Maandelijks archief: januari 2015

Naar Waterschap Zuiderzeeland

Gisteren gingen we samen met andere initiatiefnemers op bezoek bij waterschap Zuiderzeeland. We moeten immers alles zelf regelen. Dus wij hadden vragen: hoe gaan we met een weg de sloot over? hoe moeten we aftakken op een sloot? hoe leggen we zelf … Lees verder

Geplaatst in kavel, vergunningen en procedures | Tags: , , , | 2 reacties

Lef en daadkracht

Vandaag tekenden de eerste zeven initiatiefnemers de anterieure overeenkomst (ceremonieel, wij hier rechts). Voor die gelegenheid werden een heuse verwarmde tent, soep, bubbels en twee schapen in de klei opgesteld. De gebiedsregiseur en wethouder hielden een speech en we mochten met … Lees verder

Geplaatst in oosterwold | Tags:

De laatste boringen

En daar is ie dan, de laatste boring met de avegaar boor. De 26 boormonsters worden in de komende dagen gezeefd met een 1-millimeter zeef. Indien daarbij iets achterblijft van enige archeologische waarde lopen we het risico dat we rondom de … Lees verder

Geplaatst in kavel, vergunningen en procedures | Tags: , | 1 reactie

RIOOL / 1e KOSTEN / STATUS

RIOOL In de afgelopen dagen is de pagina over het riool stap voor stap tot stand gekomen. Ik kreeg onverwachte hulp van Kilian Water, leverancier van ondermeer helofytenfilters. EERSTE KOSTEN we ontvingen de offerte van de landschapsarchitect; we ontvingen de … Lees verder

Geplaatst in kavel | Tags: , , ,

Kavel definitief finaal?

Ons eigen huis en de toekomstige huizen op de kavel moeten groter omdat we vergeten waren dat bvo’s geen effectief oppervlak zijn. Die extra meters bvo komen beschikbaar omdat we het derde toekomstige huis laten vallen. Dat betekent dat de kavel … Lees verder

Geplaatst in kavel | Tags: | 1 reactie

bvo’s en effectief vloeroppervlak zijn NIET het zelfde!

Zojuist van de architect begrepen dat je van het beschikbare aantal meters vloeroppervlak, bvo genaamd (12,5% van het standaardkavel), effectief slechts circa 80% overhoudt als nuttige ruimte. De rest komt onder de muren enzo. Wij dachten dat wij voldoende bvo’s … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, huis, kavel | Tags: | 1 reactie

Spijbelen

Vandaag zouden we de archeologen tijdens het boren bezoeken. Warme koffie brengen enzo. Maar de boringen zijn uitgesteld. Het enige dat wij aantroffen waren de rietstengels die op 26 plekken in de grond waren geprikt. Daar moet straks geboord worden. … Lees verder

Geplaatst in kavel | Tags: ,

Pech!

Vandaag is een begin gemaakt met de 2e ronde archeologische boringen.  (zie ook hier, hier en hier) Maar helaas, de machine is defect geraakt. “Een stang van de mast van de boormachine” is gebroken. Reserveonderdelen, reparatie, volgende week woensdag verder … Lees verder

Geplaatst in kavel | Tags: , , , | 1 reactie

Straatnamen

Aan welke straat komt ons huis straks te liggen? Dat moet een speciale commissie van de gemeente nog gaan beslissen. Wij doen een voorstel. We wonen straks in het bos, rondom groen, ruimte, natuur, rust, op de meest Hollandse plek die is … Lees verder

Geplaatst in oosterwold, perceel | 1 reactie

Gesprek met architect en landschapsarchitect

Voor de inrichting van de kavel hebben wij Annemieke Diekman in de arm genomen. Wij dachten dat we inmiddels behoorlijk goed hadden nagedacht over de inrichting van de kavel en dat we na 13 versies nu de definitieve inrichting hadden. Maar … Lees verder

Geplaatst in kavel, perceel | Tags:

Boringen 2e ronde!

Vandaag vernamen we waar de vervolgboringen definitief komen. (zie hier voor het resultaat van de 1e set boringen). Alleen op de gebieden waar de zandlaag hoger ligt zal verder geboord worden. De boringen in deze tweede ronde liggen op 20 meter … Lees verder

Geplaatst in kavel | Tags: | 4 reacties

Almere of Oosterwold

Wanneer we vrienden vertellen dat we in Almere gaan wonen blijken die  steevast te denken dat we aldaar in een nieuwbouwwijk gaan wonen. Almere wordt standaard geassocieerd met de stad Almere. Maar Oosterwold is nu nog een heel groot stuk landbouwgrond op de grens … Lees verder

Geplaatst in oosterwold | Tags: | 1 reactie

SPANNENDE WEEK

Het wordt een spannende week: maandag horen we definitief waar en hoeveel extra boringen nodig zijn; woensdag bespreken we met de architect en de landschapsarchitect de mogelijke inrichting van de kavel; donderdag begint de tweede set boringen. Verder heb ik dit weekend … Lees verder

Geplaatst in oosterwold | Tags:

Ecologisch onderzoek

Net als voor het archeologisch onderzoek zou voor het ecologisch onderzoek een pakket van eisen beschikbaar zijn bij de gemeente. Althans, dat mochten wij begrijpen… Wanneer ik het daadwerkelijk in handen heb zal ik het meteen beschikbaar maken op deze blog. Vooruitlopend … Lees verder

Geplaatst in perceel | Tags:

OOSTERWOLD GROEIT! (status januari 2015)

Het gaat goed met Oosterwold. Het aantal initiatiefnemers groeit gestaag. Hieronder een kaart met daarop de verschillende initiatieven in meer of minder ver gevorderde stadia. Dit is overigens alleen het stukje Oosterwold langs het Kathedralenbos waar wij gaan bouwen. Het … Lees verder

Geplaatst in kavel, oosterwold | Tags: , , | 5 reacties

Archeologisch onderzoek FASE 2

Vandaag van de archeoloog het bericht ontvangen dat rond ongeveer de helft van de boringen (zie ook hier en hier) verder geboord moet worden. Op de flanken van de hoger gelegen gebieden moeten we met een grid van 20 meter verder boren … Lees verder

Geplaatst in perceel | Tags: | 2 reacties

Getekend!

Vandaag hebben we de anterieure overeenkomst getekend bij de gemeente. Op korte termijn kunnen we de factuur verwachten voor de eerste aanbetaling van 10% van de exploitatiekosten.Die expoloitatiekosten maken ongeveer een kwart van de totale kosten voor de aankoop van de … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, vergunningen en procedures | Tags: | 2 reacties

Anterieure overeenkomst

Deze week gaan we de anterieure overeenkomst tekenen. Dat is een relatief dik contract met bepalingen waar een normaal mens weinig van begrijpt. Kortweg komt het erop neer dat daarin staat dat indien uiteindelijke de koop van de grond plaatsvindt, … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie | Tags:

Resultaten eerste boringen

De eerste resultaten zijn binnen. Op grond van deze boringen kan in kaart gebracht worden hoe diep de zandlaag is. Dat wordt in het kaartje hieronder zichtbaar gemaakt met kleuren. Rood is hoog, blauw is laag. Er zijn 13 boringen … Lees verder

Geplaatst in perceel | Tags: , | 4 reacties

De eerste boringen

Vandaag zijn op basis van het programma van eisen de eerste archeologische boringen gedaan. In een raster van 40 meter 13 boringen. Binnen enkele dagen horen we of rondom een van deze boringen verder onderzoek nodig is.

Geplaatst in perceel | 3 reacties

Kavel wederom aangepast

Na lang dubben is de kavel wederom aangepast. Hopelijk voor de laatste keer want komende week beginnen de archeologische boringen. Indien we daarna nog wijzigingen zouden doorvoeren, moeten we indien we zouden uitbreiden wederom boringen laten doen.

Geplaatst in perceel

Schrijven ontwikkelplan gestart

Vandaag zijn we begonnen met het schrijven van het ontwikkelplan. Het ontwikkelplan is een plan waarin met name  staat: hoe de kavel eruit ziet; welke functies erin voorkomen (wonen, verharding, water, landbouw); hoe de kavel ontsloten wordt (weg); hoe hemelwater … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie