Categorie archief: weg

Hoofdontsluitingswegen Oosterwold door de gemeente aangelegd?!

Inmiddels heeft voortschrijdend inzicht opgeleverd dat het voor initiatiefnemers veel gevraagd is om met elkaar lange hoofdontsluitingswegen (toegangswegen) aan te leggen in Oosterwold. Bij aanvang leek het een taaie klus, die we her en der moeizaam geklaard hebben. Verreweg het … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie, kavelweg, problemen, weg | Tags: , ,

1e geasfalteerde weg Oosterwold

De Emile Durkheimweg wordt op dit moment geasfalteerd. Het filmpje hieronder toont de eerste meters! Zo gewoon voor de gemiddelde burger maar wat een feest voor ons. Vanmiddag is het rolschaatsen. 700 m vrijbaan, iedereen is welkom! Alvorens te asfalteren … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie, kavelweg, weg | Tags: | 5 reacties

Kavelwegen Oosterwold vaak te krap

Nu, bijna twee jaar verder kom ik tot het inzicht dat de kavelwegen op veel plekken te smal zijn (conform het bestemmingsplan Oosterwold 5,5 m). Dit leidt tot beschadiging van de randen en bermen en dus tot kosten. Ik pleit … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie, kavelweg, weg | Tags: , | 5 reacties

Wie betaalt de kavelweg die je zelf niet gebruikt?

In de blog van 3 mei 2017 omschreef ik het wettelijk kader voor de aanleg van wegen in Oosterwold. Daarin staan ter illustratie onder meer de hiernaast afgebeelde plaatjes uit de structuurvisie. Die plaatjes geven helaas geen antwoord op alle … Lees verder

Geplaatst in kavelweg, weg | Tags: , | 5 reacties

Waar komen de wegen in Oosterwold ??? (herzien)

Meer in het bijzonder, waar komen de wegen in het VTZ doelgebied, het stuk van 70 hectare tussen het Kathedralenbos en de Tureluurweg? De aanleg van wegen is voor de initiatiefnemers weerbarstige materie, speciaal  voor het VTZ doelgebied dat zo … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie, kavelweg, weg | Tags: | 3 reacties

Waar komen straks de wegen???

Zie volgende blog. Deze is gesneuveld. De reacties op de eerste versie zijn nog wel bewaard.

Geplaatst in Geen categorie, kavelweg, weg | Tags: , | 7 reacties

Weer 650 m weg gereed: Hannah Arendtweg

Recent is de grond onder de Hannah Arendtweg geleverd. Wij hebben hiermee samen met 22 anderen initiatiefnemers invulling gegeven aan onze plicht om langs de kavels een weg aan te leggen zodat zij en de verderop gelegen kavels hun kavel … Lees verder

Geplaatst in feest, kavelweg, weg | Tags: | 7 reacties

Samen een weg bouwen en betalen

Volgens de gemeente dienen initiatiefnemers langs één zijde van hun kavel een weg aan te leggen. Zij kunnen zich (op een of andere wijze) verenigen om gezamenlijk de aanleg en het onderhoud te organiseren. De mensen aan het begin van … Lees verder

Geplaatst in discussie, weg | Tags: , | 12 reacties

svp GEEN Magisterhorst

Zie hieronder de oproep van de naamgevingscommissie om een andere naam voor “Magisterhorst” te verzinnen. De contactgegevens voor de naamgevingscommissie staan hieronder. (Accenten door mij.) Ik zou alvast willen opmerken dat ten onrechte wordt gemeld dat sprake zou zijn van … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, oosterwold, weg | Tags: | 38 reacties

NUTSEN : KABELTRACÉ 2,5 m !

Na maanden gepraat en tekeningen uitwisselen is dit de uitkomst: De nutsbedrijven willen alleen kabels/leidingen aanleggen wanneer een strook van 2,5 meter langs de weg wordt ingedeeld zoals op onderstaande plaatje. Het plaatje geeft een verharde weg aan maar dat … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, nuts, problemen, weg | Tags: , , , | 9 reacties

Emile Durkheimweg

Deze galerij bevat 3 foto's.

Galerij | Tags:

et voilá

Afbeelding | Geplaatst op door | Tags: | 1 reactie

Eerste keer Hannah Arendtweg!

De eerste rit op onze eigen kavelweg (de mooiste weg van de wereld):   Verder is onze aannemer, Bouwbedrijf Van Rhenen, druk doende om de kavel bouwrijp te maken: Er moet een verharde plek komen voor bouwkeet, opstal van materialen; … Lees verder

Geplaatst in bouwen, kavel, weg | Tags: , | 3 reacties

Ontsluiting kavel 052 een feit

Vandaag ging de duiker de sloot in. We kunnen nu vanaf de Emile Durkheimweg de sloot over naar de Hannah Arendtweg. Dit was de eerste klus op onze eigen kavel! De droom is over, nu wordt het serieus 🙂

Geplaatst in bouwen, feest, sloot, weg | Tags: ,

Aanleg Emile Durkheimweg

De aanleg van de Emile Durkheimweg vordert gestaag. Het cunet is gereed, het is bijna geheel gevuld met zand en de eerste zeshonderd meter zijn inmiddels voorzien van een puinlaag. Tevens is de geul voor de aanleg van water, electra … Lees verder

Geplaatst in bouwen, weg | Tags: | 2 reacties

Update Emile Durkheimweg

Deze galerij bevat 6 foto's.

Met dank aan Sven voor de mooie foto’s.

Galerij | Tags:

NAP KABELS EN LEIDINGEN

KABELS EN LEIDINGEN Tijdens het combi-overleg maakte ik een foto van het scherm waarop de kabels en leidingen onder de grond zijn ingetekend. Dit is van belang voor iedereen die een weg gaat aanleggen, drainage aanlegt, over de sloot moet … Lees verder

Geplaatst in nuts, perceel, weg | Tags:

Eerste bomen geplant & aanleg weg vordert.

Vandaag was een officiële plechtigheid, veel ambtenaren en initiatiefnemers. Er zijn appelbomen geplant op de grond van de eerste initiatiefnemers in het gebied van VTN-1. Ik kon er niet bij zijn, dus hierbij de links naar deze happening: Maak Oosterwold – … Lees verder

Geplaatst in feest, weg | 1 reactie

Fotoverslag van vandaag

Vanmorgen de details van de schuur besproken bij de Gelderse Houtbouw, samen met onze aannemer voor het huis. Hij doet ook de fundering onder de schuur. Wij ontvingen tevens de monsters voor de dakpannen schuur en huis. Wij ontvingen ook … Lees verder

Geplaatst in bomen, weg

Eerste bouwwerkzaamheden

Eindelijk.. De eerste klus is begonnen: uitgraven van het cunet voor de Emile Durkheimweg. In januari kan het bouwverkeer er overheen. Dan nog de Hannah Arendtweg en we kunnen heien! Voor de mensen die zich afvragen waarom de weg zo … Lees verder

Geplaatst in weg | Tags: | 2 reacties

Straten of wegen?

Afbeelding | Geplaatst op door | Tags: | 3 reacties

Grondwerk

Maandag begint de aanleg van de Emile Durkheimweg. De Emile Durkheimweg begint bij de Tureluurweg, moet over een strookje grond van SBB heen en vervolgens nog 683 meter langs de sloot richting het Kathedralenbos. Er komen eerst twee afritten naar … Lees verder

Geplaatst in weg | Tags: | 6 reacties

Gelukt

Deze 11,22 m brede en ca. 683 meter lange strook (76 are en 60 centiare ofwel 7660 m2) is vandaag geleverd.

Geplaatst in weg | Tags: | 5 reacties

YES!

Na ruim 150 uur werk, duizenden emails en 6 documenten met tientallen versies zijn we eruit! Leveringsakte, koopovereenkomst(2), huishoudelijk reglement, overeenkomst met leden, statuten, alles bij elkaar een kleine 100 pagina zwaar juridisch geneuzel, zijn allemaal afgestemd met de gemeente en over en weer … Lees verder

Geplaatst in weg | Tags: | 7 reacties

Vloerpeil vs wegpeil

Weer iets vergeten. De weg ligt 20 cm boven het maaiveld. Het huis ligt 60 cm boven maai veld. De trap vanaf de voordeur gaat in 4 treden van 15 cm ofwel 60 cm naar beneden. Dat had dus 40 … Lees verder

Geplaatst in huis, weg | Tags: | 3 reacties

Laatste loodjes hoofdkavelweg

Gisteren uitgebreid met de jurist en gebiedsregiseur van de gemeente de details voor de ontsluitingsweg besproken. We dachten al eerder dat we het eens waren maar nu zijn we het denk ik echt eens (i.i.g. over de hoofdlijnen). E.e.a. heeft consequenties … Lees verder

Geplaatst in oosterwold, vergunningen en procedures, weg | Tags: | 6 reacties

Problemen ontsluitingsweg……

Even dachten we dat we er waren. Onze plannen voor de ontsluitingsweg waren besproken met de gemeente, ons huishoudelijk reglement van commentaar voorzien door de gemeente, alles keurig verwerkt door ons, de vereniging opgericht. Maar helaas. Ondanks eerdere instemming en … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, oosterwold, weg | Tags: | 4 reacties

Eerste bespreking ZIJWEG

Nimoa heeft het initiatief genomen om de eerste zijweg van de Emile Durkheimweg te helpen vormgeven. Op 8 november 2015 overleggen initiatiefnemers langs het Kathedralenbos over de aanleg van de zijweg langs hun eigen kavel. Het betreft een weg ter … Lees verder

Geplaatst in oosterwold, weg | Tags: , , | 1 reactie

Opgericht: Vereniging Tureluur Zuid, waarvan akte!

Reuze trots kan ik melden dat na maanden zwoegen etc., nu officieel is opgericht: Vereniging Tureluur Zuid (KvK 64364313) De vereniging is opgericht door Frode Bolhuis van het project Bosveld, Jos Abbo van het project Eco Parkhof en uw trouwe … Lees verder

Geplaatst in weg | Tags: | 10 reacties

ONTSLUITINGSWEG

Tot nu toe heb ik weinig losgelaten over de vorderingen betreffende het aanleggen van de ontsluitingsweg vanaf de Tureluurweg naar het Kathedralenbos, langs de sloot. Op de achtergrond hebben we echter vele weken werk verricht voor dit project. Ik krijg … Lees verder

Geplaatst in weg | Tags:

Langs een klein landbouwkavel past geen kavelweg

Het percentage voor verharding in een landbouwkavel is 2%. Volgens de structuurvisie en het ontwikkelplan dient de initiatiefnemer 4,25 m te reserveren voor verharding langs zijn kavel. Hieronder is uitgerekend dat pas bij een kavel van ca. 4,5 ha er … Lees verder

Geplaatst in problemen, weg | Tags:

Twee soorten verharding

Er zijn twee soorten verharding: Verharding volgens het Waterschap Zuiderzeeland en verharding volgens het Ontwikkelplan Oosterwold. En daar komen we nu pas achter… Wij gingen tot nu toe uit van de verkeerde  definitie van verharding. Wij vernamen namelijk van waterschap … Lees verder

Geplaatst in bureaucratie, kavel, omgevingsvergunning, perceel, problemen, weg | Tags: , | 6 reacties

schuur, architect, helofyten, weg, morgen

Gisteren naar een schuurbouwer geweest. We gaan een grote schuur naast het huis zetten van 23 maal 7 meter. Vandaag met de architect gesproken. Het plan is inmiddels betaalbaar. Nu met de installatiespecialist de installaties doorlopen voor het bestek en … Lees verder

Geplaatst in huis, riool, weg | Tags: , , | 2 reacties

De ringweg/U-weg of H-weg

Het gebied moet ontsloten worden. Met ander woorden: er moet een weg komen waarop alle kavels kunnen aansluiten (ringweg, U-weg of H-weg). Vandaag hadden we de tweede bespreking bij de gemeente over dit onderwerp. Voor het gemak noem ik het … Lees verder

Geplaatst in weg | Tags: , | 2 reacties