaneengesloten zijn. Je kan volgens het nieuwe ontwikkelplan niet aan de andere kant van … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning, oosterwold | Tags: | 6 reacties

MINIMUM VLOERPEIL

Update mei 2017: zie hier de advies vloerpeilen: https://www.almere.nl/wonen/bouwen-en-verbouwen/vergunningen-toezicht-handhaving/handleiding-vergunningen-oosterwold/peilmaten-en-boringsvrije-zones-oosterwold/   Normaal gesproken krijg je nadat de bouwvergunning is aangevraagd het vloerpeil van de gemeente. Dat is de voorgeschreven hoogte van de vloeren op de begane grond. Dat wordt blijkbaar ook … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, huis, omgevingsvergunning | Tags: , | Reacties uitgeschakeld voor MINIMUM VLOERPEIL

Gesprek met Zuiderzeeland

Naar aanleiding van de brief (vorige blog bericht) was ik benieuwd wat het raamwerk precies inhoudt waaraan onze watervergunningsaanvraag getoetst wordt. Ik belde het waterschap en ben meteen reuze vriendelijke te woord gestaan. Het gaat bij het waterschap niet veel … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning, vergunningen en procedures | Tags: , | 1 reactie

Watervergunning loopt 3 maanden vertraging op

De aanvraag van onze watervergunning zou nog 3 maanden extra kunnen duren omdat we in Oosterwold gaan wonen. Het waterschap kan niet aan de gebruikelijke regels toetsen. Ze moet het doen met de intergemeentelijke structuurvisie.

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning | Tags: , , | 4 reacties

Twee soorten verharding

Er zijn twee soorten verharding: Verharding volgens het Waterschap Zuiderzeeland en verharding volgens het Ontwikkelplan Oosterwold. En daar komen we nu pas achter… Wij gingen tot nu toe uit van de verkeerde  definitie van verharding. Wij vernamen namelijk van waterschap … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, kavel, omgevingsvergunning, perceel, problemen, weg | Tags: , | 6 reacties

Omgevingsvergunning en picknick

Vandaag een gesprek bij de gemeente over onze vergunning. Er zit nog een dikke beer op de weg, daarover later meer. Verder ziet het er hoopgevend uit. We hopen in de herfst te kunnen gaan bouwen. En toen picknicken met … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning, vergunningen en procedures | Tags: | Reacties uitgeschakeld voor Omgevingsvergunning en picknick

Aanvraag telefoonaansluiting voorlopig afgewezen

Vandaag ontvingen wij het volgende bericht betreffende de aanvraag voor een telefoonaansluiting (en internet): Geachte heer …., Naar aanleiding van uw aanvraag op aansluitingen.nl op bovenstaand adres wil ik u namens KPN mededelen dat het perceel zoals deze door u wordt aangeven … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, nuts | Tags: | 2 reacties

Omgevingsvergunning duurt nog vele maanden

Op 1 april 2015 dienden wij de aanvraag voor de omgevingsvergunning in. Gisteren belden wij met de medewerkster van de gemeente die onze aanvraag behandelt. Zij was van zeer goede wil en gaat aanstaande woensdag beginnen met onze aanvraag. Het zal … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning | Tags: , | 1 reactie

NUTS voorzieningen, domper op Oosterwold?

Liander en Vitens willen ons mogelijk niet aansluiten Initiatiefnemers moeten zelf zorgen voor nutsvoorzieningen. Ze moeten dus leuren bij nutsbedrijven (Liander en Vitens). Maar die zouden er moeite mee hebben om kabels en leidingen in particuliere grond aan te leggen en … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, nuts, oosterwold, problemen | Tags: , , , | 1 reactie

Archeologisch onderzoek, AFGEROND!

Er is veel gevonden bij de derde ronde boringen. Maar de dekzandlaag geeft aan dat de vondsten waarschijnlijk ernstig verpoeld zijn toen het gebied vroeger verdronk. De stadsarcheoloog (Wouter Smith) heeft besloten dat er geen conserverende maatregelen genomen hoeven te … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, vergunningen en procedures | Tags: , | Reacties uitgeschakeld voor Archeologisch onderzoek, AFGEROND!

Derde ronde boringen

Bij de tweede ronde van boringen waren twee stukjes vuursteen gevonden die daar waarschijnlijk ca. 4900 BC zijn achtergelaten (slechts enkele millimeters groot…). Een daarvan is als niet relevant bestempeld. Bij de tweede wenste de stadsarcheoloog Wouter Smit extra boringen. … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, kavel | Tags: , | Reacties uitgeschakeld voor Derde ronde boringen

Bijeenkomst over Omgevingsplan

De omgevingsvergunning heb ik tot nu toe zorgvuldig vermeden in mijn blog. Maar er is geen ontkomen meer aan. Gisteren was op het stadhuis een bijeenkomst over het Omgevingsplan nieuwe stijl (hierna noem ik die gemakshalve: “ONS”). Die ONS zal mogelijk … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, omgevingsvergunning | Tags: | 1 reactie

Ecologisch onderzoek afgerond

Vandaag mochten we de definitieve versie van het ecologische onderzoeksrapport ontvangen. Het is opgesteld door Thomas Jansen, van Jansen Gebiedsinnovatie. Het heeft vele weken geduurd om het te voltooien omdat het ons volstrekt onduidelijk was welke eisen eraan gesteld werden. … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, perceel | Tags: , | Reacties uitgeschakeld voor Ecologisch onderzoek afgerond

Archeologische vondsten gedaan! Is dat ernstig?

Vandaag kwam eindelijk het mailtje van Thijs Nales van Transect. De resultaten van de 2e ronde van boringen is binnen. Het resultaat is in kaart gebracht (plaatje hieronder). Op twee plekken is iets van enige archeologische waarde gevonden. Maar waarschijnlijk betreft … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, perceel | Tags: , | Reacties uitgeschakeld voor Archeologische vondsten gedaan! Is dat ernstig?

STAP 5b: ECOLOGISCH ONDERZOEK

Het stappenplan is uitgebreid met stap 5b: informatie over het ecologisch onderzoek. De gemeente stelt een paar eisen aan dat onderzoek. Lees hieronder de samenvatting, lees het hele verhaal hier. Samenvatting eisen ecologisch onderzoek: Een deskundige moet het rapport maken, hij hoeft … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, kavel, vergunningen en procedures | Tags: | 1 reactie

bvo’s en effectief vloeroppervlak zijn NIET het zelfde!

Zojuist van de architect begrepen dat je van het beschikbare aantal meters vloeroppervlak, bvo genaamd (12,5% van het standaardkavel), effectief slechts circa 80% overhoudt als nuttige ruimte. De rest komt onder de muren enzo. Wij dachten dat wij voldoende bvo’s … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, huis, kavel | Tags: | 1 reactie